• ปวช.หรือเทียบเท่า - ป.ตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
 • มีความกระตือรือร้น ชอบการเดินทาง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางระบบงานหน้าร้าน
 • มีความรู้ด้านงานบริหารงานหน้าร้าน และการบริหารคน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ขายสินค้าและดูแลงานด้านบริการ
 • วุฒิไม่จำกัดวุฒิ ขอแค่รักในงานขาย
 • มีความอดทน/ขยัน/ซื้อสัตย์/ละเอียดรอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานด้านความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ ในการด้านความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางระบบงานซ่อม-สร้างระบบ
 • มีความรู้ด้านบริหารงานโครงการ
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in one of the world's leaders in Freight
 • Utilize your skill & gain wide range of experience
 • Opportunity to challenge yourselves as sales

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางระบบงานซ่อมบำรุง ตามระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง เครื่องเย็น
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หยิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years as process engineer or similar
 • Strong leadership capability, people management
 • analyzes and develop system

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง ผจก.เขตการขาย ห้างค้าปลีก
 • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมา 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRBP, HR Business Partner, Talent Acquisition
 • Organization Development, Employee engagement
 • Training, Employee Relations, Recruitment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว
 • ภายในห้องปฎิบัติการ(ห้องแล็ป) ในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบุคลิกภาพดี
 • เดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขาย เงินเดือน 20,000-30,000
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายกล้องวงจรปิด GPS ติดรถยนต์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความสนใจในเทคโนโลยีสื่อสาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานที่บ้านได้
 • -
 • -

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ทำงานที่บ้านได้
 • -
 • -

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
 • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales
 • Distributor Management
 • Distributor Executive

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต
 • ประสบการณ์ ในการควบคุมการผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Jan-18

 

Applied
 • Direct Material Sourcing for Pump Product
 • Supplier Selection, evaluation, management
 • Good English

17-Jan-18

 

Applied
 • Internal Auditor
 • SCG Job Applying TOEIC
 • Job Vacancy career

17-Jan-18

 

Applied
 • Paper Pulp, Chemical
 • Kanchanaburi, sales, business development
 • Able to speak in English

17-Jan-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยันและอดทน
 • ประสบการขายอย่างน้อย 1 ปี ด้านการขาย

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Enterprise Architecture
 • ประสบการณ์ 3 ปี architect
 • enterprise solution

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
 • 1-2 year-experience in selling
 • own car and driving license
 • Excellent Thai/English communication

17-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female. Age between 35-40 years old
 • Bachelor Degree
 • Minimum 5 years

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Male/Female. Age between 25-35 years old
 • Minimum 3 years

17-Jan-18

 

Applied
 • Degree of Business Administration or any related
 • 1-2 years of sales experience in health care
 • Proven record of sales achievement

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in Food Ingredients
 • Able to develop marketing knowledge APAC Region
 • Having good background in food science

16-Jan-18

 

Applied
 • Cleaning Engineer
 • New Grad Welcome
 • Engineering or Science Degree

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounts Payable
 • General ledgers
 • Prachubkirikhan

16-Jan-18

 

Applied
 • Sales Development
 • Business Development
 • Area Sales

16-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยันตั้งใจทำงาน
 • มีทักษะในการพูดคุยติดต่อกับผู้อื่น

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 18 - 40 ปี
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • สามารถทำงาน และดูแลตัวเองได้

16-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QC ในโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านคุณภาพ

16-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA ในโรงงาน อย่างน้อย 1-2 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ ทำงานด้าน IT อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี

16-Jan-18

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Six Sigma Black Belt Certificate.
 • Experiences in set up new plant since green filed.
 • Over 10 years in CI, Engineering, and maintenance.

15-Jan-18

 

Applied
 • Phamaceutical
 • Medical Representative
 • Product Specialist

15-Jan-18

 

Applied
 • Head of Manufacturing Management operation
 • Production, Quality Engineering
 • Direct support to Top Management

15-Jan-18

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในธุรกิจการขายวัสดุตกแต่งบ้านและคอนโด
 • บุคลิกน่าเชื่อถือ มนุษยสัมพันธ์ดี มีเครือข่าย
 • มีความเป็นผู้นำสูง บริหารทีมงานจำนวนมากได้

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able traveling and working
 • Ability to work independently and set own schedule
 • Very Good command of English.

15-Jan-18

 

Applied