• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

15 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 7 years experience in Accounting field
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field
 • Work with leading company in the industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Copy Writer

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Copy Writer,Portfoliok,Digital Content Writer
 • Middle to senior level with excellent in English
 • Attractive salary and good environment of working

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer,IT Support, Software Engineer
 • IT Infrastructure Engineer,System Operation
 • Attractive salary,infrastructure Support

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Marketing Executive

Amorepacific (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 2 year experience in digital or online marketing
 • Beauty, skincare, cosmetic industry
 • social network, facebook, instagram, line

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Junior Project Administrator/PMO Analyst,IT
 • Attractive salary and benefit in multi-national
 • Good working environment and welfare

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 6 years of direct experience
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • Strong in analysis and Improvement process

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Customer Service

LANEX COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • customerservice sales administrative,import export
 • Fluent in English
 • Experience in customer service, sales admin

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industry knowledge: Automotive and Rubber Industry
 • You must be fluent in English
 • Have car and driving license

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager – Global Retail

AOU Asia Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • HRM, HRBP and HROD experience
 • Good English communication
 • International environment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Contract/ legal /law/ Contract Engineer
 • Fluent English
 • Prepare all agreements and others legal documents

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 23 - 28 years old
 • 0-3 years experience
 • Initiative, Good Analytical and Strategic Thinking

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 23 - 28 years old
 • 0-3 years experience
 • Initiative, Good Analytical and Strategic Thinking

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Sales manager
 • an excellent role
 • International company

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Investment Banker (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • investment banking
 • capital market
 • PRIVATE EQUITY

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SQL,MS SSIS, SQL Database, QlikView, SSRS, SSAS
 • Strong background in Business Intelligence Analyst
 • Based in Bangkok

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • CHEMIST, LABORATORY, CHEMICAL
 • RESEARCH AND DEVELOPMENT, LAB
 • ADDITIVES, CHEMICAL

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior Account Manager
 • Facility Management
 • Property Management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • 3-5 years’ experience in related field
 • Thai National Only

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Sales
 • Basic Chemicals
 • Trading Company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Manager
 • Performance Chemicals
 • Global Trading Company

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good service-minded, good personality.
 • Positive thinking, active, fast learning.
 • Good command of written/ spoken English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Good service-minded, good personality.
 • Positive thinking, active, fast learning.
 • Spoken Chinese / Spoken English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • accounting
 • finance
 • accounting and finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or above in law
 • Draft, review and negotiate contracts
 • Familiar with different kinds of contracts

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Associate, Customer Marketing

SC Johnson

กรุงเทพมหานคร

 • Refer to Job Description
 • Refer to Job Description
 • Refer to Job Description

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control G/L, A/R, A/P management
 • Control fund Receipt, Payment and Cash flow
 • Bachelor's Degree or higher in accounting

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer

Thaioil Group

จตุจักร

 • Degree in business law or related field.
 • Bachelor experience in Business Lawyer for 2 years
 • Master experience in Business Lawyer for 1 year.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Lawis preferable
 • Business Administration or related field
 • At least7-10years’ experience incompany secretary

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Chemical Technology,
 • experiences in petroleum/petrochemical business
 • Knowledge in production planning

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruiter / Sr. Recruiter

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Recruitment / Talent Acquisition
 • Consulting Services
 • Bangkok

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Finance, Accounting
 • Background in Treasury, cash management operations
 • Good command of English and computer literacy.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRBP experienced
 • HRM & HRD experienced
 • Good communication skill, project management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analytical Skill
 • Communication Skills
 • Positive Attitude

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3-5 years’ working experience
 • Coordinate with IT and HR teams to analyze
 • Manage and provide response to all HRIS issues

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience in Corporate Strategy
 • Self-motivated; excellent planning & organizing
 • Strong influencing skills with good oral

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Marketing, Business
 • 2-3 years of experiences
 • Knowledge and strong interest in social media

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • สรุปการประชุม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in IT, finance
 • Excellent Communication skills-connecting business
 • Able to gather functional requirement

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • University graduate any file/Welcome New graduated
 • Assist to prepare shipping documents
 • Provide administrative support

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Testing process, Testing Data
 • Banking Solutions
 • Agile & DevOps Automated Tools

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / รัฐศาสตร์
 • Toeic ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท: บัญชี / การเงิน / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานวิภาวดีรังสิต
 • มีคะแนน TOEIC ระหว่าง 650 - 750 คะแนน ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of HR

--

กรุงเทพมหานคร

 • Improve HR systems
 • Develop HRM&HRD to support company's strategies
 • Provide HR consultation to management team

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Legal Advisor

TCC Assets (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการณ์ในงานจดทะเบียนบริษัท
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Excel ได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied