• Bachelor Degree
 • At least 2 years experienced
 • Location of work is Muangthong Thani

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติใช้
 • การรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ
 • รับผิดชอบในประสิทธิผลของการสื่อสารเรื่องข้อกำหนด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ ใช้ ภาษา จีน ,อังกฤษ ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ,Internet ,E-mail

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คสารเคมีว่าผ่านตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้
 • เพศชาย/หญิง ปวช./ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 - ปวส.
 • รักงานบริการ และการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Work from Home Anywhere | Web Search Evaluator

Appen

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Work from Home
 • Online Job
 • 3-4 Hours a Day, 5 Days a Week

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resource
 • Work exp. minimum 3 years, in an HR field
 • Familiarity with IT industry

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Experience in managing a Collection call centre
 • Attend to incoming calls from debtors

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Executive

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s degree
 • Minimum 3 years of experience in HR operational
 • Familiar with the IT industry.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตรงต่อเวลา
 • ดุแลและบริการลูกค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

Adecco Recruitment (Thailand) Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Design Engineer
 • Altruim
 • Electronic engineer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Graduated in computer engineering or equivalent
 • Fast learner
 • Good relationship

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม 3DMax ,Auto cad,Sket Up,Photo SoliWorks
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาออกแบบ ตกแต่งภายใน
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 25 - 35 years old
 • 3+ years in HR & Administration roles
 • Good command of English is preferred

24-Jun-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 2 Mths,Transport,Pvd F.,Med Ins.,OT Pay
 • Japanese Mechanical Parts Trading
 • Exp. in Accounting over 5 yrs.

23-Jun-18

 

Applied
 • Contact with oversea customers directly
 • Purchase and follow up fabric and all raw-Material
 • Production order follow up

23-Jun-18

 

Applied

Sales & Applications Engineer

Protec Systems (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Have a experiance in sales engineer
 • Able to communicate effectively in English
 • Must be able to multitask

23-Jun-18

 

Applied

Classroom Assistant

Denla British International School

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai Nationality Only
 • Take good care of very young children
 • Good command of English

23-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานออกแบบระบบสายพานลำเลียง

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Receptionist

Denla British School

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Good Command of English
 • Good Computer Skills
 • Experience in School is an advantage

22-Jun-18

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • เป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ
 • ผ่านการทำงานกับห้างค้าปลีกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • Good English communication skill
 • Mature, Reliable, Independent, Positive Attitude
 • Able to work in Bangbuathong location

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1ปี

22-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 23-30ปี
 • -

22-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • HRBP
 • HR Generalist
 • Good Bonus and Benefits

22-Jun-18

 

Applied
 • มีความสามารถและทักษะตามสาขาวิชาชีพที่จบมา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคน Active มีความละเอียดรอบคอบ

22-Jun-18

 

Applied

Technical / Technician

Umpire Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิ ปวช.และ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยและตั้งใจทำงาน
 • ซื่อสัตย์สุจริต

22-Jun-18

 

Applied

Engineer / วิศวกร

Umpire Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิ ป.ตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยและตั้งใจทำงาน
 • เป็นคน Active มีความละเอียดรอบคอบ

22-Jun-18

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • อดทน คล่องแคล้วในการทำงาน เรียนรู้เร็ว

22-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์คลินิกความงาม
 • ชอบใช้ Social ต่างๆ

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรี สาขาการตลาด
 • มีความสามารถด้านการออกแบบ
 • ออกแบบใบปลิว Adโฆษณาสินค้าบริษัท

22-Jun-18

 

Applied
 • ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • ดูแลการรับเข้าและส่งออกในคลังสินค้า
 • การดูแลความถูกต้องของสินค้าในคลังสินค้า

22-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อ่านแบบ ถอดแบบได้
 • มีทักษะการประสานงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ผ่านประสบการณ์ควบคุมงานตกแต่ง ต่อเติมมาก่อน

21-Jun-18

 

Applied

Teacher

Sarasas Witaed Bang Bua Thong.

บางบัวทอง

 • Degree in Education or any fields related
 • Teaching experience
 • Good communication skills

21-Jun-18

 

Applied
 • Competitive package.
 • A chance to build a company from ground up.
 • Work with ivy-league educated founders!

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • จัดทำแผนการขายและแผนการตลาดในพื้นที่
 • ระสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Director (Construction)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 2 years of experience with a general contractor
 • Bachelor's degree in Construction Management
 • Ability to negotiate with the Government sector

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years manufacturing or planning experience
 • English Proficiency is required.
 • Available to work on some Saturday.

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive benefits and Allowances
 • Garment Industry
 • At least 5-7 years experiences

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experience in manufacturing
 • Monitor and manage month-end accounting processes
 • Good in English Communication Skill

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
 • ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ป.ตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์

21-Jun-18

 

Applied
 • Male/ Female, aged 35 - 47 years’ old
 • Minimum of 10 years working experience in retail
 • Strong sales & marketing background

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied