• At least 5 years experince in related field
 • Good communication in English
 • Previous experience with organizational psychology

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Site Engineer

DREAM LAND AND HOUSE COMPANY LIMITED

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5ปี
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีไหวพริบ มีบุคลิคดี
 • รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman

DREAM LAND AND HOUSE COMPANY LIMITED

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • วุฒิปวส ขี้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาต

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระลูกค้า
 • ให้บริการออกใบกำกับภาษี
 • รับเปลี่ยนและคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Mechanical

Your Link Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 10 years of experience in engineering
 • Strong or interested in engineering technical

21-Sep-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied

Senior Chemical Engineer

Your Link Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Focusing on Process Development, Modeling.
 • Chemical Engineering or Industrial Engineering.
 • Good Command of English and computer skill.

21-Sep-18

 

Applied
 • 15 yrs. exp in FSQA, QA/QC for food industries
 • GMP, HACCP, BRC, ISO9001,14001, 18001, NCR
 • Business of English

21-Sep-18

 

Applied
 • 10 yrs exp in food industry management
 • GMP, HACCP, HALAL, BRC, 9001,14001
 • Business of English

21-Sep-18

 

Applied
 • Over 1 yr. working experience as RM in banking
 • One Day Interview @ TMB on 16 Sep 2018
 • Salary and location can be negotiated

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายอาชีวอนามัย

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • รักษา / ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเครื่อง

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิกาศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

 

Applied

General Services Assistant

Givaudan (Thailand) Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelors Degree ideally in Finance or Accounting
 • Strong time management & good interpersonal skills
 • Fluency in English is a must, spoken and written.

21-Sep-18

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

21-Sep-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied