• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในงานบริการพัฒนา Web Application 8 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web application

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ป.ตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มี ปสก. ด้านบริการสารสนเทศ, พัฒนาเว็บไซต์ 0-2 ปี
  • มีความเข้าใจด้าน Web Application เป็นอย่างดี

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่