• ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture
  • มีทักษะในการใช้ภาษา SQL, Pivot Table, SSIS

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่