• วุฒิป.ตรี สาขาครุศาสตร์, จิตวิทยาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี ขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager (Up to 120K)

Fircroft (Thailand) Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Project Manager, Project Development Manager
 • Programmer Manager, IT Project Manager
 • Project Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least over 7-10 years experience in IE and Lean
 • Revised standard time and installed new standard
 • Available to work on some Saturday.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Mechanical / Industrial Engineering
 • 12 years sales experience, in production
 • Technically competent, in-depth understanding

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilitate kids by FasTracKids curriculum
 • Experienced in teaching 1-10 yrs kids
 • Enthusiastic and positive thinking

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Marketing
 • Digital Marketing
 • Public Relations

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Editor
 • Web Novel
 • E-Book

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Interior Design or similar
 • Expertise in layout, color, lighting, materials
 • Proficient in AutoCAD, SketchUp, 3D Max

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ 0-3 ป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี ขยัน ใส่ใจ มีไหวพริบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ต่างๆได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับอายุตั้งแต่ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี ขยัน ใส่ใจ มีไหวพริบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work independently
 • Strong time-management skills
 • Ability to keep company confidences

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีความรู้เรื่องการลงบัญชีแยกประเภท

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts
 • Having knowledge and experience with 3D design
 • Having knowledge and experience with 3D design

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in in hotel management
 • Fresh graduates will also be considered
 • Cheerful personality with good interpersonal

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Officer (Payroll)

Jasmine International Public Company Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือนและบริหารค่าจ้าง
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้่เป็นครั้งคราว

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริหารงานหน้าร้านของ Tops market/Tops Daily
 • งานแคชเชียร์/จัดเรียง Tops Daily
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FIS Profile Core Banking (Up to 110K)

Fircroft (Thailand) Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • FIS Profile Core Banking
 • JAVA
 • UIS, SIT, UAT, FIS

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป
 • เข้าร่วมก่อสร้างเมื่อสร้างบ้านแบบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Administrator

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Minimum 3 years logistic coordination
 • Basic understanding of accounting
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • มีประสพการณ์ในงานโดยตรง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor degree in Accounting
 • Min. 3 years hands-on middle accounting
 • Direct experience with revenue department

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in electrical engineering
 • Min. 2 years hands-on engineering
 • Experience with either one of the following

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor in any background
 • Minimum 2 years sales experience.
 • Direct or indirect sales

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. หรือ ปวส. ไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • สามารถเขียนแบบได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technician

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ปวช. หรือ ปวส. ไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • สามารถเขียนแบบได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

Logic Power Co., Ltd. (Head Office)

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor in engineering
 • Proven technical project sales
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Security Engineer (Up to 120K)

Fircroft (Thailand) Limited

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • IT Security, IT Security Engineer
 • IT Security risk management, security baseline
 • IT Security risk assessment

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส หรือ ปริญญาตรี
 • Sales experience
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการ
 • ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง
 • ต้อนรับลูกค้า ประสานงาน ตอบคำถามเบื้องต้น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าชัดเจน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor degree required
 • Good command in English language skills
 • Good computer and systems skills required

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

16-Jan-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการร์ด้านสรรหาฯไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

16-Jan-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการเจราต่อรองที่ดี

16-Jan-19

 

Applied