• มีความรู้ด้านภาษีอากรขั้นต้น
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

6 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Project Management -Event or Digital
 • Passion 2 Drive Business Opportunity by Innovation
 • Work with great & sincere team to growth together

6 นาทีที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Passion in Coding to build the Worldclass App
 • Experience in Business Enterprise or Startup
 • Work with great & sincere team to growth together

6 นาทีที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีพาหนะของตัวเอง

6 นาทีที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษ,จีนได้จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

6 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Sales Support

Building Advance Solution Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจ
 • งานด้านการขายและบริการ

6 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Building Advance Solution Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ ,อุตสาหกรรมศาสตร์
 • ทางบริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (มีใบขับขี่)
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจแบบก่อสร้างได้
 • ละเอียด รอบคอบ ช่างถาม ช่างสังเกตุ และมีสติ*

6 นาทีที่แล้ว

 

Applied

INTERIOR DESIGNER

Happening Design Company

เมืองนนทบุรี

 • มีพาหนะเป็นของตนเอง (มีใบขับขี่)
 • สามารถนำเสนองาน แก้ไขงาน และอธิบายงานกับลูกค้าได้
 • มีความเป็นมืออาชีพ* อารมณ์ดี ใจเย็น

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administrative Assistant

Khiri Travel Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • High School degree
 • Strong organizational skills
 • Knowledge of office management systems

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบคณะสถาปัตยกรรม / ปริญญาตรี
 • กล้าพูด กล้าทำ และกล้าแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีทักษะในาาร อ่าน,พูด,เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท

7 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

7 นาทีที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

PHYSIOTHERAPIST

Unique Access

ปากเกร็ด

 • Theraphist
 • A positive attitude
 • Team work skills are required

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Information Management Specialist, Trainee

US Embassy Bangkok

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Master’s (e.g., M.A., M.S.) in data management
 • Must have knowledge of IT infrastructure, PC
 • Must be able to program data and manage

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer, Control.
 • At least 1-2 year experience in Sales role.
 • Able to travel upcountry.

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied

SAP / ABAP programmer

I-Connect Technology Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงา
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

Bossup Solution Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Master/Bachelor Degree IT Relate Field
 • 10 years+ of relevant IT experience
 • 3 years of CMMI/Agile project teams preferred

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Service Mind และมีทัศนคติดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vocational or Bachelor’s Degree in any field
 • Minimum of 1 year work experience
 • Good communication skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong data analysis & presentation skills.
 • Strong written and verbal communications skills.
 • Strong written and verbal communications skills.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายบ้านจัดสรรและคอนโด 1 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาและทดสอบโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการแอนด์ดรอย
 • เข้าใจหลักการออกแบบของ UI & UX
 • มีความรู้ความสามารถจัดการ SQLite

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing Comms Manager
 • Food Manufacturing
 • Job in Pakkred, Thailand

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องกฎระเบียบและวินัยพนักงาน
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-38 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Able to communicate fluently in English
 • Previous experience as a PA in the same business
 • Efficient administrative and good ICT skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Engineer

Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • This position open for Thai and Expats candidate
 • •Experienced in coding Facebook App or MeteorJS
 • JavaScript, HTML, PHP, XML,Data base Query, SQL

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องใช้ไฟ้า 3 - 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Provide maintenance service to Com & SCADA Dept.
 • Maintenance plan and prepare technical inspection.
 • Faults finding and providing rectifications.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Operation Executive (Thailand)

Khiri Travel Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor Degree in tourism or related field
 • A minimum of 2 years’ experience
 • Flexible working hours

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, MIS, IT securit
 • At least 3-5 years sales experience of IT solution
 • handling IT projects with government bodies.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ช่วยอาวุโสการบัญชี (AP)
 • accountant
 • การเงินและบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และอดทน
 • มีพื้นฐานงานช่าง ใช้เครื่องมือช่างได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติเชิงบวก
 • จัดเรียงสินค้า ขนย้ายสินค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • ความก้าวหน้าในงาน
 • ต่อรองเงินเดือนได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้างดูโฮม สาขาบางบัวทอง
 • มีความขยัน และ อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Flexible Working Hours
 • Health Insurance
 • Company Trip ปีละ 2 ครั้ง

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถต่อรองเงินเดือนได้
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • -

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Channel & Sales Management
 • Exp. Hardware, IT Solution, Network Applications
 • Male with age 34 - 42 years old

18-Jan-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Warehouse Management
 • Supply Chain Management
 • Logistic Management

18-Jan-18

 

Applied