• ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

57 นาทีที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Social Key Account Management

Shopee (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Encourage social sellers to come on board
 • Nurture and foster seller relationships
 • Sparring partner w/ deep insights on social media

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • ทองหล่อ 20
 • โรงแรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT SUPPORT

P. A. PHONE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, LAN, WAN, Internet

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT SUPPORT

P. A. PHONE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, LAN, WAN, Internet

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCT EXECUTIVE

P. A. PHONE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ระดับการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารตราสินค้า
 • มีโบนัส และยูนิฟอร์ม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT SUPPORT

P. A. PHONE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้าน Computer Network, LAN, WAN, Internet

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Agricultural Industry
 • Job in Bangkok Thailand

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Social Media Scheduler
 • Attractive benefits
 • Enthusiastic working style

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Feasibility / Product Feasibility
 • Financial Planning & Budgeting / Corporate Finance
 • Cost Allocation/Credit Card/Loan/Merchant/FLEXI

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การให้บริการลูกค้าบัตรเครดิต/Hi-end/VIP
 • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ
 • ทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience in Life Insurance & Accounting
 • Collect&analyze data from business specifications
 • Track, control&follow up quality assurance metrics

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years of exp. in Information Security Risk Mgt
 • Observe&identify the risk of operation/IT projects
 • Promote information security awareness

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางสเป็คสินค้า
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • อายุ 27-35 ปี ออฟฟิศอยู่ปทุมธานี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 years in contact center (Skill Eng)
 • Good command in English skill
 • Experience in Banking industry

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Tourism or related field
 • 3 - 5 years’ experience in the tourism industry
 • Create commercially viable outbound travel package

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Wllcome New graduate
 • Competent in Microsoft Office programs

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Single Lincenses, Wealth
 • 2-3 years of Banking expereince
 • Investment interest

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Assistant

Advanced MP Technology HK Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide clerical support to sales team
 • Exp in Sales coordinating/supporting/asst.
 • Immediate available preferred

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ yrs in Offline Marketing, Product Marketing
 • Exp as Account Manager from Marketing Agency is+
 • Exp with IT, Applicances, Electronics product is+

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์
 • ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ที่กี่ยวข้องในการทำงานวิจัย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ความรู้ทางภาษาอังกฤษ โทอิค คะแนน 450
 • สามารถทำงานล่วงเวลา วันเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
 • มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน และ ยืดหยุ่น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • TOEIC score มากกว่า 450 คะแนน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม
 • มีความสามารถด้าน Computer และ Software

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการลงบัญชี และบัญชีภาษี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา: สหเวชศาสตร์
 • ใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจ
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน anatomy, physiology

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่อบุคลากรและลูกค้า
 • มี TOEIC Score มากกว่า 450

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและองค์กร
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน งานการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้ program computer Microsoft office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในหน่วยงานในโรงพยาบาล
 • ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางอีเมล์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานโรงพยาบาลหรืองานด้านบริการ
 • มีความประพฤติและวาจาที่สุภาพเรียบร้อย
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in computer science or related
 • Ability to work as a rotating roster
 • Excellent customer service skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
 • มีความอดทน และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ความรู้ทางภาษาอังกฤษ โทอิค คะแนน 450
 • สามารถทำงานล่วงเวลา วันเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
 • มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน และ ยืดหยุ่น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied