ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
  • บริหารโครงการก่อสร้าง
  • AutoCAD/GStarCAD, Sketch UP, MS Office, MS Project
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ
  • บริหารโครงการก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง
  • โปรแกรมAuto CAD ,Sketch up,MS Project,MS Office
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo
  ลพบุรี
  • Experience in training/spinning related activity
  • Background in textile business & English fluency
  • Able to be based at Lopburi