ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 11,272 ตำแหน่งงาน
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ขึ้นทะเบียน อาหารและยา
  • มีประสบการณ์ด้านยื่นขอ เจดแจ้งเลข
  Kerry Express (Thailand) Public Company Limited's banner
  Kerry Express (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • Lead the Helpdesk and the Application support team
  • Driving the overall performance and productivity
  • Identify opportunities for process improvement
  SC WORLD SOLUTION CO., LTD.'s banner
  SC WORLD SOLUTION CO., LTD.'s logo
  HuaykwangTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2-4 ปี
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ด้านความเข้าใจด้าน Hardware และ Software
  • มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขการใช้งานในระบบ IT 2 ปี
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  KlongsanTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • การันตีรายได้ขั้นต่ำ 25,000บาท/เดือน
  • ค่าเฉลี่ยรายได้พนักงานที่ทำปัจจุบัน 45,000บาท
  • ปิดการขายในช่องทางออนไลน์ประจำที่ออฟฟิศคลองสาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี บัญชี การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • ติดตามตัวชี้วัดองค์กรรายเดือน นำเสนอผู้บริหาร
  Supara Co., Ltd.'s banner
  Supara Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • ออกแบบและจัดทำดิสเพลย์เคาน์เตอร์ขายสินค้า
  • ดูแลรับผิดชอบดิสเพลย์ตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D Max,Illustrator,Photoshop
  ถัด ไป