• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีทักษะในสื่อสารและเจรจาที่ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Executive
 • Freight forwarding background
 • Opening new and existing accounts

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Making monthly report / Weekly report
 • Visit potential customer for new business
 • Identify new market and business opportunities

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคอีสานทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Diabetes Care Specialist (Upper North Eastern Area)

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 1-5 years of sales experiences in medical
 • Promote the products in line with the marketing
 • Analyze the information and plan activities

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Food Science or other Science related field
 • Able to work in NE (Khon Kaen)
 • Service minded and good interpersonal skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree or higher(Doctorate) in Agricultul
 • 3-5 years experience in seed production
 • Fluency in English, verbal and written skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master with related field (Civil or MBA)
 • 5-7 years’ experience in sales or marketing
 • Good command English and computer literacy

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Supervisor
 • Location : Khonkean
 • “Women are encouraged to apply for this vacancy”

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนประจำตามตกลง+ ค่าคอมฯ+เบี้ยเลี้ยง +ที่พัก
 • มีค่าสึกหรอ + ค่าน้ำมัน+ ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Sale Manager - NorthEast

Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Develop of both sales and retail strategic plan
 • Identify and solve customer’s concerns
 • At least 5 years of experience in sales/marketing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อมรม เทรนนิ่ง พัฒนาฝีมือ ฟรี!!
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • -

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือการทำงานให้ฟรี
 • มีการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • -

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • -
 • -
 • -

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Area Manager/ผู้จัดการเขต

Hueangvijit Limited Partnership

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ผู้จัดการเขต (Area Manager) ดูแลฝ่ายขาย
 • ดูแลพื้นที่เขตภาคอีสาน 5-7 จังหวัด/หนึ่งคน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ชาย อายุ 35-40 ปี/สัญชาติไทย/ประสบการณ์ 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหาร และควบคุมงานอาคาร บ้านเดี่ยว

19-Jun-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องาน สังคม และบริษัท
 • ขับรถส่งก๊าซพิเศษต่างๆ ขึ้นท่อและลงท่อส่งลูกค้า

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express , excel ชำนาญ
 • ไม่มีหนี้สินเยอะเกินไป

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์2ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาบัญชี ปวช.ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีความเข้าใจกับเครื่องดนตรี

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ สูง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเบื้องต้นได้

19-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อ่านออกเขียนได้ สุภาพ
 • เก็บเงินค่าเช่าสถานที่ต่างๆ สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ การศึกษาขั้นต่ำ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร อย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้นได้

19-Jun-18

 

Applied
 • วุมิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี คณะการบัญชี
 • เดินทางไปมากับเจ้านายได้
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีระเบียบวินัย ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

19-Jun-18

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าประเภทเตาแก๊ส
 • วุฒิม.3 ขึ้นไปหรือเทียมเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ ขยัน

19-Jun-18

 

Applied
 • เดินทางได้ทั่วไทย และประเทศลาว กัมพูชา พม่า
 • อายุใบขับขี่ไม่ต่ำกว่า 4 ปี
 • มีพาสปอร์ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม PHOTO SHOP และ AI ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยช่างอาบน้ำตัดขนสัตว์
 • แม่บ้าน
 • โรงพยาบาลสัตว์

19-Jun-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยสัตวแพทย์
 • ขอนแก่น
 • สัตวศาสตร์

19-Jun-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • สัตวแพทย์
 • เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
 • โรงพยาบาลสัตว์

19-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ชาย อายุ 35-40 ปี/สัญชาติไทย/ประสบการณ์ 5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหาร และควบคุมงานอาคาร บ้านเดี่ยว

19-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์
 • จบปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ งานก่อสร้าง

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการขายกระเบื้องสุขภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับสัมครประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ
 • มีรายได้+ค่าคอมมิชชั่น

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work at Khonkaen province
 • Have own car
 • Good knowledge of workforce planning, recruitment

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer / วิศวกร

AAA HOUSE ENGINEERING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถคิดคำนวณออกแบบโครงสร้างได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความกระตือรือร้น

19-Jun-18

 

Applied
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • ต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี

18-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Training PC staff on new products
 • Handling program training
 • Preparing facilities, materials and equipment

18-Jun-18

 

Applied
 • Focus on SME Clients
 • 3 years’ experiences in RM role
 • Strong communication and presentation skills

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied