• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ใจรักในงานบริการ
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws
 • 3-5 years of legal experience preferred
 • Commitment to a long-term position

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluency in Thai and Chinese languages
 • Strong technical skills
 • experiences in Travel and Hospitality Business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai national, age 28-48 is required.
 • Minimum 5 years’ experience
 • English language skill is absolute must.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • age over 21 years old , Thai nationality
 • Bachelor‘s degree in Chinese major is preferable
 • communication skills in Mandarin&English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PC Supervisor

Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • ดูแลพนักงานขาย PC หรือ Beauty Advisor ประจำห้าง
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • World Leader in Healthcare
 • Regional Role
 • End-to-end Supply Chain

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and handle demand planning
 • Qualified to degree level in a logistic
 • 5+ years of logistics / supply chain experience

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Visiting and meeting customers at industrial sites
 • Bachelor’s degree in any field
 • Sales experience of at least 1 year

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and deliver of the Thailand HSE strategy
 • Experience in Food and FMCG industry
 • Available to work upcountry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales & Marketing Director

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Commercial Director
 • General Manager
 • Country Manager

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช, ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ต้องพักอาศัยประจำหน้างานโครงการได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารผลักดันยอดขายสาขา
 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการรักษาใหม่ๆ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working in Nongjok/Chachoengsao
 • Plant HR Manager, Good Command of English
 • Leading FMCG Comapny

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Nurse, Medical technology, Pharma
 • 2-4 years experience in sales (Medical Device)
 • Excellent spoken and written of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้า
 • วางแผนเส้นทางการเข้าเยี่ยม (Visit Route)
 • วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM)
 • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Marketing
 • Having experience from the chemical industry
 • Proficient in Thai and English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work with oversea customers
 • Work cross-functionally with engineering
 • Implement the global aesthetics quality standard

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years experience on CSR auditing
 • SMETA, BSCI, ICS, ILO, Client protocol
 • Good benefits

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญาตรี ด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร ตามบริษัทของลูกค้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Regional Sales Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Sales Manager
 • Traditional trade
 • Agriculture

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied

BA - Accounting

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Business Analyst
 • Project management
 • Professional services

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To challenge your managerial skills
 • To grow with the fast-growing company and industry
 • Remuneration package and benefits

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any fields.
 • 0-7 years experience in Materials Planning,
 • Able to work well under pressure

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Travel Advisor

Go Beyond Asia by Visit Beyond Co., Ltd

จังหวัดอื่นๆ

 • Advising and inspiring our guests
 • Daily info meeting for our guests both in English
 • Check bookings and arrival lists from agents

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in IE, Mechanical, Eletrical or Chemical.
 • 3 years experience in manufacturing company.
 • Experience in plastics, film products or packaging

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานท้าทาย
 • รับคนรุ่นใหม่
 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Field Specialist

Schlumberger Overseas S.A.

จังหวัดอื่นๆ

 • Diploma in Engineering
 • Travel both domestic & international
 • Fresh graduates 0-3 years experience

23-Aug-17

 

Applied
 • Good in English
 • Experience deal with hospital
 • Experience deal with factory

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ได้พัฒนาทักษะการสอนและใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
 • มีวันหยุดช่วงปิดเทอม
 • รายได้สูง 23,000-28,000 บาท

23-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Business Administration
 • Experience in FMCG industry in Sales Department
 • Having Distributor Management experience

23-Aug-17

 

Applied
 • สาขาด้านการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/พืชศาสตร์/
 • ปฐพีศาสตร์/ เกษตรศาสตร์/ เทคโนโลยีการเกษตร/
 • เกษตรกลวิธาน / เศรษฐศาสตร์การเกษตร

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Able to work in upcountry
 • Proficient in Microsoft Office

23-Aug-17

 

Applied

AUTOMOTIVE SALES MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

จังหวัดอื่นๆ

 • Must have minimum of 2 years’ previous automotive
 • Steady work and performance history
 • Presentation skills

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

23-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Engineering
 • 2-5 years work experience in related work function
 • Flexible and adaptable to situation

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age betaween 41 - 45 years old.
 • Experience Minimum of 10 years Automotive experien
 • English communication skills (oral and written)

23-Aug-17

 

Applied
 • Experience in Electrical
 • Computer literacy
 • Good in English Communication

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Staff & Administration Officer

JAC AYUTTHAYA

จังหวัดอื่นๆ

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Aug-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied