บริกรชาย

MEKNGOEN CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวส
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • สามารถทำล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างต่ำ 3 ปี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

บริกรหญิง

MEKNGOEN CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวส
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • สามารถทำล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างต่ำ 3 ปี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cook

MEKNGOEN CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีประสบการณ์โดยตรงในการทำอาหาร
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม3
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chef

MEKNGOEN CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีประสบการณ์โดยตรงในการทำอาหาร
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม3
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวส
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • สามารถทำล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับ Order จากลูกค้า
 • รักงานขายและการบริการ
 • จัดสินค้าตาม Order

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบ กว.ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจักร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ดี
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • มีใบ กว.ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานภายในสำนักงาน
 • การจัดทำเอกสาร การจัดทำข้อมูล
 • จัดทำรายงานให้กับผู้จัดการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านบัญชี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย, หญิง, อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 1-2 year of experience in analysis
 • Bachelor’s degree in Logistics, Engineer or relate
 • Good command of written and spoken English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Export Sales (45K-55K)

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Initiate key account management and sales strategy
 • Overseeing and dealing with customer complaints
 • Expanding the potential customer base new overseas

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • สามารถทำงาน โครงสร้าง สถาปัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ตกลงไว้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ญ/ช อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถบริการจัดการระบบ ร้านอาหารได้ป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีใจรักบริการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • เคยทำพิซซ่า จะพิจาณา เป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cook / กุ๊ก @ นครปฐม

SMART PSC CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะ การทำอาหาร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้่นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์โดยตรงในการทำอาหาร
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม3
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการโดยตรงเท่านั้น ขั้นต่ำ 5 ปี
 • สามารถทำขนมสไตล์ ฝรั่งเศสได้ มีพื้นฐานการทำไอศครีม
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี คหกรรม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานบัญชี

MEKNGOEN CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างต่ำ 3 ปี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์โดยตรงในการทำอาหาร
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม3
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • อายุ23ปีขึ้นไป
 • เริ่มงานได้ทันที

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวส
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • สามารถทำล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายู 35ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ งานบริการร้านอาหารมาโดยตรง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 18-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม CD-ORGANIZER
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน
 • รวบรวมบิลสำหรับจัดส่ง สนง บัญชี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ช่างกลึงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ประจำโครงการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิปวช.(ม.6เทียบเท่า)-ปริญญาตรี ทุกสาขา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Facility, Maintenance Manager
 • Chemical Manufacturer
 • Nakhonpathom, Thailand

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics Manager Job
 • Chemical Manufacturer
 • Nakhonpathom, Thailand

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Manager Job
 • Chemical Manufacturer
 • Nakhonpathom, Thailand

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working with Japanese designer
 • Male or Female, age between 22-35 year
 • Bachelor’s degree in an Engineering (Mechanical, I

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Forecast cash flow, related borrowing need
 • Lead the delivery of high-value financial projects
 • Oversee the operations of the treasury department

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied