Customer Development Manager (North-east Region)

--

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Develop a new customer and existing customer.
 • Based in North-east(Esan)
 • Selling or key account for food retailer and food

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
 • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Officer/พนักงานจัดซื้อ

BOONSIRI FROZEN PRODUCTS COMPANY LIMITED

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สวัดิการ: ค่าตำแหน่ง ค่าระดับความสามรถ
 • สวัสดิการ : ค่าเกียรตินิยม ค่าเบี้ยขยัน
 • ปรับเงินเดือนทุกปี ตามระดับความสามารถ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย ไม่หยุดนิ่ง
 • ติดตาม Trend ฮิต หรือกระแสที่กำลังมาแรงอยู่เสมอ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานบริการพิเศษ (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Officer/ พนักงานบุคคล (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cashier/ พนักงานแคชเชียร์ (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานจัดเรียงสินค้า (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Interior Designer / พนักงานออกแบบ (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานตรวจรับสินค้า(สาขาร้อยเอ็ด )

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Officer / พนักงานการเงิน (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Officer/พนักงานขาย (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Manager/ผู้จัดการแผนกขาย (สาขาร้อยเอ็ด)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี, ปวส. ด้านไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถพักที่ทำงานได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี, ปวส.
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถพักที่ทำงานได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานบริการพิเศษ (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Officer / พนักงานการเงิน (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ผู้จัดการแผนกบริการพิเศษ (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานบริการส่งสินค้า (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cashier/ พนักงานแคชเชียร์ (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Officer/พนักงานขาย (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานตรวจรับสินค้า (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ผู้จัดการแผนกตรวจรับสินค้า (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Officer/ พนักงานบุคคล (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Manager/ผู้จัดการแผนกขาย (สาขาเลย)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied