• รายได้ดี
 • โอกาสความก้าวหน้าสูง
 • งานประจำ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน
 • ชายหญิง อายุ 23 – 40 ปีการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good knowledge in Thai - Western or Japanese food
 • Well- groomed and out going personality
 • Good management skill in Kitchen operation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
 • มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Age 30–35 years old. Thai national
 • 5+ Yrs Working Exp in Sales Luxury Brand is a must
 • Good Command in English and Chinese

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • วางแผนงานให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานในหลายจังหวัดได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong time-management and organizational skills.
 • Excellent in English communication and Excel skill
 • New grads are welcome

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Degree graduate or higher in IT related
 • Degree graduate or higher in IT related
 • ERP, Oracle, Navision

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years of experience in Accounting area.
 • 2 years of experience in Managerial skill.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 13000 บาทต่อเดือน
 • โอที ค่าน้ำมันรถ และค่าโทรศัพท์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์
 • 12000-15000 บาทต่อเดือน ไม่รวมโอที
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • process manufacturing
 • Monitor every stage of production
 • Develop community stakeholders

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 20-35 ปี เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง พร้อมเรียนรู้งาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรีสาขานิติศาสตร์หรือเนติบัณฑิตหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ และการเจรจาต่อรอง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional training in maintenance.
 • Fluent in English.
 • 3 years of experience at International hotels

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have 4-5 star hotel training experience
 • Able to make training plans for employees
 • Capable of communication and leadership

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of Chinese conversation
 • Take care & provide excellence service to custome
 • Expand new deposit customers

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above
 • 10 years in funding front line sales job
 • Good in selling, interpersonal

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fun working environment!
 • Career opportunities in our growing business
 • A great team who are keen to share their knowledge

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้พื้นฐานในการพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าชายหญิง อายุ 30 – 45
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวของกับอาหารเบอเกอรี่
 • มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษพูดอ่านเขียน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Display a Count On Me! service
 • Excellent customer service and selling skills
 • Works independently, as well as, a team player

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experinces in Admin, Procurement, Logistic.
 • Work at Ranong base.
 • Good in English skill.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • field operator
 • oil and gas
 • pressure pumping

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years in accounting and 3 years in manager level
 • Strong in Tax & Thai GAAP background
 • Food or Fast-moving consumer industry, Phuket

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale ผู้แทน ผู้แทนยา
 • เขตใต้ งานใต้
 • เครื่องสำอางค์ สกินแคร์ Skincare

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ทางด้านพลังงานลม
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

19-Aug-19

 

Applied
 • Good communication skills in Thai and English
 • 3 yrs Hotel Banqueting, or Operations Experience
 • Excellent package and bonus scheme

19-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Electrical Engineer
 • At least 5 years’ experience in managerial level
 • Professional communication skills

19-Aug-19

 

Applied
 • retail
 • beautyshop
 • retail business

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences in hotel industry
 • Assertive, result-oriented
 • Bachelor's degree or higher in any related field.

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Non-profit organisation
 • Work-life balance
 • English speaking working environment

19-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-30 ปี
 • มีประสบการณ์ งานธุรการ ด้านการจัดเอกสาร คลังสินค้า

19-Aug-19

 

Applied
 • หัวหน้างานขาย, Sales Supervisor ประจำภูเก็ต
 • Have sale experience will be an advantage
 • Male/Female 28-35, Bachelor's degree in any field

19-Aug-19

 

Applied
 • Male or female, Age 30–35 years old. Thai National
 • 5 Yrs Exp in Merchandising esp in Duty Free Biz
 • Good Knowledge of Import Merchandise/SAP Program

19-Aug-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Be a head of Foodpanda for the City
 • Manage all activities for Foodpanda at Southern
 • Experience working in a dynamic environment

19-Aug-19

 

Applied
 • Be a head of Foodpanda for the City
 • Manage all activities for Foodpanda at Southern
 • Experience working in a dynamic environment

19-Aug-19

 

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • มีความสามารถในด้่านการวิเคราะห์ และการวางแผน

19-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sport, Finance, Sales
 • No work experience needed
 • Chance of Promotion

18-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธุรการฝ่ายขาย
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประจำสำนักงานสงขลา

18-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Female,Male /25-35/ Bachalor's degree
 • 1 year exp. as Sales in Japanese company
 • Good command in Japanese (N3,N2) and English

18-Aug-19

 

Applied
 • Thai, Female,Male /25-35/ Bachalor's degree
 • 3 yrs exp.in Production or QA
 • Good command in Japanese (N3,N2) and English

18-Aug-19

 

Applied
 • Tenant Relations & Marketing
 • Property Leasing
 • Property Management

17-Aug-19

 

Applied
 • Mall Manager
 • Store Manager
 • ผู้จัดการสาขา

17-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา website
 • เข้าใจหลักกการของ UI และ UX
 • salary 30 - 60K THB..

17-Aug-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Small Enterprise and works closely with Owner/Mngt
 • Finance and Accounting Background or Education
 • Thai Nationality Only

17-Aug-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ฺYearly Bonus
 • Travelling oversea
 • Civil Engineer with a level 1 or 2 license

17-Aug-19

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied