• วุฒิการศึกษาระดับปวช เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายการผลิต
 • มีความสามารถเขียนแบบ 2D หรือ 3D

1 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • System Analysis
 • Proficient in business case development
 • Experience in IT Software development and SA

2 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT support and maintenance
 • 5 years of experience
 • Experience programming

6 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 5+ years of experience in recruitment
 • Modern recruitment tool

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Security
 • Work at Ayutthaya
 • 5 working day

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Logistics
 • Good command of English.
 • Knowledgeable in SAP system and Microsoft Office

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ทำสื่อโฆษณา ผ่านช่องทางในการโฆษณา
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ม.6 ขึ้นไป
 • พนักงานลานบรรจุ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ม.6 ขึ้นไป
 • Administrator / พนักงานธุรการ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years - welcome new fresh graduate
 • Can work at Ayutthaya

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze survey reports, maps, drawings, blueprints
 • Bachelor of Engineering in Civil or Construction
 • Minimum 5 year experience with civil works

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Chemicals
 • 5 years of R&D work experience in food industry
 • Experience in frozen food will be an advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production & QA
 • Electronics & Automotive
 • Machine and Circuit patterns

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female
 • 1- 5 years experience in Sales Automotive market
 • Degree or higher in Marketing, Business

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , age 24 years old up
 • Fluent in Japanese (JLPT N2-N3) and English
 • 1-3 y exp in Japanese Interpreter and Translator

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบเครื่องจักร (Automation System)
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Mechanical

Your Link Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 10 years of experience in engineering
 • Strong or interested in engineering technical

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถเข้ากะได้
 • ผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญตรี สาขาการจัดการ บัญชี การตลาด
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ละเอียด รอบคอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Chemical Engineer

Your Link Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Focusing on Process Development, Modeling.
 • Chemical Engineering or Industrial Engineering.
 • Good Command of English and computer skill.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ (สุกร)
 • ประสบการณ์อยู่ฟาร์มสุกร 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส ช่างทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะช่างขั้นพื้นฐาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์มบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • มีทักษะการโน้มน้าว สื่อสารได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์มบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานฟาร์มสุกร 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ + ใบขับขี่
 • มีใจรักงานฟาร์ม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างยนต์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไปสาขาช่างเชื่อม สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถปฏิบัติหมุนเวียนเข้ากะได้
 • ช่างซ่อมบำรุง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ,ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • เครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ,การติดตั้งไฟฟ้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา/ สาขาการตลาดจัดซื้อต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล
 • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้ในการจัดทำเอกสารทางการเงินหรือบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งของบริษัท
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาอื่น
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารภายในฝ่าย
 • วุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี อายุ 20-30 ปี
 • รวบรวมแบบบันทึกข้อมูล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีคะแนน TOEIC
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support 500+ IT users based in Ayutthaya
 • ERP systems (Preferably QAD).
 • Strong English & Thai communication skills.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Plant HR Manager

PepsiCo

อยุธยา

 • Master degree in HRM, HROD, MBA
 • Lead and direct plant HR activities
 • 8 years experiences in Human Resources Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 1 yr. working experience as RM in banking
 • One Day Interview @ TMB on 16 Sep 2018
 • Salary and location can be negotiated

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Being responsible for setting up all plant process
 • Establishing and monitoring overall plant

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in technology transfer
 • Adequate hands on knowledge of R&D processes
 • Basic knowledge of regulatory (FDA)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 yrs exp in food industry management
 • GMP, HACCP, HALAL, BRC, 9001,14001
 • Business of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production engineer
 • engineer
 • Mechanical

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in spoken and written in English and
 • Minimum 8 years experience in Senior Management
 • Based in Ayutthaya

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • 1 years of experience in engineering
 • Good knowledge of Chemistry especially metal

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 yrs. exp in FSQA, QA/QC for food industries
 • GMP, HACCP, BRC, ISO9001,14001, 18001, NCR
 • Business of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 years’ experience in HR generalist
 • HR Business Partner

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied