ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 343 ตำแหน่งงาน
  Khiri Travel Co., Ltd.'s banner
  Khiri Travel Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรีTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • Bachelor degree, preferably in Tourism
  • At least 2 years experience in Tourism industry
  • close to MRT Purple Line
  Charterway international Co., Ltd.'s banner
  Charterway international Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรีTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและPDPA
  • มีทักษะการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าร่วมงานกับองค์กร
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's banner
  Barghest Building Performance (Thailand) Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • Opportunities to work with regional counterparts
  • Career advancements and opportunities
  • Dynamic work environment
  Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.'s banner
  Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • Development and new technology
  • Design appropriate solutions and coordinate
  • 3 years of experience in C#, VB, ASP, JavaScript
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Quarter)'s logo
  ปากเกร็ด
  • R&D / Research & Development (Bakery)
  • ประสบการณ์ด้าน R&D อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • ปฏิบัติงาน : แจ้งวัฒนะ นนทบุรี
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางใหญ่
  • เงินเดือนดี, มีค่าคอม, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย
  • ประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo
  ปากเกร็ด
  • ตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานของแต่ละสาขา
  • จัดทำรายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าของสาขา
  • ติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  Charterway international Co., Ltd.'s banner
  Charterway international Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรีTHB 55K - 119,999 /เดือน
  • ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูง
  • วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย ระยะสั้น และระยะยาว
  • บริหารและจัดการ พนักงานฝ่ายขาย ในการนำแผนงาน
  ถัด ไป