• งานขายและการตลาด
 • Sales admin / Sales Engineer
 • ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Trade Marketing
 • วิเคราะห์คำนวณตัวเลขได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 15 years work experience in HR Management
 • Be able to communicate in English
 • Strong knowledge of Labor Laws

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemist , Science
 • Good English
 • Cosmetic

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in Auto parts (must)
 • Have your own car
 • Can travel to other provinces

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistics filed
 • Improvement
 • Good English skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering (IE)
 • 0-3 years of experience in related field
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production
 • Logistic
 • Planning

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สายตาปกติ / ไม่แพ้ฝุ่น สามารถเข้ากะได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีภาวะผู้นำสูง มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรมสูง
 • สามารถกำหนดแผนงานต่างๆ ได้อย่างดี พร้อมการติดตามงา
 • มีความใส่ใจในการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลระบบงาน Warehouse
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ
 • ควบคุมจัดการการรับจ่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
 • ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International environment
 • Attractive bonus
 • Quarterly incentive

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supply Chain Director

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Supply Chain Director
 • Demand Planning
 • Production Planning

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary negotiation
 • Production planing experience
 • Production Engineer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety Officer
 • safety, health and environment
 • Warehouse

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • team-player
 • problemsolving
 • challenging

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • omputerliteracy including Microsoft, SAP.,etc
 • Knowledge and skills of GMP, HACCP, ISO, URSA/SMET
 • Ability to work under pressure

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good attitude, Self-motivation
 • Good Computer literacy
 • Ability to work under pressure

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Management Trainee

LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เมืองสมุทรปราการ

 • Fluent in English both writing & speaking
 • Can do attitude & good co-operation with others
 • Positive thinking with good communication skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Business Management, Finance
 • Experience directly at least 1-3 years
 • Good Microsoft office (Excel, Word, Power point)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 3 years in Stock Control/ Production Control
 • Recheck quality documents

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering Manager,Project Manager
 • ROI, Construction
 • Plant renovation & Machine relocation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Engineer
 • Mechanical Engineer
 • English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Economics or related field
 • Strong experience in drafting & reviewing
 • Checking production schedule until delivery

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting and Finance Degree
 • Accounting supervisor/assistant/senior officer
 • Manufacturing industry, Good in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architecture
 • Design
 • Façade

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Online Marketing Manager

Primo Service Solution Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Online Marketing
 • SEO,wordpress
 • Google ads , Facebook ads

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering Degree
 • Good English
 • Installation and new Setup plant experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • flavorist, ideally confectionery or beverage
 • creation of aromas, colors, profiles
 • Mentor and lead the R&D functions

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • global industrial machinery manufacturer, GM
 • Manage the entire plant manufacturing team, P&L
 • Education Background in Engineering

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • expat, base in Thailand and travel overseas
 • experience in food flavorings or ingredients
 • sales with international account management and BD

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied

Production Engineer

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Age Not Over 25 Years Old
 • Degree in IE, Production Engrg (PE) w/ GPA 2.5 +
 • 1-2 Yrs Experience in Production/Process Engineer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • โบนัส 2 เดือน
 • มีประสบการณ์โรงงานอาหาร
 • ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทต่อปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management Product Engineering
 • Handle VA/VE Activities and Process deveopment
 • Mornitor all Mechanical Specification

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับป.ตรีขึ้นไป สาขาเคมี,จุลชีววิทยา,food Science
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • โบนัสปลายปี 2 เดือน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2-3 years experience in Marketing strateg
 • Graphic Designer
 • Able to use Photoshop, Illustrator, Video editor

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-7 years working experience
 • Bachelor's degree in Logistics, Supply Chain, Ware
 • Warehouse Management.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 30 - 35 years old and above
 • At least 5 year of working experiences
 • Have accounting License

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age over 30 years old and above
 • At least 7 year of working experiences
 • Have accounting License

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle with export customers sales order
 • Coordinate with overseas sales & supply chain team
 • SAP order processing and propose/update shipment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TOIEC > 600
 • Experience in Automotive part Marketing
 • Strong negotiation skill, can do attitude

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Communication Validation Management, Nutrition
 • FDA, FMCG, Fluent in English, Commercial mindset
 • Cross functional teamwork,

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age not over 45 years old.
 • 7 years of work experience in a full range of HR
 • Good command of English and computer literacy.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • ทรัพย์สิน
 • งานบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Warehouse Supervisor

Mon Logistics Services Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Provident fund Health insura
 • Health insuran
 • bonus month guarantee

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied