• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Go devloper/ Node.js Developer
 • Contract with renewal
 • High salary with attractive benefits

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant,IT
 • Group Insurance with good salary and benefit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Front-end Developer in International Company
 • Contract with Renewal, High Salary
 • Near BTS, MRT

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SQL Database Developer/Oracle DBA
 • Permanent (Good Benefit) / Contract (High Salary)
 • Near BTS, Airport Link

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical Lead,Technical Analyst,.Net Programmer
 • .Net Developer,Application Engineer
 • Programmer Analyst,Good Salary and Benefit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer,IT Support, Software Engineer
 • IT Infrastructure Engineer,System Operation
 • Attractive salary and benefit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Oracle PL/SQL Developer/System Analyst
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Telecommunication, Insurance Industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Developer,iOS Developer,Android Developer
 • Programmer,Swift,X Code,Android Studio,IT
 • Attractive salary and benefit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java Developer,Java System Analyst,Java Programmer
 • Information Technology,J2EE,Spring,Hibernate,Strut
 • Very good salary and benefit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Business Analyst

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 7 - 8 years of work experience
 • Metropolitan Area, BTS, MRT, Public Transportation
 • High Salary with Contract Renewal

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BI Developer, Reporting tool, ETL Lead/Developer
 • Oracle Developer,DevOps Engineer,ETL Data Stage
 • Attractive salary and benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 24 - 30 years old
 • Strong Exp in PR, Events, Roadshow, Exhibitions
 • Exp as Representative for seminar, event will be +

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Many Seats C#.NET System Analyst/ Programmer
 • High Salary with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good/working knowledge of TFRS
 • Oracle based financial reporting system
 • CPA

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Manager (Fashion Retail)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Holder Bachelor’s or above in Marketing
 • 8++ years working experience in Marketing
 • Good command of English both written and spoken

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Officer

Indorama Ventures Global Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • AR finance
 • Loan
 • Forex

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create 360 degree of TVC commercial ,marketing
 • Create effective advertisement through TVC,media
 • Monitor and control media production

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประจำศูนย์ศรีนครินทร์
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in any field.
 • Very good in English
 • 1 year of experience in sales and marketing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical Support (Service Support)
 • Technical support
 • Service support

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • Civil engineer
 • วิศวกรโยธาโครงการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Architect
 • สถาปนิก
 • สถาปนิกโครงการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Auditor

Indorama Ventures Global Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Internal Audit or External Audit.
 • Excellent in English Language
 • Available to travel for auditing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting/Financ
 • 10 years of experience in Finance and Accounting.
 • Proficiency in the English language.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project management and technical sales background
 • At least 5 years of experience in automotive OEM
 • Good command in spoken and written English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sales, Food & Beverage
 • service
 • sales development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cash Management Sale (AVP-VP)

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3 years experience in cash management
 • Proactive and good communications kill is required
 • Energetic and good interpersonal skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting or any related
 • At least 7 years of work experience
 • Good command of English,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To analyze, plan, monitor, and improve sale
 • Strategic Planning & Organizing
 • Entrepreneurial leadership and Good Interpersonal

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JAVA web application development J2EE JEE React
 • Web-Service JSON Angular-JS Spring Strut Hibernate
 • SQL Oracle MySQL MangoDB MariaDB Hadoop

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be active in communicating progress and resolution
 • 4+ years of professional game design experience
 • Experience of leading the feature design process

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA or equivalent degree
 • 1-2 year experience in 3D game artist
 • Excellent English and effective communication

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Service, WCF, Web API
 • Web Programming Bootstrap Angular React ASP.NET
 • ADO.NET Entity Framework SQL Server T-SQL Oracel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales ExecutivePT18091301

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Business Admin
 • Seek the opportunities, obtain, Inquiry
 • New graduated are also welcome.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit firm experiences
 • Min.4-6 years in GL & AR
 • Apply natpapat.s@manpower.th.com

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Good command in English.
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • General accounting duty.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • have experience 3-5 years
 • Bachelor Degree
 • English , Chinese , Japanese advantage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Purchasing Engineer

AMR Asia Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Purchasing Engineer
 • BA degree in Engineering
 • 1 year of purchasing experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for purchase of equipment and services
 • Supervise the procurement management, activities
 • Manage of contractual agreement, forecast and plan

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production engineer
 • Production supervisor
 • Assistant manager

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Support Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Good command of English, both speaking and writing
 • Japanese certificate N3 above is a must
 • Bachelor's degree in any related field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Sales Representative

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years working experience with service providers
 • Develop a trusted advisor relationship
 • evelop and implement sales strategies needed

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assist in implementing the appropriate finance
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Strong background in Finance and Accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years experiences in selling medical equipment
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Able to analyze market trend and prepare marketing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to analyze market trend and prepare marketing
 • Bachelor's degree in Medical Science
 • Minimum 8 years experiences in selling medical

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in compliance 5 years
 • Excellent communication in English
 • Insurance or Financial Business background

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Analyst

Indorama Ventures Global Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent in Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint
 • Experience at least 2 years
 • financial projection analysis

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

UNIX System Administrator

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 2 yrs' exp. in any of UNIX-AIX/SUN/Linux
 • Linux certification e.g. RHCE/RHCSA is a plus
 • Have exp. in managing enterprise system is a plus

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied