• มีประสบการณ์ตรง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการเงิน
 • ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ และคล่องแคล่ว

54 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในไลน์ผลิต
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

54 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักในงานขายและบริการ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • ซื่อสัตย์

54 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • จบการยาง (โพลิเมอร์)
 • มีความรับผิดชอบ

54 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้น
 • ซื่อสัตย์
 • ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

54 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only
 • Able to work in Chachoengsao Province
 • Good communication and interpersonal skills

54 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Microbiologist/Food/Science/etc.
 • Minimum 3 years in Microbiologist/Food
 • Background in Food Manfuacturing

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • โฟร์แมน คุมงานก่อสร้าง
 • 10 อัตรา
 • 15,000 - 20,000

55 นาทีที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Implements the quality system procedures
 • Bachelor of Engineering in any related field
 • Experience in internal or supplier audit

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Strong experience in MRP, S&OP
 • Experience in manufacturing environment
 • Good interpersonal skill and English communication

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถไป Train งานที่ต่างประเทศได้
 • สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถอ่านและเขียนโปรแกรม AutoCAD ได้ดี

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having experiences in heavy equipment
 • Good knowledge and skills for Hydraulic System
 • English proficiency

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of spoken and written English

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและจัดการขาย
 • บริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมายได้
 • สามารถขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นได้

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive Purchasing Manager
 • Min. 10 years in Purchase, procurement with MNC
 • Good English communication skills

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • Teller
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied

PROGRAMMER

Sharp Appliances (Thailand) Limited

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in database (SQL, Oracle).
 • Knowledge in SAP will be appreciated.

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SCM manager

Carabao Tawandang Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Supply Chain management
 • Analyst & OEM Brand Carabao
 • Can work Bangpakong Plant.

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process Engineer Manager
 • Engineering Manager
 • Improvement Manager

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Supply Chain,Logistic,Maths,Sciences.
 • 3 years of working experiences in warehouse
 • GMP environment

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven & recognized achievements in R&D
 • Applies controls of nonconforming products
 • Ensures Quality deployment through structured

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Production or Factory Management
 • Experience from Automotive Manufacturing
 • Fluent English Communication

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of Financial / Accounting
 • Proficient in Excel Program.
 • Problem solving and Analytical skills.

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
 • ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้ามอบหมาย

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

57 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

Seiwa Pioneer Logistics Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT พื้นฐาน
 • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประการณ์ในการทำงานด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales & Marketing Manager

The Profile Co., Ltd.

ภาคตะวันออก

 • Sales Project and Business Develop Management
 • oil & gas, petrochemical, refinery, petroleum
 • Professional Services

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • At least 5 years working experience
 • Good knowledge of Safety, 5S, ISO 9001:2015

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทัศนคิในเชิงบวก เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในตำแหน่ง
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • Engineer
 • Molding

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Accounting or a related
 • 8 years of experience in the accounting
 • Strong leadership, management and team-working

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong analytical and project management skills
 • At least 6 years of experience in Marketing
 • Work at Head Office Chachoengsao

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality
 • Engineer
 • Supplier

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Plant HR Manager

Argyll Scott Asia

ฉะเชิงเทรา

 • HR Strategy, Plant HR, HRBP
 • Leadership, change management, people management
 • Able to work in Chachoengsao Province

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant HR Manager

Argyll Scott Asia

ฉะเชิงเทรา

 • HR Strategy, Plant HR, HRBP
 • Leadership, change management, people management
 • Able to work in Chachoengsao Province

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical or Food industry preferred
 • Good command of English
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Engineer Manager

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 33 - 42 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี - ป.โท สาขาเครื่องกล
 • ใช้โปรแกรมด้าน FEA ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

25-Jun-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

25-Jun-18

 

Applied
 • Safety
 • Site work
 • Construction

25-Jun-18

 

Applied

Maintenance Manager

en world Thailand

ภาคตะวันออก

 • Background in Automotive, aerospace
 • Knowledge in PLC and CNC machines
 • Degree in Electrical or Mechanical field

25-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Support Import & Export Supervisor in the liaison
 • Experienced in logistics firm

25-Jun-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Immediate vacancy
 • Speaking and Writing in English is a MUST
 • Largest Land Sea Transportation Booking Web in SEA

25-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี สาขาการตลาด , วารสารฯ , สื่อสารมวลชน
 • สามารถปฏิบัติจังหวัดฉะเชิงเทราได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Online Marketing 2 ปีขึ้นไป

25-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied