• การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • ชอบงานบริการ/เครื่องสำอางค์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • สร้างยอดขาย
 • บริหารจัดการทีม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัด
 • หัวหน้างาน
 • บริหารยอดขายและทีม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • ชอบงานบริการ/เครื่องสำอางค์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการทีม
 • สร้างยอดขาย
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัดระดับต้น

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านโภชนาการและอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรีขั้นไป
 • หรือวุฒิ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีประสบการณ์ค้าปลีก, ค่าส่ง, ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืองานบริการ อย่างน้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • ชอบงานบริการ/เครื่องสำอางค์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ในตำแหน่งหัวหน้างานต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Legal Manager

True Corporation Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • legal
 • lawyer
 • compliance and policy

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Software Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • python
 • Backend
 • Web development

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8-10 Yrs in Call Center from BPO/Outsourcing Bus.
 • 5 Years of Experience in Managerial Level
 • Thai Nationality, M or F, Aged 30-40 Years Old

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Investment
 • Supervisor

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Strategy Manager

Central Group (Corporate Unit)

กรุงเทพมหานคร

 • Experiences in startup business
 • Business strategy
 • Financial model, Feasibility, P&L

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Siebel Loyalty, Siebel CRM, OBIEE system
 • Experience in CRM - Retails
 • CRM - Siebel Business Analyst/ Functional

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Strategy
 • Retails experience
 • Consulting experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CRM - DevOps Engineering

Central Group (Corporate Unit)

กรุงเทพมหานคร

 • DevOps tools(Jenkins, Ansible, Elasticsearch)
 • shell script and/or python script
 • CI/CD

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years of experience in management
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Any Field
 • Has 3 Yrs Exp in Purchase (Civil or Construction)
 • Able to Work at Ladplakao

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Fresh Grad w/ GPA 3.00 Up/1-Yr Working Experience
 • Fluent in Written & Spoken Thai & English
 • Proficient in MS Office: Excel and PowerPoint

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 30 - 40 years old/ LLB, LLM degrees
 • 4 yrs+ exp in law firm, counselor or corporate
 • Good Command in English/ Holding Legal license

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide daily assistance to managers as necessary
 • Typically, 1-5 years of experience relevant role
 • Be able to develop & work with Innovation– Culture

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Analyst / Real Estate / 60K

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Well Known Company
 • Career Revolution

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh Grad w/ GPA 3.00 Up/1-Yr Working Experience
 • Fluent in Written & Spoken Thai & English
 • Proficient in MS Office: Excel and PowerPoint

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Co-marketing campaign
 • Entertainment / Application
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or a related field
 • Above 2 years exp for Manager level or higher
 • Good command English in writing, reading, speaking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Payment platform or bank financial institutions
 • Independent work
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Wealth Management function
 • Strong interpersonal communication skills
 • analytical skill, proactive, and self-motivated

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Support

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Possess at Least a Degree in Any Field
 • Computer/MS Office Literacy, especially MS Excel
 • Good Command of Written & Spoken English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experiences in French Pastry.
 • knowledge in all aspects of pastry operation.
 • All nationality.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied