• อายุ 20-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical Test Engineer
 • 5 Years Minimum
 • MSA / Test System

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Test Modular Engineer
 • 4 Years Experience
 • Software Engineer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Principal Engineer
 • KPI / Data Analysis (3 years minimum)
 • Industrial / Management Engineers

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Test Lab Engineer
 • 3 Years Minimum
 • Circuit Software / Electronic Board

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Blade Test Engineer
 • Robotics Automation / Electronic Test Instruments
 • 4 Years Minimum

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Design Engineer
 • Magnetic Record Field
 • 3-5 Years Experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineer
 • LEAN Manufacturing
 • Kaizen Projects Yearly

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • 2 Years Experience
 • SPC / Minitab / Matab / FMEA

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Test Development Engineer
 • Plan / Design / Implement application software
 • 6 Years Minimum

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Security
 • 2 Years Minimum
 • IDS Monitoring / LAN Protocols

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัสตามผลงาน
 • ต้องการคนที่มาพัฒนาระบบ
 • ต้องการคนที่ต้องการความก้าวหน้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Channel Integration
 • 2 Years Experience Minimum
 • Programming Skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสตามผลงาน
 • ต้องการคนที่ต้องการมาพัฒนาระบบ
 • ต้องการคนที่ต้องการความก้าวหน้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Review material quality issues and work
 • At least a Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Minimum 5 years experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work in an professional environment
 • To work independently and utilize your skills
 • Follow up technical regulation problem resolution

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in an professional environment
 • To work independently and utilize your skills
 • To travel mainly in Asean country

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in an professional environment
 • To work independently and utilize your skills
 • To travel mainly in Asean country

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Aged 28 years or more
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • 3-10 years’ experience in Managment level

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • 5 years in management quality control.
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Sales coordinator
 • Coordinate with any other related parties

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีในกระบวนการผลิต ในระดับหัวหน้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO, HACCP, GMP, BRC
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Having good background in Civil Engineering
 • Business Development, Civil Consultant
 • Good leadership skill, team development

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกพบลูกค้าและปิดการขาย
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • มนุษย์สมัพันธ์ดี รู้จักพูดคุยกับลูกค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุ 20-30 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานด้านบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีจิตใจรักงานด้านงานขายและงานบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • รักงานบริการและงานขาย
 • อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถยนต์ส่งสินค้า 4 ล้อ, 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท
 • ซื่อสัตย์ อดทน ในงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานเป็นระบบได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 • นำสินค้าของบริษัทขึ้นรถไปขายตามร้านค้า
 • เคลียร์บิล เงินสด และสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • นำสินค้าไปขายตามเส้นทางที่กำหนด
 • ขึ้นสินค้าและตรวจเช็คความถูกต้องก่อนออกเดินทาง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรโครงการ จ.อยุธยา เงินเดิือน 25,000-40,000
 • Project Engineer จ.อยุธยา เงินเดื่อน 25,000-40,000
 • วิศวกรโครงการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tooling, stamping design
 • Expertise in Auto CAD, Solid works
 • Business of English with managerial skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Progressive Die design, Tooling/Stamping design
 • 3 yrs exp in Progressive/ Tooling stamping design
 • Expertise in Soild works, Auto CAD (2D/3D)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Press, Mold die for electronic design, stamping
 • Expertise in Auto CAD, Solid works, Press mold
 • Business of English with managerial skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years job experience in supply chain
 • Familiar with ERP systems (knowledge of SAP)
 • Able to work with flexible working time

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied