• ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001,ISO 14001,GMP
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีความชำนาญงานทางด้านประกันคุณภาพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดซื้อเครื่องมือช่างพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบสาขาช่างไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก หรือกระสอบ
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • 2 อัตรา ด่วนมาก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือนประจำตามตกลง+ ค่าคอมฯ+เบี้ยเลี้ยง +ที่พัก
 • มีรถยนต์ให้ใช้ในการทำงาน + น้ำมัน+โทรศัพท์
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001,ISO 14001,GMP
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ซ่อมและบริการติัดตั้งเครื่องอัดอากาศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี โรงแรมวุฒิอื่นมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน ดูแลลูกค้า(ต่างประเทศ)
 • จัดทำข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ในการจัดทำมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO เป็นต้น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for administrative work
 • Bachelor Degree
 • At least 2 years of working experience in document

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง,ควบคุมงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Planing Staff

Karma Mobility Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • วางแผนผลิต
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • ประสบการน้อย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำใบเสนอราคา
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และสามารถนำมาใช้งานได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accounting with 5 years experiences
 • Hands on knowledge of Excel and SAP ( MM ,PP, CO)
 • Cost Analysis of Manufacturing concept

23-Mar-18

 

Applied

บริการ

UBON CENTRAL SPORT LTD., PART.

อุบลราชธานี

 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เงินเดือน ประกันสังคม
 • บริษัทค้าส่งเครื่องเขียนอันดับ 1

23-Mar-18

THB5k - 10k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารบัญชีทั้งระบบ
 • บริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ปิดงบการเงิน

23-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมและรับผิดชอบในการวางแนว
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สำรวจงานก่อสร้างในโครงการ ตรวจสอบเครื่องมือ

23-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

23-Mar-18

 

Applied

Sales Representative / พนักงานขายประจำสาขาบุรีรัมย์

SkyTech Innovation Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • พนักงานขายเครื่องมือช่างประจำร้าน
 • ปวช.-ปวส.
 • อ่านภาษาอังกฤษได้

23-Mar-18

 

Applied
 • A minimum of 8 years of design experiences
 • A minimum of 5 years in technical management
 • Fluency in English

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 5-10 years in Manufacturing Production Management
 • Knowledge of Quality Management System

23-Mar-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรม
 • มีความรู้ในการจัดการระบบการผลิตในโรงงานอาหาร
 • มีประสบการณ์การจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหาร10ปีขึ้นไป

23-Mar-18

 

Applied
 • Experience in Local Training
 • Strong leadership skill
 • Can be base on NakhornRatchasima (Korat)

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in any field
 • Experience in Factory GA and/or Purchasing Tasks
 • Business level in English

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • At least 5-10 years experience
 • Good command of English and computer skills

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจนับสินค้า และ สรุปจำนวนสินค้าในคลังทั้งหมด
 • สถานที่ทำงาน : อุบลราชธานี
 • การศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-Mar-18

 

Applied

Van Salesman / พนักงานขายหน่วยรถ

T & B DISTRIBUTION CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิ ป.ว.ช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ได้
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบดี

23-Mar-18

 

Applied

Driver / พนักงานขับรถ

T & B DISTRIBUTION CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอชุมแพ และพื้นที่ใกล้เคียง
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน

23-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน - ภาษี
 • บัญชีลูกหนี้ - บัญชีเจ้าหนี้,ภาษี ภ.ง.ด3, ภ.ง.ด 53

23-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1-3 ปีขึ่้นไป
 • กระตุ้นยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

23-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบรับประกันสินค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • จัดทำโครงการ โปรโมชั่น ตาม AIS กำหนด

23-Mar-18

 

Applied
 • ขยัน, มีความอดทน, เจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ, บุคลิกดี, ขยัน, มีความอดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป

23-Mar-18

 

Applied

Assistant Sales Manager

Hokkee Supermart Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เคยมีประสบการณ์งานห้าง ค้าส่ง-ค้าปลีก
 • สามารถใช้าน IT ( Social Media ) ได้ดี

23-Mar-18

 

Applied

HR

Hokkee Supermart Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้งาน IT ( Social Media ) ได้ดี
 • มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Human resources
 • Training Facilitator, Learning & Development
 • Employee Experience

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

23-Mar-18

 

Applied
 • 0-2 years working experience
 • Good in Microsoft Office and Internet
 • Good in English conversation and writing

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถทำงานที่อุดรธานีได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To troubleshoot and repair electronics equipment
 • to troubleshoot and repair electronics equipment
 • maintenance on 25 curtain antennas

23-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

22-Mar-18

 

Applied