• มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือปวช.
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ขายกลุ่มสินค้า FMCG
 • บริหารงานขาย ตรวจนับสต็อกสินค้า สำรวจตลาด Pet Food
 • สามารถขับรถยนต์ไปปฏิบัติงานได้ทั้ง กทม.และ ตจว.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • Monitor the accuracy of banking transaction
 • Positive Thinking Attitude

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working with children
 • Holidays during school break
 • Benefits: 20,000-28,000 THB

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Applications and demonstrations Engineer
 • Pre-Sales Engineer
 • Applications and Equipment Engineer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of People

Michael Page

จังหวัดอื่นๆ

 • Attractive salary and benefits
 • Strong Business Partnering Role

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Opportunity to join a well established company
 • Good career path
 • Competitive benefits package

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Route Supervisor - Leading FMCG

Michael Page

จังหวัดอื่นๆ

 • Exciting opportunities with globbal FMCG
 • Excellent Training Development Program
 • Supportive working environment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Pharmacy Sales Executive - BKK / UPC

Dumex Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor’s Degree or higher in Science
 • 2-3 years related experience in nurse, nutrition
 • Strong self-motivation and commitment towards

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Management
 • Food Manufacturer
 • Based in Central of Thailand

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production Management
 • Food Manufacturer
 • Based in Central of Thailand

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production Management
 • Food Manufacturer
 • Based in Eastern Thailand

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริหารโรงแรม
 • อสังหาริมทรัพย์
 • งานบริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
 • มีความสามารถในการสอนการใช้งาน แนะนำ ตอบคำถามสินค้า
 • เดินทางได้ทั่วประเทศ รวมถึงการเข้าเคสกับผู้ใช้งาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Medical Representative

Sanofi

จังหวัดอื่นๆ

 • Experienced as sales/medical representative
 • Bachelor’s degree in pharmacy, science or related
 • Basic anatomy and physiology

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant

Spiber (Thailand) Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • 10 or more years experience as an accountant
 • TOEIC score of at least 730
 • CPD license

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านงานดูแลตัวแทน,งานบริการ
 • มีความรู้ในการตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to travel 80% of work in ASEAN
 • Min. 10 yrs' exp. in managerial role
 • Have engineering BG: HVAC, Foam, Rubber, Chiller

04-Jun-20

 

Applied
 • 5 years of working in logistic, hub, courier
 • People management experience
 • Competitive compensation & benefit

04-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • สินเชื่อ
 • Credit

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree's Finance / Economics
 • Experience in analysis minimum 1 year
 • Good mathematical skill and calculation.

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Audit Manager

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • Strong Audit competencies
 • Will do the audit planning nationwide
 • Experience with Retail / Telco business is a plus

04-Jun-20

THB120k - 160k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Utility and Project manager

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • Utility Management
 • Project Management
 • Based in Nakorn Ratchasima

04-Jun-20

 

Applied
 • 1-3 years exp in Oil, Gas and Chemical industries
 • Support field operations and laboratory staff
 • Good command of spoken and written English

04-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

04-Jun-20

 

Applied
 • 1-3 years exp in Oil, Gas and Chemical industries
 • Support field operations and laboratory staff
 • Good command of spoken and written English

04-Jun-20

 

Applied

Account Director (Leading Tech Platform)

Michael Page

จังหวัดอื่นๆ

 • Tech Global company
 • Executive Level in the fast growing platform
 • Excellent Training Program

04-Jun-20

 

Applied

Trade Marketing Manager (TT) - Global FMCG

Michael Page

จังหวัดอื่นๆ

 • Well-known FMCG
 • Multinational working environment
 • Excellent Training Program

04-Jun-20

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์น้ำมันหล่อหลื่อน B2C/B2Bจะพิจารณาพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารดีมาก

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย ประสบการณ์ด้านงานระบบวิศกรรมโรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกร

03-Jun-20

 

Applied
 • > 3 years sales experiences in industrial field
 • Assertive, Self-managed and target-oriented manner
 • Commission-sales basis plus infringe benefits

03-Jun-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Civil Engineer
 • site engineer
 • province area

03-Jun-20

 

Applied

HR Manager

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • Strong HRM/HRD
 • Good communication, interpersonal skills
 • Experience in OD & IDP

03-Jun-20

THB70k - 90k /เดือน

Applied

Senior RA Manager

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • regulatory affair
 • Food and bev regulation
 • Good English communication

03-Jun-20

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Leading global pharmaceutical company
 • Flexible work-life balance
 • Opportunity for career growth

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading Global FMCG company
 • Multinational working environment
 • Excellent training program

03-Jun-20

 

Applied

Mechanical Engineer

FiunEx Consultants Pvt. Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Mechanical Engineer, BS
 • 2- 5 years experience
 • Skills- CAD, DFM,Solidworks,ISO quality systems

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years exp in Oil, Gas and Chemical industries
 • Support field operations and laboratory staff
 • Good command of spoken and written English

03-Jun-20

 

Applied
 • 0-10 years working experience for 2G/3G/LTE/5G
 • A broad understanding of a modern day 2G/3G/LTE/5G
 • Microsoft Windows, MS Words, MS Excel, Programming

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree/Bachelor's Degree
 • Fluent in English both speaking and writing
 • About 10 years working experience.

02-Jun-20

 

Applied
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานที่เขตต่างจังหวัดได้
 • ส่งเสริม ขาย เมล็ดพันธุ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบห
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

General Manager

ATALIAN FACILITIES MANAGEMENT CO., LTD.

จังหวัดอื่นๆ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย ประสบการณ์ระบบวิศกรรมประกอบอาคารสูง 5 ปีขี้
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกร

02-Jun-20

 

Applied

Planning Engineer

ZTE (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Planning Engineer
 • Up country
 • GSM/UMTS/LTE

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Service Representative

Platinum Micro Group

จังหวัดอื่นๆ

 • Customer service representative, customer support
 • Bachelor's degree, experience, English fluency
 • Work from home, competitive pay, bonus, computer

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Channel Manager

Platinum Micro Group

จังหวัดอื่นๆ

 • Channel manager for e-commerce
 • A bachelor's degree with excellent English
 • Work from home, competitive pay, bonus, computer

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science
 • Physics, Chemistry, Biology or Medical Technology
 • Experienced with hospital drug 3-5 years

02-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

02-Jun-20

 

Applied