ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 145 ตำแหน่งงาน
  ลำพูน
  • process purchase orders, Purchasing Manager
  • sourcing module ERP ( Microsoft AX)
  • Supply Chain Management, Purchasing, Supplier
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  City/Area Manager /เชียงราย

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  เชียงราย
  • ดูแลรับผิดชอบงานในจังหวัด, Food, Beverage
  • ธุรกิจ Online to Offline หรือ On-Demand service
  • Food Business, Media Business, Business Growth
  RLC Recruitment Co., Ltd.'s banner
  RLC Recruitment Co., Ltd.'s logo

  Product Life Cycle Manager

  RLC Recruitment Co., Ltd.
  ภาคเหนือ
  • 10+ Years in automotive program management
  • Familiar with ERP programs, ideally SAP.
  • Good at English language (TOEIC 750)
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Laboratory Staff ลำพูน

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  ลำพูน
  • Laboratory Staff,incoming raw materials
  • Research & development, lab equipments
  • Ceramic Technology, Material Science,ISO9000/14000
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  ตาก
  • ประสบการ์ 5-7 ปี การบริหารร้านค้าส่ง ค้าปลีก
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อน
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พิษณุโลก
  • Director of Hospital
  • hospital management
  • ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารงานโรงพยา
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, hospital
  • Nursing Management
  • Senior Nurse
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • Production Shift Leader in Roller
  • HPSC and Glazing Semi Auto
  • production plan.
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พิษณุโลก
  • พยาบาล OPD, IPD, โรงพยาบาล
  • แผนกพยาบาลผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน
  • พยาบาลศาสตร์
  Nestlé (Thai) Ltd.'s banner
  Nestlé (Thai) Ltd.'s logo
  ภาคเหนือเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • High incentive
  • Good employee benefits
  • Career advancement
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Signal Processing DSP Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบต่างๆ เช่น Periodic
  • ความเข้าใจใน Binary format of numerical data
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Software Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สามารถด้านการใช้โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Linux
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Electrical Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
  • ความสามารถในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  เชียงใหม่
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (RF System Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรี สาขา Telecommunication Engineering
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบสัญญาณวิทยุ
  • หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน จะได้รับการพิจารณา
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)