• ร่วมกับทีมพัฒนา Application ตามโครงการที่ได้รับ
 • มีความรู้ด้านนึงในภาษา PHP หรือ JAVA หรือ Python
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

DevOps Engineer

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • DevOps Engineer
 • cloud platform
 • solution architecture

20 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience in programmer, developer
 • Solid OOP and software design knowledge
 • Can work as a team, must be able to work

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proven track record with rational and non rational
 • Agile driven  environment and familiar
 • 10+ years extensive experience developing Java

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not more than 50 years old
 • Good knowledge in financial business applications
 • Strong people management skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเขียนโปรแกรมขั้นสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT
 • Database Management
 • UI/UX/Responsive Web

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Compensation Packages and Benefits
 • Excellent Career Path Development
 • Regional scope and Project assignments

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • experience in Python Script and Java
 • good command of spoken and written English
 • Development of the career

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge of .NET web framework
 • Familiarity with Microsoft SQL Server
 • At least 2-4 years experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree
 • Can write Oracle SQL
 • Experience developing in either Java, PHP, Ruby

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Ability to perform high quality calling and email
 • Good command of written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Developer/ IT Consultant
 • SAP SUPPORT
 • SAP system design, configuration, implementation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 - 6 years experience
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • Knowledge of SVN,GIT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Multi-thread programming
 • IBM WebSphere JVM, Web server

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in IT or any filed
 • Strong Experience in iOS application development
 • Knowledge of XML, JSON, Framework,Core Data

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Experience in Project management (IT Role)
 • Experience in manage project in banking
 • Able to work under high pressure environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in developing web apps
 • Coding skills in PHP, MySQL, Html, Html5, CSS, etc
 • Good compensations and benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated to degree level preference in an IT
 • Kotlin Coroutines is a plus
 • Proficient in modern mobile and design practices

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 3 years experience
 • Experienced in using GoLang
 • Able to work independently

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree
 • At least 8 years
 • Experience in a company setting is preferred

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Information Management
 • Communication, Presentation and Networking Skill
 • English language proficiency (spoken and written)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SQL. C# Programming
 • Sox knowledge would be an advantage
 • Ability to communicate in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MIS Integration Data Analyst

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Data Scientist
 • Data Migration
 • System Engineer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java Programmer
 • Java Developer
 • Java

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ libraries ต่างๆ
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years experience, SAP SD, MM, WMS
 • Good in project management, implementation
 • Good in English and Strong Communication with team

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • University degree or diploma in computer science
 • At least 2-year working experience in IT
 • Experience with PHP or another OOP language.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net
 • มีประสบการณ์ออกแบบฐานข้อมูล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer 2 positions

Draco PCB Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • B.Sc in Computer Science, IT or other related
 • 0-2 years experience in software development
 • Good knowledge in Window application

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work : Mon-Fri
 • Health Insurance - OPD1,200 Bath : Time.
 • Company pay overtime fee 100% (no limit)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 45 years old
 • At least 8 years’ experience in SAP HCM
 • knowledge in modules OM, PA, TM, PY,TE,ESS and MSS

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 24-30 years old
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • 2-5 years’ in Software Developer or Programming

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 24-30 years old
 • 2-5 years’ experience in Programming, SAP
 • Sound knowledge of SAP, VB.Net, ASP.Net

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ year experience with WCF and Entity Framework
 • Understanding of C#
 • Understanding of SQL database (MySQL)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create project schedule and communication plans
 • Develop Software verification plans
 • Conduct weekly, monthly, quarterly reporting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2-3 years’ experience of Programmer.
 • Bachelor’s degree in Computer Science/Engineer
 • C#, Oracle Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least master's degree in Engineering
 • Passionate about innovation and IP protection
 • Strong communication skill in English & Thai

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • >3 years working experience
 • Bachelor’s Degree or MS in Computer
 • Developer

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Project Manager-Core Lending

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management; Financial Service
 • Payment; Core Lending; Loan
 • Six Sigma;PMP; Technology Solution

11 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Data Management
 • Experience with Cloud Infrastructure
 • Excellent knowledge in Distributed System

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in online payment projects
 • Good understanding of Card systems and standards
 • Excellent command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer
 • At least 1 years experienced
 • Full cycle for implementation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • backend, frontend, fullstack
 • node, nodejs, react, reactjs, koa, mobx
 • Developer

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied