• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน
 • รับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Service
 • Tenant Service
 • Branch Manager

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำ ฝึกสอน สร้างแรงจูงใจ ในเรื่องการขาย
 • ประสานงานในการวางแผนการทำงานของผู้แทนขาย
 • รวบรวมข้อมูลการทำงาน โอกาสทางการขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Own car with driving license
 • Be able to travel to upcountry
 • Bachelor's Degree in Pharmacy

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติ
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • ความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาระบบไฟของรถบรรทุกเบื้องต้น
 • จัดหาอะไหล่ จัดเก็บอะไหล่ สำหรับซ่อมบำรุงรถบรรทุก
 • จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุง ตรวจติดตามการซ่อมบำรุง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able work at Hatyai, Songkhal base
 • Must have the license & Certified OAP RSO
 • Excellent command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานขนส่งตามแนวนโยบาย และควบคุมดูแลการปฏิบัติ
 • สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลจังหวัดในกรุงเทพฯ ภาคกลางและตะวันออก
 • 25,000 – 35,000 บาท ไม่รวมคอมมิชชั่นและรายได้อื่นๆ
 • มีประสบการณ์งานขายการตลาด ใน Modern Trade, Retail

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
 • Microsoft Exell ได้ดี
 • นำเสนอผลงานได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย3ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาอย่างน้อย ปวส
 • มีประสบการณ์ด้านการต่อท่อน้ำ PE, PVC, ท่อโลหะ
 • งานบริการติดตั้ง BioAmp

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซับพอร์ตลูกค้า
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • ระดับการศึกษา ปวช. หรืออื่นๆ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent salary package
 • Work in Multinational Environment
 • Min 1 year Experience in Tubular Running Services

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดีรักการขายและงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • ประสบการณ์ทางงานขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • ประสบการณ์ทางงานขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • ประสบการณ์ทางงานขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การขาย- การตลาด
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • มีประสบการณ์ทางงานขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เซลล์ประจำพื้นที่จังหวัดสงขลา
 • สินค้าอุปโภค-บริโภค
 • รายได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ฝ่ายขายและการตลาด
 • Sales and Marketing
 • Marketing Manager

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

24-Sep-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

24-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประกันชีวิต
 • มีประกันสังคม

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • At least 3 years experiences with Oil and Gas.
 • Excellent English communication skills.

24-Sep-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • A good understanding of healthcare environment
 • Customer focused with good communication
 • 2-3 year experience, Male

24-Sep-18

 

Applied
 • ** มีค่าที่พัก เบิกเคลมตามบิล(ในกรณีออกนอกสถานที่)
 • เก็บข้อมูลทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการ พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Business Administration
 • At least 1-2 years of sales experience
 • Be able to travel to up country

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 26 -36 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 1- 3 years of experience with Presales

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

24-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

24-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประกันชีวิต
 • มีประกันสังคม

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

22-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

22-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

22-Sep-18

 

Applied
 • Manage program office operations
 • Maintain inventory, assist in organizing meetings
 • Organize and manage official correspondence.

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and negotiate budgets
 • Ensure adherence to USAID grant
 • Reporting, record-keeping and audits.

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Solicit/collect bids, build bid comparison matrice
 • Make recommendations for vendor
 • Ensure adherence to USAID procurement regulations

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design/implementation of Monitoring, Evaluation
 • Contracting/implementation of monitoring survey
 • Assist in the preparation and presentation

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead the design and implementation of TOGETHER
 • Ensure consistent approach, procedures
 • Work closely with government and NGO partners

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in operations especially in food
 • Proactive communication skill
 • Excellent analytical and commercial skill

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied