• อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอสังหาทรัพย์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไปในสำนักงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working in Business control/planning/F&A/Costing
 • Bachelor or higher degree in Finance/Accounting
 • English language - prefer business level up

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ป.6 – ป.ตรี
 • มีใจรักงานบริการ (การขาย)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SALES ENGINEER (INSTRUMENTS)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Male only, aged between 24 - 35 years old
 • Bachelor’s Degree of Engineering or in related
 • At least 2 years of experience in the sale

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Trade Finance it at least 10 years
 • Inmlement system trade finance
 • background in international banking

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive package
 • Challenging work!
 • Apply now!

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive package.
 • A chance to build a company from ground up.
 • Work with ivy-league educated founders!

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • degree in Electrical Engineering or a related
 • Good command of English (writing and speaking)
 • PC literate in Microsoft office

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2 mths, Med.Ins, Prvd.F, Transp, OT pay
 • A Japanese Machinery Trading Company
 • Exp. in Sales Coordinator / Purchasing / Logistic

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขับได้ทั้งรถเล็ก - รถใหญ่ ขับรถข้ามแดน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการด้านงานอบรม

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิม.6 - ปวส.
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ติดต่อสายเรือ, ติดต่อชิปปิ้ง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. - ปวส.
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขับได้ทั้งรถเล็ก - รถใหญ่ ขับรถข้ามแดนได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย1 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์
 • มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Negotiation, Organization, and Decision Making
 • Develop sales plans and/or feasibility study
 • Serve as a leader in achieving the strategic goals

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive package
 • Challenging work!
 • Apply now!

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive package
 • Challenging work!
 • Apply now!

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและงานอาคาร
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสายก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-40 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ช่างเทคนิค ปวช-ปวส

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านงานขาย
 • วางแผนการขาย ควบคุมดูแลงานขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านงานขาย
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านงานขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์
 • สามารถรับเหมางาน ที่ จ.นนทบุรี ได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า
 • วางแผนอัตรากำลังพล
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า
 • วางแผนอัตรากำลังพล
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว
 • ดูแลการรับ-ทอนเงิน(เฉพาะแคชเชียร์)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว
 • ดูแลการรับ-ทอนเงิน(เฉพาะแคชเชียร์)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผ่านประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์ตรง ในการบริหารงานขายมาอย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะในการขาย การติดต่อประสานงานดี คล่องตัวสูง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HEAD OF SALES THAILAND (JEWELRY)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Male or Female, age 32 years old and above.
 • 8 years’ of B2B/B2C Sales Management
 • Previous experience within a major blue-chip

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager - (Ref: BMT00018)

Biomedia (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • positive working environment
 • Good communication skills in english
 • Opportunity training in oversea

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Communication In English
 • Oversea Training Opportunity
 • Positive working environment

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการบริหารจัดการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ดำเนินการจัดส่งสินค้า-บริการภายในระยะเวลากำหนด
 • มีความรู้เข้าใจในระบบSAP

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 1 mths, Med.Ins, Prvd.F, Transp
 • Japanese Machinery Parts Trading
 • Exp. in Accounting over 5 years

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Science or any technical education
 • Direct or indirect sales of industrial component
 • Fair command of English

25-Sep-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งาน word excel
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Electronics Eng
 • Experience in PCB layout design at least 1 year
 • Creating PCB layout in line with safety standards

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Programmer / QA Tester

Asset World Company Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Analyzing the sources of application problems
 • Constructing test scenarios
 • PHP Programming Languages

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT/Comp Sci/Comp Engineer
 • 5 years in management/ 2 years’ in CIO
 • Excellent organizational and leadership skills

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Project Manager

Asset World Company Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Lead of Projects for e-commerce platform
 • Proactive and highly motivated team player
 • 3+ years’ experience in eCommerce / in the related

25-Sep-17

 

Applied
 • Treasury Back Office
 • Maintenance of Treasury System
 • Monitor Compliance of all Treasury

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied