• Sales Engineer
 • Sales Engineer
 • Sales Gasket

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning Engineer
 • Production control
 • Production planner

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CFO Level
 • Finance Accounting
 • Manage in level position

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Property Building Condominium
 • Civil Engineer with Level 2 Civil Engineer License
 • Excellent English / Good Self-Management Skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.E. of Engineering or related filed.
 • Strong in QC in process and CoP activities.
 • Geometric Dimensioning & Tolerance (GD&T)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in HR or other related fields
 • At least 1-2 years of experience
 • Good written and spoken English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT engineer
 • IT infrastructure setup
 • IT management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • 5 years experiences in RPG Programming/AS400
 • Good command in English communication
 • Experience in System Analysis and Project

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Manager
 • ISO quality management systems, QMS, QA reports
 • ISO9001 or IATF16949

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years supervisory experience a must
 • Minimum 5 years direct experience in mechanical
 • Must have a bachelor’s degree in the industrial

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Manager
 • aerospace or automotive
 • key SOP's/WI to improve production operations

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีพื่้นฐานวิชาเคมีและสถิติ
 • มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า หรือกลศาสตร์ Mechanics ที่ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years in application support, SAP ERP system
 • Knowledge of SQL Programming, Sever network, Ciso
 • Strong English communication skills.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years of design experience,
 • background in structure of construction
 • Must have a license

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma/Engineer
 • Electrical or Machanical/ in maintenace Field
 • Experience 2-3 years

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintaining employee master data
 • Manage and control monthly payroll, attendance and
 • Organize necessary training

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering
 • Min 10 years experience in the role
 • 5 days work week

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in HR, Political Science
 • Able to work Prachin Buri
 • 1-3 years experience in Human Resources

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน
 • ค่าบ้าน
 • สวัสดิการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistics Coordinator
 • business administration, supply chain management
 • shipping labels, pro-forma invoices and purchase

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5 years in Project Management
 • Propositional certification such as PMP, PE
 • Degree in Engineering

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in Health Environment&Safety
 • Professional Safety Officer License is a must
 • Experience in EHIA mandates and mitigation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior safety officer
 • health safety and environmental
 • Thai safety law regulations

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • maintenance system
 • Control Planned Maintenance Program
 • Analysis breakdown case

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Industrial Engineer
 • Welcome new comer, flash graduation
 • Excellent leadership and management skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proactive
 • Good in English spoken and writing
 • Knowledge of automotive specifications

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Educational Background: Bachelor Degree in Engin
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welcome New Graduated
 • Experienced of Event organizing will be advantage
 • English Speaking will be advantage

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degrees Engineer
 • TOEIC 450
 • Have driving license

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิภาพที่ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบชิ้นงาน
 • ติดต่อ ผู้ผลิต
 • ติดต่อแผนกผลิต

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รองรับความต้องการของลูกค้า
 • ติดต่อแผนกลูกค้า
 • ติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • >10yrs in Plant Management / Automotive / Assembly
 • ProductivityOptimization,Improvement,Accuracy
 • English,ExcelExpert,SixSigma,Lean,TQM,..

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data scientist
 • data management & data science
 • Fluent in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Chemical Engineer,
 • 1-3 years working experiences
 • Knowledge of refinery or petrochemical

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Global Automotive Parts Manufacturing
 • Exp in Process/Project Development/Production
 • Coordination/Interpersonal/Problem-solving Skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Automotive Parts
 • Maintenance
 • Engineering

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English skills.
 • Sense of responsibility
 • At least 5 years relevant experience in Production

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years' experience in Industrial Engineering
 • Experienced in automotive manufacturing
 • Age 25 - 32 years old

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance
 • account
 • financial

20 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Overall Accounting and Financial process
 • English speaking will be advantage
 • Travelling require

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Analysis
 • Budget Management
 • Leadership skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High vocational or Bachelor’s degree
 • 1-2 year experience working in Oil & gas industry
 • Experience in Oil & Gas equipment and lifting std

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales of Auto parts and motorcycle parts.
 • Visit customers (mainly motorcycle makers).
 • Discuss about technical spec about parts.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in field of Mechanical Engineering
 • 0-3 years experience in Maintenance
 • Have knowledge in ISO 9001 and 14001

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 3-5 years of experience in Automotive
 • Good oral and written communication in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied