• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Accounting Software
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Develop Program & Website
 • Database knowledge

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, IT
 • Good skills in programming C, C++, .net, Java, Web
 • Healthy, cheerful and positive personality

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree of Comp Sciences , Comp Engineer
 • Experience in electronics manufacturing
 • Good English communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนา Web Appและ Web Service
 • มีความสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • เงินเดือนตามความสามารถ/ มีประสบการณ์อย่างน้อย2ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Experience in C#,.net, Web Application, SQL Server
 • A minimum of 2 years of solid experience
 • Bachelor's degree in IT or related field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Development/Improvement/Setup for Software
 • Experience: 1-3 years
 • Machine control programing and project control

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน, ประกันสุขภาพ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sr.Java Developer, System Analyst, Java
 • Provision, DevOps, SOAP, REST, JSON, Web Service
 • Project Management, Project Manager, Agile

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • iOS developer, Android developer, swift, JAVA
 • mobile developer, Kotlin, react native
 • Team lead, mobile engineer, iOS, Android

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS Developer (Swift)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • iOS Developer, Swift, Objective-C, OS X
 • mobile developer, mobile engineer, engineer
 • iOS, application

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduates are welcome to apply
 • Able to communicate in English
 • Training will be provided

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4+ years experience
 • Able to communicate in English
 • Open to Thai or foreigners living in Thailand

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • using RPG programming language
 • Experience in AS400 Program and RPG Programming
 • Having experience in Bangking will be advantage.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Web Application
 • เขียนโปรแกรม
 • พัฒนาซอฟต์แวร์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Application / C#.Net / VueJS
 • New graduate are welcome
 • Klongsan, Bangkok

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelors Degree in Graphic Design
 • Icon design and 3D experience is a plus
 • Media Arts of similar

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • C#
 • .NET
 • MVC

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Java Web Application Developer
 • Front-End and Back-End
 • Agile Environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software Developer, Programmer
 • Great Benefits, Free Shuttle Vans
 • Great Working Environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or above in computer
 • Experience 2-4 years in web/ mobile application
 • Proficient in HTML5, CSS3 and Javascript

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Back-end developer
 • Node.js
 • BTS Chong nonsi (BTS ช่องนนทรี)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Global Business
 • Exciting Technology
 • Good Career Opportunities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • API Technology Development
 • API Mashups
 • Javascript, JAVA, .Net

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Incident and Problem
 • Exp. in Programmer, IT system maintenance support
 • Good communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's in Electronic Engineering
 • Test Lead of new product development
 • VBT / C++ programming knowledge.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Welcome new graduated
 • Can work as a team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Android Developer
 • Java
 • Kotlin

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Developer (iOS and ReactJS)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • iOS Developer
 • ReactJS Developer
 • Mobile Developer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Working within cloud environment
 • Good salary + benefits
 • C#.NET Developer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Strong skills on SQL development
 • Minimum 3 year experience with Microsoft's dot-NET
 • Team work environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for promotion and sales
 • Degree in IT / Computer Science
 • Excellent presentation, communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Developer

CDG Group

บางคอแหลม

 • Working with SA to receive application
 • 2+ years experience in web development
 • Having experience in mobile application

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 Year Experience in Embedded Software
 • New Graduate
 • Knowledgeable of Software Development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop with modern Technology
 • Opportunity to grow
 • Office in walk distance from MRT (less than 100M)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Fun & International working environment
 • Good career opportunity for C#.NET Developer
 • Good benefits and salary

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • โปรแกรมเมอร์ ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • พัฒนา Software Package ของบริษัท
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • MEAN (Node.JS, Angular, Express &MongoDB) stack.
 • In depth knowledge of NodeJS, ExpressJS and Angula
 • UI specific frameworks like Bootstrap

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • In depth knowledge of Dart
 • Building interactive mobile applications
 • Knowledge of native mobile development concepts

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of ASP.NET, .NET Core, Angular, Node.js
 • Knowledge of C#, VB.NET, SQL
 • Good command in English/Welcome New Graduates

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working knowledge on Java, JSON and JavaScript
 • Working knowledge of mobile technologies
 • Understand concept of OOP and Design Pattern

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net Programmer
 • Multinational company.
 • Generous of benefit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

LQID (Scale360 Co Ltd.)

กรุงเทพมหานคร

 • Expertise project management
 • Experience in banking business & product
 • Close to BTS Asoke/MRT Sukhumvit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • At least 3 years’ experience in Oracle developer
 • Familiar with Oracle databases, Oracle 10g/11g

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Computer Engineering
 • Analyzes application

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Developer
 • Fullstack
 • PHP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Computre Science
 • working experience ERP Support 1 years
 • Good Skill and experience in C,Oracle,MySQL,Coding

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify the system requirements
 • Planning and follow up the developing task
 • 2 years’ experience in system analysis

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • iOS
 • Android
 • Mobile Developer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead Engineer
 • Architecture
 • PHP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied