ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 224 ตำแหน่งงาน
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s banner
  Inteqc Feed Co., Ltd.'s logo

  Procurement Officer

  Inteqc Feed Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  • ทักษะด้านการสื่อสารการอ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s banner
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 45K - 55K /เดือน
  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็น
  Sathaporn Marketing Co., Ltd.'s banner
  Sathaporn Marketing Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ออกแบบสร้างสรรค์และปรับปรุงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบสร้างสรรค์และปรับปรุงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • ออกแบบงานสร้างสรรค์สื่่อการตลาด
  INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก
  • ผลิตสุกรพันธุ์/สุกรขุน (ประจำประเทศลาว)
  • ควบคุมกฎระเบียบและระบบการป้องกันโรค
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Able to work in shift
  • Able to work on Saturday
  • Experience in retail industry is preferable
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารสัตว์ หรือทีเกียวข้อง
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  Sahakij Packaging Co., Ltd.'s banner
  Sahakij Packaging Co., Ltd.'s logo

  Warehouse Supervisor

  Sahakij Packaging Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • การศึกษาจบ ม.6 เป็นต้นไป
  • มีความรู้ด้านภาษาไทย - อังกฤษ
  • ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  Akzo Nobel Paints (Thailand) Ltd.'s banner
  Akzo Nobel Paints (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Opportunity to working and explore different sites
  • Minimum Bachelor degree in Mechanical or Chemical
  • Good command of English communication
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • (Pet Foods & Pet Treats)
  • ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายการตลาดและขาย
  • อาหารสัตว์เลี้ยง
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจอาหารสัต์เลี้ยง
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s banner
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Experienced in logistics operation field
  • Good in English communication required
  • Able to work at DC Mahachai, Samutsakorn
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ควบคุมการผลิต
  • วางแผนการผลิต
  • แปรรูปอาหาร
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
  • (Pet Foods & Pet Treats)
  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก/ผู้เชียวชาญด้านการฝึกอบรม
  • ฝึกอบรม
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาโทขึ้นไป
  • ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์
  • อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์บก
  Thai Garment Export Co., Ltd.'s banner
  Thai Garment Export Co., Ltd.'s logo

  Global User Support Analyst

  Thai Garment Export Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Finance and accounting background are preferred
  • 3 years and above relevant working experience
  • Proficiency in both spoken and written English
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Shopee (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Abe to work at Samut Sakhon province
  • At least 5 years’ experience in Human Resources
  • Highly adaptive and flexible
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s banner
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก
  • ผลิต
  • กระป๋อง
  J.D. FOOD PRODUCTS CO., LTD.'s banner
  J.D. FOOD PRODUCTS CO., LTD.'s logo

  Marketing Specialist

  J.D. FOOD PRODUCTS CO., LTD.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Bachelor’s degree, Master is preferable
  • Bachelor’s degree, Master is preferable Experience
  • Professional conduct within and outside office
  ถัด ไป