• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใบขับขี่รถยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักงานขาย / การบริการลูกค้า
 • จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกในกรุงเทพ
 • เพิ่มและขยายฐานลูกค้าใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work with high stability global scale
 • to fully utilize your sales skill and management
 • to extent your capability and advance

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Ceramic Technology
 • Experience in table ware glazing process
 • Location in Lamphun

22-Sep-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-10 years working experience maintenance

22-Sep-17

 

Applied
 • Approximately 2 years of application programming e
 • Design, develop / implement, test and document IS
 • Knowledge of IS&IT trends & environment

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Completed education of not below Bachelor’s Degree
 • Experience in MRP is must
 • Experiences in project planning

22-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Electrical
 • Personality to represent Ethics and Values
 • Good overall understanding of wide range

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree or higher in business administration relate
 • 1-3 years experience in purchasing or procurement

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higer in Marketing
 • 3-5 years experiences in Freight Industry.
 • Excellent command of English.

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนตื มีรถส่วนตัว รถยนต์

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนตื มีรถส่วนตัว รถยนต์

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนตื มีรถส่วนตัว รถยนต์

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Experiences in manufacturing, process improvement
 • Have knowledge about Lean, Six Sigma

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์
 • มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต

22-Sep-17

 

Applied
 • Experience in field of clinical nutrition.
 • Degree in medical science, nurse, dietitian.
 • Sales experience in pharmaceutical industry.

22-Sep-17

 

Applied
 • account advisor
 • เร่งรัดหนี้สิน
 • ช่วยลูกค้าแก้ปัญหา

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

22-Sep-17

 

Applied
 • Be able to work and relocate to Northern Region
 • At least 3 years of experience in the territory
 • Experience in cardio vascular and intervention

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age 30-35 years old
 • At least 5 years in Dealer Sales
 • Have own car and driving license

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Supply Chain Management /Logistics
 • Purchase / Marketing
 • At least 3-5 years of Purchasing import & Export

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Glazing Production
 • Production Plan
 • Ceramics Production Process

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน

21-Sep-17

 

Applied
 • 3-5 years working experience in Windows Server
 • Experience in Cisco network equipment switch/route
 • Install new / rebuild existing servers

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

21-Sep-17

 

Applied
 • Male or female
 • 23 Up Years old at the beginning of employment.
 • Able to work in Lamphun

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied
 • Male or female
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • 1 - 3 years working experience with Helpdesk

21-Sep-17

 

Applied
 • Plating Manager
 • production in plating process
 • Jewelry,jewellery

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BOI and Logistics Center Assistant Manager
 • Logistics and supply chain management, Accounting
 • custom and BOI regulations, import and export proc

21-Sep-17

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

21-Sep-17

 

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 25 ปี
 • สามารถเรียนรู้งานได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ภาคเหนือตอนบน)
 • มีใบขับขี่นรถยนต์

20-Sep-17

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

20-Sep-17

 

Applied
 • Sales strategy and high performing team
 • Leadership skills with motivation and inspiration
 • Career development

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • degree in Business Administration, Humanity
 • 3 years’ experience in Human Resources
 • Basic knowledge of Thai Labor Laws, Labor

20-Sep-17

 

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming
 • Lead the process of automating work cells
 • Develop plans for new production systems

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree In Electrical or Electronic Engineering
 • Age 28-35 Year
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age: 25 – 35 years. Thai Nationality
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • 3 years minimum experience as process design

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied