• ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบปวส.บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 year Bachelors Degree in accounting
 • At least 2 year experience in a manufacturing
 • Honest

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in HR related discipline
 • Can speak english
 • good communication and organization skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree in Chemistry
 • 1 to 2 year laboratory experience in water testing
 • Can Speaks english for work

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 year diploma degree after high school
 • At least 1 to 2 year work experience
 • Understands some English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 22-29 ปี เชื้อชาติไทย/ สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ ภาษาอังกฤษได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง / วิทยาศาสตร์การยาง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย เชื้อชาติไทย - สัญชาติไทย
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Mininum 3 years of experience
 • Experience in Network & PC system

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 38-45 years old
 • Bachelor degree in related field
 • 5 years in general purchasing, raw material

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supplier Quality Engineer
 • Fluent in English
 • Mandarin

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Regional Sourcing Manager
 • Regional Commodity Leader
 • Commodity Quality Engineer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Educational Background: Bachelor Degree in Engin
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 25-35 years old.
 • Able to create 2D/3D by Solidwork
 • knowledge of Mechanical parts, Mold and Die.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To ensure process work at optimum level
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineer
 • Process Engineer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production
 • Chemical
 • Science

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • GL Accoutant
 • AP , AR ,GL

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering or equivalent
 • New graduate are welcome
 • Eager learn optimistic & good adaptability skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for developing procedures, processes
 • Master degree in Chemical Engineering, SHE Science
 • Knowledge of SHE laws and applicable regulations

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • BOI, Import-Export
 • Shipping

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for recruitment and hiring process
 • Master Degree in Business Administration, HR
 • 1-3 years experiences in HR/OD areas

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Wastewater Treatment
 • Chemist

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PCS7, DCS, Siemens S7, Network topology TCP/IP
 • Basic, VB, VBA, C, C++, Pascal
 • Instrument, Electrical

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Take care of new model and planning function
 • Bachelor degree in Mechanical, Industrial engineer
 • Have experience of new model planning

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 35 years old up. BE. of Engineering.
 • Has experience for Mold design and Mold Making.
 • knowledge for Injection Mold, Tooling Jig/Fixture.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical, Electronics, Mechatronics Engineering.
 • Experienced in Robotics or Automation.
 • Project Mmanagement.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 8 years in related field.
 • Extremely management skills
 • Fluent English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 40-50 years old
 • Strong working experience in all areas in MFG
 • Able to speak Japanese will be an advantaged

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 35 or above
 • Degree or higher in Business Administration
 • 5 years’ experience in automotive sector

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree in Accounting
 • 1-3 years working experience in accounting
 • Have knowledge of taxation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Engineer
 • Process Engineer
 • Production Control

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical with pharmacy
 • Handling of product complaint/FCA’s
 • Handling of internal and external audit

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in any related fields
 • 8 years experience in warehouse operation
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare monthly scrap reports.
 • To perform cost accounting
 • 3-5 years of experience in manufacturing material

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส, ป ตรี สาขา เครื่องกล
 • ปฏิบัติงานประจำที่ระยองได้
 • เงินเดือนและสวัสดิการดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical/ Mechanical
 • Experience in manufacturing 1 - 3 years
 • AutoCAD is requires

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing or related
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical/Petrochemical/Refinery experience
 • Strong knowledge in operational excellence
 • Good English, TOEIC 700 up

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Least 3-5 years experience in Manufacturing .
 • Bachelor’s s degree in Accounting / Finance.
 • Inventory review

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male/Female, age 30 - 45 years old
 • Good command of English
 • At least 5 years’ experience in accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • BOI
 • costing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Well-known MNC Trading, Manufacturing
 • CPD is a must
 • Manage accounting month end closing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Familiar in Quality system ISO9001 and Environment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/ human resources
 • C&B, Recruitment
 • Training, ER, Admin

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied