• อายุ 28-35 ปี
 • พื้นที่ทำงาน ภาคเหนือ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Supply Chain Management /Logistics
 • Purchase / Marketing
 • At least 3-5 years of Purchasing import & Export

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Background of chemical engineering
 • Japanese Level - Advanced conversational

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead Automation & Robotic manufacturing operations
 • Optimize process through simulation and new tools
 • Bachelor in Mechanic, Mechatronic or related field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FLUENT IN ENGLISH AND THAI LANGUAGES
 • FOLLOW UP PROJECTS WITH CUSTOMERS
 • KNOWLEDGE IN JEWELRY IS AN ADVANTAGE

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการ ให้ข้อมูลลูกค้า
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มูลนิธิ,พระพุทธศาสนา,foundation, NGO organisation
 • Human Resources Direct, HRD, HRM
 • Master Degree of Human Resources Management

14-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ประกันสังคม

14-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความเจริญก้าวหน้า

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
 • รักงานบริการ มีความขยันหมั่นเพียร

14-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

14-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความรับผิดชอบ และความอดทนในการทำงานสูง
 • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
 • บุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ มี Service Mind

14-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Any Nationality, Male/Female, Age 30-50 years old
 • 10 yrs exp as R&D in Chemical or Textile dye field
 • THB 30-60K + Bonus, Japanese textile manufacture

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • รู้จักอุปกรณ์สำหรับไว้ใช้ทำความสะอาดภายในร้าน
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ ชอบทำงานเกี่ยวกับครัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in SDS or quality audit is preferable
 • Good Command of MS office
 • Completed bachelor degree in ME /IE /EE

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Excellent negotiating skills
 • Thai native, fluent in English

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Electrical field
 • Fresh graduated are welcome
 • Be able to relocate if needed

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in English,marketing,Business Adm.
 • Good English communication
 • Min 3-5 yr in experience in Marketing, Sales

13-Dec-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

13-Dec-18

 

Applied
 • Minimum Bachelor or relevant qualifications
 • Has the injection molding operation experience
 • Able to create the technical document

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน
 • มีใจรักงานบริการ (Service Mind)

13-Dec-18

 

Applied
 • Production Planning Supervisor,Production Schedule
 • Material Planner,capacity requirements
 • ERP system parameters

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Manager, Glaze, Forming
 • yield ,production, black belt
 • Ceramic Technology,Knowledge of Lean Six Sigma

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ศิลปศาสตร์
 • แปล ภาษาญี่ปุ่น

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาทั้งวันธรรมดาและวันหยุดได้
 • สามารถยืนทำงานและเคลื่อนไหวไปมาสะดวก

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำอาหารแนวตะวันตก เช่น เบอร์เกอร์ สเต็ก
 • ควบคุมดูแลอาหาร ต้นทุนและ วางแผนในการสั่งซื้อ
 • ควบคุมดูแลอาหาร ต้นทุนและ วางแผนในการสั่งซื้อ

12-Dec-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองความคิดที่แตกต่าง
 • ทำงานเป็นทีมได้ เพือวิเคราะห์งานการตลาด
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

12-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Engineering program
 • 5 years’ experience in production process
 • Experiences in Anodize process

11-Dec-18

 

Applied
 • Assistant Manager/Engineer
 • Sourcing
 • Lamphun

11-Dec-18

 

Applied
 • At least 3-5 years of experience
 • Work with leading company in the industry
 • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

11-Dec-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

11-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • มียานพาหนะ มีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการในบริหารจัดการด้านงานวิศวกรรม
 • เข้าใจหลักการ Lean, Sig sixma, SPC และการนำไปใช้
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออิเลคทรอนิคส์

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied