ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 188 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 188 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-30 จาก 188 ตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร QA QC QMR
 • ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐานการผลิต
 • มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์อดทน
 • สามารถใช้ ภาษาอังกฤษ เขียนอ่าน สื่อสารได้ดี
Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
 • Asst. Accounting Manager, AP,AR, GL,Tax, VAT, Cost
 • Leading Japanese manufacturer for Electrical goods
 • 5 working days, Good benefits&Bonus, Pathumthani
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความรู้ด้านหลักกาารทางบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี
 • Warehouse / Store Manager or Assistant Manager
 • บริหารจัดการคลังสินค้า และ แผนกจัดส่ง
 • สามารถใช้งาน Warehouse Management System ได้
SIMPLE FOODS CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
SIMPLE FOODS CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
SIMPLE FOODS CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง
 • เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน
 • พัฒนาไปกับองค์กรที่เติบโตสูง
Food Passion Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า
 • ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
 • จัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
SIMPLE FOODS CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
 • เคลียร์เอกสารใบกำกับภาษี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบอย่างถูกต้อง
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ร่วมงานกับทีมงานศักยภาพสูง
SIMPLE FOODS CO., LTD.'s Bænnexr̒ k̄hxng
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
ถัด ไป
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)