• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานบริการพัฒนา Web Application 8 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web application

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานทดสอบระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์ 3-5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบระบบซอฟท์แวร์ระบบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ
 • มี ปสก ในงานบริการด้านสนับสนุนโปรแกรมระบบ 6 ปี
 • มี ปสก ในการออกแบบจัดทำ System Specification

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ : ระบบบัญชีการเงิน ฯลฯ
 • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ :ระบบงานขาย, ระบบจัดซื้อ

16-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture
 • มีทักษะในการใช้ภาษา SQL, Pivot Table, SSIS

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่