• คลั่งออนไลน์
 • มีความรู้ด้านการตลาด ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Digital Marketing
 • SEO
 • Online Marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HTML / CSS
 • Dream weaver
 • Web Design

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
 • เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Marketing, Business Admin
 • 3 – 5 years of combined professional experience
 • Good knowledge of best practices in Digital Market

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Work at an exciting Digital Marketing Agency
 • Great Working Hours & No Weekend Working
 • Develop your Web Development & Wordpress Skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Min 1 year experience
 • understanding of MySQL / PHP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Communication Arts
 • Conducting digital marketing campaign
 • Demonstrable experience leading & managing SEO/SEM

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree - Master s degree in marketing or digital
 • Ability to carry out all digital functions
 • 3-5 years experience in digital marketing campaign

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years working experience in Digital Marketing
 • Good command in English
 • 5 days working

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้งาน React, Redux, React-native GraphQL
 • ใช้งาน Javascript libraries, MaterialUI, Chart.js
 • ทักษะด้าน SASS, CSS, Html5

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online
 • นำสินค้าเข้าตลาด online และทำยอดขาย
 • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น, Social online

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing all search engine optimization
 • Drive SEO in content creation
 • Pln keyword strategy to increase ranking

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Consultants

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Consultants

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creating website layout/user interfaces
 • Integrating data from back-end database
 • Writing well designed, testable, efficient code

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านสื่อโฆษณาต่าง ๆ
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อสา
 • ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดออนไลน์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถนำเสนอการวิเคราะห์ และข้อมูลด้านการตลาด
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำชิ้นงานโฆษณา ออนไลน์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related field
 • At least 5 year experience in Digital strategy
 • MS Office : Word , Excel , Power Point

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • React.js
 • FrontEnd Development
 • JavaScript

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development, maintenance, analysis of web content
 • On-going management of site analytics and tools
 • Copyedit web content

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree in Computer Science or related.
 • Graduates with Linux experience welcome to apply
 • 5 day work week (9am - 5pm)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Full Stack Web Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-3 years experience in PHP Laravel
 • Experience in web site and application developing
 • Willing to learn and adapt with new skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing datab
 • Design, build and maintain our social media
 • Identify trends and insights, and optimize spend

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop a strategy for the improvement
 • Devising strategies to drive online traffic
 • Watch popular SEO publications and blogs

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduate Welcome!
 • Fashionista, Influencer Welcome!
 • Hard Work, Diligent, Team Player Welcome!

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Engineer - PHP | Javascript

Criterion Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Engineer | Senior Developer
 • PHP | Javascript
 • Drupal | WordPress

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AVP, Head of Media Management Unit

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • Stay in trend of media transformation and social
 • Digital media data analytical team and tools
 • Drive team and agency to minimise number of report

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SEO, Seach Engine, Project, IT
 • HTML, CSS,
 • Good Spoken written in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด / บริหาร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ไอเดีย สร้างสรรค์ด้านการตลาด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 36
 • มีประสบการณ์การตลาดกับร้านอาหารพิจารณาพิเศษ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-7 years of development experience
 • 2 - 5 years of experience with C# and .NET
 • An understanding of object orientated programming

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer, Server Egnineer
 • Window Server, Active Directory, SCCM
 • Good English Communication Skills

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Additional Qualification/Special Requirement:
 • Experience: 0 - 3 years
 • Willing to work hard and be enthusiastic

22-Jan-18

 

Applied
 • ออกแบบ & ดูแล & พัฒนา website
 • ปรับแต่ง CSS เป็น Animate การเคลื่อนไหวหน้าwebsite
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator

22-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ Facebook
 • มีทักษะการสื่อสารด้านงานขาย
 • จัดทำแผนส่งเสริมการขายและรายการโปรโมชั่นต่างๆ

22-Jan-18

 

Applied
 • E Commerce & Online Management
 • Direct digital product launches & Offerings
 • Preferred Experiences in Finance & Banking

22-Jan-18

 

Applied
 • Website / E-Commerce Developer / โปรแกรมเมอร์
 • Samsung B2B distributor for enterprise mobility
 • Samsung authorized service & repair for mobility

22-Jan-18

 

Applied
 • Creative content writing skill
 • Social media sentiment analysis skill
 • Deadline-oriented

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 4 years of experience in Digital Content
 • Attention to detail with critical eye
 • Familiar with SEO basic knowledge

22-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge of media technology buying platforms
 • Interpret campaign performance/insights
 • Experiences in optimizing biddable media campaign

22-Jan-18

 

Applied
 • 3 to 5 years experience
 • Bachelor degree
 • Attractive working environment

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage online campaign
 • Monitor & report campaign performance
 • Knowledge of media technology platforms

22-Jan-18

 

Applied
 • Deliver the strategy and the roadmap
 • Deliver the strategy and the roadmap
 • Facilitate BPs sharing among the community

22-Jan-18

 

Applied
 • ทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • พื้นฐานการใช้ฐานข้อมูล
 • พื้นฐานการใช้คอม

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา IT, Marketing, PR,
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้น
 • SEO, Marketing, Graphic, IT, Online, Digital

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหาร Contact Center อย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการทำธุรกรรม Online, E-Commerce

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล