• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับบริหารงานตรงสายงาน 2 ปี
 • มีทักษะในการบริหารทีมงานได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-4 mnths, Medical Ins, OT Payment
 • New Set up Japanese Plastic Manufacturing
 • At least 1 year exp. about Extruder Machine

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Design Engineer

Siam Cast Iron Works Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทัศนคติเชิงบวก (positive thinking)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Programmer and IT Support

Siam Cast Iron Works Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิป.ตรี - โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Employee Relations Manager

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Labour Law
 • Recruitment
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ดูแล รักษา ทำความสะอาด ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับ Check in/Check out
 • ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานด้านจองห้องพัก Booking จาก Agent Online
 • งานด้านประสานงานกับ Agent
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
 • สามาถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แอร์ ไฟ ประปา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย, หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • ขับรถผู้บริหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร
 • เบิกส่วนผสมเครื่องปรุง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เตรียมวัตถุดิบ ในการปรุงอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Commis I (สมุทรปราการ)

P.O.E. International Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ทำอาหารไทย-จีน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 2-5 yrs experience in purchasing
 • Negotiation skill / be able to solving problem

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical maintenance duty for machines
 • Control schedule of maintenance
 • Have to work on weekend sometimes

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Political Science
 • 7 years of experience in government
 • Analysis pros & cons that impact

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC Chemist (Pharmaceutical)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Pharmaceutical
 • QC, QA
 • Chemical Science

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-4 years working experience in compliance
 • Recommendation of good practice in compliance
 • Conduct the effective compliance communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mixing Supervisor
 • Production
 • Engineering

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electrical engineering
 • PM machine and monitoring top 3 m/c downtime
 • 6 wk, insurance, fix bonus, provident fund

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in B.A. 4-5 yrs in sales/sale training
 • background from automotive, good english, OEM
 • own car, able to travel in nation-wide

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering – Mechanical, Industrial
 • 2 years’ experience in automotive industry
 • 5 years experience in die stamping design

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning and allocating budget properly
 • 10 years of work experience in automotive
 • Interpreting company or factory policy into action

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MAINTENANCE MANAGER (AUTOMOTIVE - PAINT SHOP)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • PLC knowledge is strongly desirable
 • Knowledge of MIGMAG/Manual Spot/Stud Welding
 • Experience of forklift and building maintenance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineer, Engineer management, Business Admin
 • Corporate/strategic plan experience in automotive
 • Project management skill, strong leadership

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive, Mechanic, Electric,Industrial Material
 • Engineer experience in R&D, Value engineering
 • Familiar with automotive, Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • At least 3 years experience in cost accounting.
 • Cost accounting duty also

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in ME/Electric/Electronic engineer
 • 3-5 yrs experience in test engineering
 • Be able to read and write Lab view program

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
 • สามารถฟังพูดอ่านเขียน / พิมพ์เอกสาร ภาษาจีน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีบริษัทฯ
 • งานประจำ เงินเดือนดี สวัสดิการเยี่ยม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 year of experience in import-export
 • Have knowledge in BOI procedure and duty drawback
 • Responsible for handling import-export documentati

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experiences in planning
 • To coordinate, develop and support management
 • Generating regular reports and presentations

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experiences in treasury role
 • Previous experience in bank operations
 • Preparation of cash flow budget and forecasts

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree of Engineering or related
 • Experience in manufacturing production
 • Development opportunity in progressive company

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control job duty and develop HR staffs
 • Bachelor’s Degree or Master's degree in HR
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Supervisor (Electronic Manufacturing)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 5 years experience in logistics/distribution
 • Team management skills/Leadership skill
 • Experience in managing a workforce

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CCNP Certification is required at minimum
 • Minimum experience 3 years in Network Technology
 • Work at Bangna-Trad Rd. km25(Soi Thammasiri)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Cola, OT Pay, Meal Sup
 • Big Group Automotive Parts Manufacturing
 • At least 3 years in Admin in Factory

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Trade Marketing Executive - Promotion & Market Support

Jotun Thailand Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Business Administration, MBA is a plus
 • 3 years plus experiences in Sales & Marketing
 • Self-Confident,Positive / Can do attitude

20-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Aug-17

 

Applied