• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับ ตรวจเช็ค จ่าย สินค้าให้กับลูกค้า เช็คสต๊อก
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Radiological Technology
 • 1 years experience in hospital sales
 • Medical equipment

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Microbiological
 • Minimum 5 years in Microbiological
 • Good computer skills.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีโบนัสการันตีทุกปี
 • มีค่าตำแหน่ง+ปรับฐานเงินเดือนทุกๆปี
 • มีการเดินทางไปเรียนรู้งานต่างประเทศ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี
 • สามารถขี่รถจักยานยนตร์ หรือ ขับรถยนต์ได้จะพิจารณา
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • working oil and gas industry
 • Diploma / High vocational Certificate or higher
 • Knowledge of NDE

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านงานผู้จัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิต
 • ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฎิบัติงาน

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ,เครื่องกลอุตสาหกรรม
 • มีความรู้เชิงช่าง
 • สามารถปฏิบัติและวางแผนงานซ่อมได้

20-Mar-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้
 • มีประสบการณ์ในสายวัสดุงานก่อสร้า 5 ปี ขึ้นไป
 • ชาย หญิง อายุ 35 -45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

20-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Civil Engineer or any related field
 • 1-3 years’ experience
 • Good command English and computer literacy

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี /โท บริหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานผู้จัดการทั่วไป
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years working experience
 • Bachelor degree in Marketing
 • Fluent and has strong command of Thai and English

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

20-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 0-5 ปี
 • สามารถทำงานนอกสถาณที่ได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีภูมิลำเนาอยู่อ.สะเดาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Express ได้

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,ภาษาอังกฤษ
 • มีความชำนาญด้านตัวเลขเป็นอย่างดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีความขยัน และมีความอดทน

20-Mar-18

 

Applied
 • Customer Service
 • Retail
 • Branch Manager

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Directs the selling activities within the Region
 • Leads the territory sales team
 • Responsible for the region’s forecasting and sales

19-Mar-18

 

Applied
 • Preferable 2 year experience as Process Engineer
 • Possess English Language communication
 • B.SC.in Chemistry, Polymer Science

19-Mar-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • More than 7 years of direct experiences
 • Knowledgeable in Corporate and Personal business
 • Competitive salary and benefits package

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ 2 ปีขึ้นไป

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทัศนคติ ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

19-Mar-18

 

Applied
 • Develop province strategy to achieve no.1
 • Ensure the partners/customers satisfaction
 • Motivate and coache team

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร

18-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส- ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

18-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • Minimum of 2 years of work experience related
 • Good command of spoken and written English

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

16-Mar-18

 

Applied
 • 3 years working oil and gas industry
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Knowledge of SAP

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม excel pivot ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความรู้ด้านสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า / ระบบความเย็น
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรบริการ, Service Engineer

16-Mar-18

 

Applied
 • Animal Feed Products
 • Bachelor’s Degree in animal science, agricultural
 • Southern area

16-Mar-18

 

Applied
 • ถอดแบบประเมิณราคางานก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD
 • เขียนแบบโครงสร้างงาน

16-Mar-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • Coordinating with internal and external parties.
 • Organizing training programs.

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน สู้งาน
 • ดูแลตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ Line และ Facebook
 • จัดทำใบเสนอราคา

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • สามารถคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร

16-Mar-18

 

Applied