• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบเครื่องจักร (Automation System)
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีที่พักอยู่กรุงเทพฯ
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead investigation in loss or damage of company
 • Audit guard performance
 • support the organizational goals in achieving

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics
 • At least 1 year experience in EMS
 • Good in English skill.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • very welcome for new graduate
 • Excellent spoken and written English
 • Degree in Science Chemistry/ Chemical

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • 5 year in PCB production
 • Good command in speaking & writing English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for import and export document
 • Must have Customs Broker Certificate
 • Able to work at Ayutthaya

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Sales area, existing client and coordinate oversea
 • Plan, act and control electronic business.
 • Able to work at Ayutthaya

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales management, direction and coordination
 • Having experience in food industry
 • Customer order and dealing with satisfaction

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Contact customer for import and export processes
 • Knowledge of regulation customs, BOI and EDI
 • Import job about Freight & Forwarding Processes

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8 years of experience of QE & QS, automotive produ
 • Computer skill: Microsoft Office
 • Able to communicate in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years of experience in IC Assembly FOL&EOL
 • Strong analytical, and problem-solving skills
 • Strong leadership , people management skill

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business, Management Liberal arts
 • Experience in Purchasing
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher of Electronics, Mechanical.
 • At least 3 years of work experience in IC assembly
 • Good command of spoken and written English.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขยันทำงาน
 • มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality Assurance
 • food science/technology
 • GMP, HACCP

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance or related fileld
 • 10 yrs in MNC, preferably engineering background
 • Good English, analytical and reporting skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical System Design Engineer
 • Works closely w/ in-house design team - A S C M E
 • Design with BIM

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sea Freight / Export
 • Customer Service
 • At least 5 years experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
 • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing Manager
 • ผู้จัดการแผนกต้นทุน
 • ต้นทุน Costing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้ควบคุมระบบน้ำเสีย
 • Waste Water
 • วิศวกรผู้ควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical engineering
 • 0-3 years' experience in Electrical engineering
 • Good in human relationship and teamwork.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ระบบ ISO/IEC 17025 ในห้องปฏิบัติการ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ทางเคมี และเครื่องมือ
 • มีความเป็นมืออาชีพ,สภาวะผู้นำ การคิดเชิงวิเคราะห์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • bachelor’s degree in Facilities Management
 • Proficiency in MS Office Applications
 • Experiences in Production Management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance, 5-7 year work experience
 • 5-7 years of Experience
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นักบัญชีต้นทุน งบประมาณประมาณบริษัท budget
 • นักบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจค่าใช้จ่าย ภาษี สรรพากร
 • สระบุรี สำนักงานใหญ่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Injection Molding Manager Job
 • Packaging and Food Industry
 • Job in Lopburi, Thailand

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance of machine and production equipment (i
 • Keep in compliance with all related regulations (e
 • Work in cooperation with team members for achievin

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied