• วุฒิการศึกษ ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ม.6 ขึ้นไป
 • Administrator / พนักงานธุรการ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ม.6 ขึ้นไป
 • พนักงานลานบรรจุ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical System Design Engineer
 • Works closely w/ in-house design team - A S C M E
 • Design with BIM

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Injection Molding Manager Job
 • Packaging and Food Industry
 • Job in Lopburi, Thailand

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proven experience in program management
 • Experience working in teams using SCRUM/Kanban
 • Knowledge and experience with Agile methodology

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในระบบงาน SAP (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 yrs exp. in Automotive industrymanage
 • Overall manufacturing monitor and manage
 • Business of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

18-Dec-18

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนด้านระบบบัญชี-การเงิน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

18-Dec-18

 

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านงานคลังสินค้า

18-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

18-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

18-Dec-18

 

Applied
 • Excellence command of both spoken
 • Setting up sales strategies to sell frozen seafood
 • Minimum 3 years of experience in sales

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

18-Dec-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

18-Dec-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Cute Press ในพื้นที่ขาย
 • จัดเรียงสินค้า และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

17-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Cute Press ในพื้นที่ขาย
 • จัดเรียงสินค้า และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

17-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีอัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

17-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีอัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

17-Dec-18

 

Applied
 • Over 10 years of experience in Lean / CI / 6 Sigma
 • 6 Sigma (Green or Black belt Certified)
 • Good communication in English

17-Dec-18

 

Applied
 • 13 yrs. exp in QA managerial and technical skills
 • Good command in Machining, Precision
 • Business of English

17-Dec-18

 

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

17-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี ชีวเคมี เคมีประยุกต์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ในห้อง Lab,งานวิจัย,QA,QC
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

17-Dec-18

 

Applied
 • Salary 30,000 - 50,000
 • Engineering Degree or similar education
 • Good Written & Spoken English, Good Communication

17-Dec-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ (มีสอนงานให้)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถออกนอกพื้นที่ (เป็นทีม)

17-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Develops program follow as System Requirement
 • New graduates are also welcome!

15-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Spec , Sales
 • วางสเปค , เซลล์ , วางสเปคภาคกลาง , ขาย
 • Spec , พนักงานขาย

15-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • Strong HR - Food Manufacturing experience
 • Able to work upcountry
 • Fast growing food business firm

14-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

14-Dec-18

 

Applied
 • create new code for new spare part, BOM in SAP
 • BOM, ECN, SAP knowledge is required
 • Knowledge in Manufacturing process/ cost structure

14-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
 • 5 years of HR functions and Administration works.
 • Proficient in labor law.
 • Excellence Skill in excel.

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

14-Dec-18

 

Applied
 • ส่งเสริมเกษตรกร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการส่งเสริมการเกษตร
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน บัญชีต้นทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Accpac ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน บัญชีต้นทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Accpac ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านการบริหารงานคลังสินค้า
 • ควบคุมดูแลการ Check Stock

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสำเร็จรูป

14-Dec-18

 

Applied
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PLC, ระบบควบคุมไฟฟ้า

14-Dec-18

 

Applied