• ดูแลงานลงบัญชีซื้อขายสินค้า
 • งานเอกสารบัญชี
 • อื่นๆตามรับมอบหมาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Specialist (Southern) - Facial Aesthetic

Allergan (Thailand) Limited

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • A basic degree in Pharmaceutical science
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้แทนยา Medical Representative
 • Degree in Pharmacy or any medical science
 • Having experience as a medical representative

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor and approve all accounting of the hotel
 • Set up and maintain and internal control systems
 • Prepares and interprets all report and financial

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fluency in Thai and Burmese
 • High School Diploma;
 • At least 1 year of relevant work experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

21-Mar-18

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Radiological Technology
 • 1 years experience in hospital sales
 • Medical equipment

21-Mar-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้
 • มีประสบการณ์ในสายวัสดุงานก่อสร้า 5 ปี ขึ้นไป
 • ชาย หญิง อายุ 35 -45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

20-Mar-18

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

20-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 0-5 ปี
 • สามารถทำงานนอกสถาณที่ได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

20-Mar-18

 

Applied
 • Customer Service
 • Retail
 • Branch Manager

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Directs the selling activities within the Region
 • Leads the territory sales team
 • Responsible for the region’s forecasting and sales

19-Mar-18

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ 2 ปีขึ้นไป

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

19-Mar-18

 

Applied

Sale&Support Officer

Prosecure Ranger Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้ Microsoft Excel ชำนาญ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

19-Mar-18

 

Applied
 • สำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)

19-Mar-18

 

Applied

รปภ.

TAPHET PARAWOOD CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์เคยทำงาน รปภ

19-Mar-18

 

Applied

Engineer Supervisor

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Guest Service Agent

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Night GSA.

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Restaurant Captain

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Spa Therapist

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sport & Activity Supervisor

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Steward Attendant

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Steward Supervisor

KHAO LAK EMERALD RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Good Attitude
 • Leadership Skill
 • Experienced in previous POSITION

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • Minimum of 2 years of work experience related
 • Good command of spoken and written English

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างคอมพิวเตอร์

Doctor PC 2004 Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี
 • สามารถซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประกันชีวิต, commission,ประกันสังคม,วันลาพักร้อน

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า / ระบบความเย็น
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรบริการ, Service Engineer

16-Mar-18

 

Applied
 • Animal Feed Products
 • Bachelor’s Degree in animal science, agricultural
 • Southern area

16-Mar-18

 

Applied
 • Hotel
 • Manager
 • Boutique

16-Mar-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head Chef (Boutique Hotel in Khao Lak)

SUWAN PALM RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Head
 • Chef
 • Management

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Reservation manager (Boutique Hotel in Khao Lak)

SUWAN PALM RESORT CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • Reservation
 • Manager
 • Sales

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

16-Mar-18

 

Applied
 • Proven food and beverage management experience
 • Ability to spot and resolve problems efficiently
 • Guest-oriented and service-minded

16-Mar-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าทีมขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถกระบะเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการทำงาน

16-Mar-18

 

Applied
 • At least 5 years of relevant safety.
 • Experience in offshore
 • Good communication skills in English.

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • base in Bangkok or South of Thailand
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานคล่องแคล่ว รวดเร็ว อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน30,000 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่กระบี่ได้
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

13-Mar-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีใจรักงานขาย

13-Mar-18

 

Applied
 • ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการทำงาน โดยไปเสนอขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีใจรักงานขาย

13-Mar-18

 

Applied