ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 143 ตำแหน่งงาน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Sales ร้านขายยาทั่วประเทศ
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
  • มีค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 50,000 บาท

  พนักงานทั่วไป

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  จังหวัดอื่นๆ
   Eastern High Speed Rail Linking Three Airports Company Limited (Head Office)'s banner

   Digital Marketing and Content Manager

   Eastern High Speed Rail Linking Three Airports Company Limited (Head Office)
   จังหวัดอื่นๆ
   • Digital Marketing
   • Content Creation
   • Social Media
   Nestle (Thai) Ltd.'s banner
   Nestle (Thai) Ltd.'s logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • Able to work in upcountry
   • Strong selling skills
   • Possess own vehicle
   Southeast Insurance Public Company Limited's banner
   Southeast Insurance Public Company Limited's logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • มีความรู้ด้านพิจารณารับประกัน Non Motor
   • เดินทางลงพื้นที่ได้
   Lyreco's banner
   Lyreco's logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • Blended local & international working culture
   • Strong logistics team management skills
   • Problem solving and analytical skills
   Sanofi's banner
   Sanofi's logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • Experienced as sales/medical representative
   • Bachelor’s degree in pharmacy, science or related
   • Basic anatomy and physiology
   VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่น
   • เน้นการขายงานProject Base ในกลุ่มสินค้า Commercial
   • รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT
   Eminence International Limited's banner
   Eminence International Limited's logo
   จังหวัดอื่นๆTHB 35K - 45K /เดือน
   • บริหารทีมขายเครื่องมือแพทย์
   • เฮลท์แคร์
   • บริหารทีมขายร้านขายยา
   Bualuang Securities Co., Ltd.'s banner
   Bualuang Securities Co., Ltd.'s logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
   • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
   • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
   Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.'s banner
   Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.'s logo

   R&D Specialist

   Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.
   จังหวัดอื่นๆTHB 55K - 70K /เดือน
   • Bachelor's degree or master's degree in science
   • Over 4 years' experience in plastics
   • Good communication in English
   INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
   • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
   • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
   ThaiNamthip Limited's banner
   ThaiNamthip Limited's logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • Bachelor or Master in any field
   • Experienced in PR/PAC and executive summary
   • Strong personal skills
   NES Fircroft's banner
   NES Fircroft's logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • Financial Consolidation and Reporting
   • Planning and/or Financial Consolidations
   • SAP BPC and IPS
   Kohler (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
   Kohler (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo

   Sales Executive (Project Channel – BKK)

   Kohler (Thailand) Public Co., Ltd.
   จังหวัดอื่นๆ
   • Bachelor’s degree in Business Administration
   • 5 years’ experience in project sales in BKK
   • Focus on End Customers, work well under pressure
   NES Fircroft's banner
   NES Fircroft's logo
   จังหวัดอื่นๆ
   • safety critical barrier, offshore, Rigs safety
   • Safety Training,critical procedures,Offshore
   • Lead safety , Oversight all Helideck operational
   ถัด ไป