• ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ (ท2.) ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาชุมพร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานสาขาชุมพร
 • หากมี ประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถ
 • รู้เส้นทางชุมพร - หัวหิน - กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดของบริษัท
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสาร
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี
 • ปฏิบัติงานสาขาชุมพร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • รู้เส้นทางชุมพร - หัวหิน - กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • - Bachelor’s Degree in Science or related field
 • - Minimum 2 years sales experience in sales
 • - Have own car and driver’s license

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of relevant safety.
 • Experience in offshore
 • Good communication skills in English.

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
 • มีรถส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ ค้าขายติดต่อกับโรงแรม

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

22-Jan-18

 

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

22-Jan-18

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai M/F, age 35-35 yrs old, Good in English skill
 • BSc in Rubber Tech/Chemist/Indus. Chem./Chemi. Eng
 • 2y up in Sale Exp in Chem RM of Rubber;Latex,Tyre

20-Jan-18

 

Applied
 • Develop province strategy to achieve no.1
 • Ensure the partners/customers satisfaction
 • Motivate and coache team

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานคล่องแคล่ว รวดเร็ว อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Directs the selling activities within the Region
 • Leads the territory sales team
 • Responsible for the region’s forecasting and sales

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • Sales Section Manager (South area)
 • Experience in sales field more than 3-5 years
 • Male , Age between 30 - 40 years

18-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

18-Jan-18

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • Minimum of 2 years of work experience
 • Good command of spoken and written English

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการขาย
 • ถ้าผ่านบริษัทด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Hotel and Tourism Management
 • Fluent in English communication
 • 2 years in Sales and Marketing,Hospitality

09-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied