• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบงานบริการ และรักในงานขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานรับ จัดเก็บ จ่ายน้ำมัน ได้ถูกต้อง
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ไม่แพ้น้ำมัน / ไม่กลัวความสูง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-28 years old
 • Bachelor in Arts or any field with Japanese major
 • 0-1 yr exp in Japanese translation or interpreter

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Norteastern of Thailand

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Good communication and presentation skills
 • Able to work under pressure

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
 • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: ชุมพลบุรี สุรินทร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Officer / พนักงานขาย เซกา หนองคาย

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย เซกา หนองคาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: ยโสธร
 • ไม่จำกัดวุฒิ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บและการควบคุมเอกสาร
 • มีความรู้เรืองระบบ ISO 9001:2015

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้่อ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา วิศวกรรม /เครื่องกล/อุตสาหกรรม
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2015
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานไม่น้อย 3 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี หนองกี่ บุรีรัมย์

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: หนองกี่ บุรีรัมย์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี เฝ้าไร่ หนองคาย

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เฝ้าไร่ หนองคาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี เซกา หนองคาย

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เซกา หนองคาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • location: ยโสธร
 • ป.ตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล facebook , line, และ website ของบริษัท
 • location: สุรินทร์
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Officer / พนักงานผลิต ชุมพลบุรี

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • พนักงานผลิต
 • location: ชุมพลบุรี
 • ไม่จำกัดวุฒิ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Officer / พนักงานผลิต อำนาจเจริญ

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • พนักงานผลิต
 • location: อำนาจเจริญ
 • ไม่จำกัดวุฒิ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: อุดรธานี
 • ไม่จำกัดวุฒิ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: ยโสธร
 • ไม่จำกัดวุฒิ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านธุรการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านสินเชื่อ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ดูแลงานด้านการตลาด

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor in Pharmacy, Medical Science
 • Experience of Medical Representative (Northern)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Focus on SME Clients
 • 3 years’ experiences in RM role
 • Strong communication and presentation skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years exp. Plant HR
 • Good command of English
 • Leadership skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Planning & Analysis
 • Ensure proper internal controls
 • Continuous Improvement on processes & systems

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Marketing or related field.
 • Experience in purchasing function

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor ' s degree in any fields
 • Experiences in warehouse function.
 • Warehouse Staff

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor ' s degree in Accounting
 • 5 years experiences in accounting management
 • Annual financial statement

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช., ปวส., ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานด้านบริการ งานขาย
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช., ปวส., ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานด้านบริการ งานขาย
 • ทำงานเป็นกะได้ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Stock&Cashier/เสมียน

Dutch Mill Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 - ปวส. สาขาบัญชี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จ.-ส.)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะการเป็นผู้นำ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ในธุรกิจสะดวกซื้อ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เน้นมีประสบการณ์งานขายทีวี เเละเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ขายทีวีมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามรถเเก้ปัญหาได้ดีเวลาอยู่หน้างาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ปวช.
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์ QC มาบ้าง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ปวช.
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์ QC มาบ้าง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Maintenance Engineer – Chaiyaphum

Mikkob International Recruitment Co., Ltd./Mikkob International Recruitment Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • 3-5 years working experience
 • Inspect, diagnose, adjust, or repair wind turbines
 • Salary 40K-70K + benefits

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operations, Wares house manager
 • Logistics manager
 • Transport manager

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการบริหารที่ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • เข้าเยี่ยมร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate in Agricultural / Horticultural Sciences
 • At least 6 years of experience in R&D, QA/QC
 • Good planning & resource management skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied