• Sales Executive,
 • Telesale,
 • Account Executive,Sales

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai M/F, age 35-35 yrs old, Good in English skill
 • BSc in Rubber Tech/Chemist/Indus. Chem./Chemi. Eng
 • 2y up in Sale Exp in Chem RM of Rubber;Latex,Tyre

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตควบคุมงานก่อสร้าง
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ประสานงานดี

20-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ประสานงานดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันด้านการกำหนดระยะเวลางานได้

20-Jan-18

 

Applied
 • มีใบอนุญาตควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีทักษะการประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี
 • ทำงานที่จ.สงขลาในช่วงแรก จากนั้นตามประมูลงาน

20-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ประสานงานดี

20-Jan-18

 

Applied
 • Develop province strategy to achieve no.1
 • Ensure the partners/customers satisfaction
 • Motivate and coache team

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านการอบรม ISO 17025

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบขนาดไม้ในแปลงให้ได้ตามขนาดที่โรงงาน
 • จัดหาไม้ท่อนเข้าในบริษัทตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
 • ขับรถรับ-ส่ง ไม้ยางพาราจากลานไม้ตามสาขา
 • วุฒิ ป.6 . ขึ้นไป
 • มีความประสบการณ์ในการทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • ทำอาหาร ( ข้าวแกง ) และอาหารคาวหวาน ขายพนักงาน
 • มีความสามารถและชำนาญ ทำอาหาร ( ข้าวแกง )
 • สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี และเป็นคนใจกว้าง

19-Jan-18

 

Applied
 • รับและตรวจสอบวัตถุดิบทุกชนิด
 • จัดทำบันทึกรายงานการประชุม
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • มีความขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานคล่องแคล่ว รวดเร็ว อดทน
 • ปฏิบัติงานที่ บ้านผู้บริหาร

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการบัญชี
 • อดทนประหยัดและมีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น PHOTOSHOP
 • ออกแบบเว็บไซต์ฃและเขียนแบบ
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพ ออกแบบโลโก้

19-Jan-18

 

Applied
 • . มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอยู่หน้างานได้
 • ดัน ไถ แปลและปรับพื้นที่ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ 10 ล้อ ประเภท บ.2 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน ที่ APK GREEN ENERGY

19-Jan-18

 

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการระบบ Logistic
 • สามารถทำงานเป็นทีมเป็นได้ทั้งนำและผู้ตามในบางโอกาส

19-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • แพ็คไม้อบ

19-Jan-18

 

Applied
 • At least 3 years work experience as an engineer
 • Good for English, Computer skill
 • B.Sc./M.Sc.in Polymer Science,Chemical B.E

19-Jan-18

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านการชั่งน้ำหนักจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมWORDหรือ EXCEL ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • เข้าใจในวิธีการที่จะประกอบรูปแบบชิ้นงาน
 • รู้จักการใช้เครื่องมือ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานคล่องแคล่ว รวดเร็ว อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงาน QA และ QC

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้าน การออกแบบ
 • ออกแบบเว็บไซต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

19-Jan-18

 

Applied
 • เจียร์ใบเลื่อย
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเจียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านโภชนาการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • มีความสม่ำเสมอ ตรงเวลา

19-Jan-18

 

Applied
 • เข้าไม้ให้ได้มาตรฐานการอัดน้ำยา มัดเชือก
 • งานอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่อัดน้ำยามอบหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาโปรแกรม (Website) ด้วยภาษา Java, C#
 • สามารถใช้ php, html, css, Java Script ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทำเฟอร์นิเจอร์
 • อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 1-2 years Experiences in Sales Valve / Piping
 • Good Knowledge in Standards of API and ASME

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Directs the selling activities within the Region
 • Leads the territory sales team
 • Responsible for the region’s forecasting and sales

19-Jan-18

 

Applied
 • Diploma in electrical or instrument engineering
 • 3 to 5 years of relevant experience
 • Experience in the Oil and Gas industry

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Section Manager (South area)
 • Experience in sales field more than 3-5 years
 • Male , Age between 30 - 40 years

18-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทัศนคติ ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

18-Jan-18

 

Applied
 • Proficient in HR matter
 • Age not over 35 years old
 • At least 3 years’ relevant experience

18-Jan-18

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

18-Jan-18

 

Applied
 • มีบุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • รักงานบริการ
 • ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด
 • มีทักษะด้านงานขาย และบริหารจัดการงานขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

18-Jan-18

 

Applied