• วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้งานเร็ว โอกาสก้าวหน้าสูง
 • เงินเดือนปรับขึ้นตามผลงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • digital
 • media
 • buy

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 – 40 ปี ปริญญาตรขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อรับพิจรณาพิเศษ
 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Account Manager for the ASEAN region
 • Minimum 3 years of agency experience
 • Competitive compensation and benefits

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Monitor sales target
 • Present media to customers
 • Identify and initiate contact and meeting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • PR and Branding, Brand Management Strategy
 • Newspaper, Content, Event, Marketing Plan,
 • TV Production, Press Conference, PR conceptual

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing
 • Advertising
 • Animation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Media Planner for Brand / Business
 • Passion to drive challenge from Media Strategy
 • Work with great & sincere team to growth together

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Ecommerce Webmaster

Nestle (Thai) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • webmastering / eCommerce platforms management
 • Mobile Ecommerce
 • Experience in SEO optimization

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Communication Art
 • Junior level, 0-3 years of working experience
 • Excellent in both written & spoken English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Self-motivated with excellent attention to details
 • Comfortable to work in a Start Up environnement
 • Salary + Allowance + Commission

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศ ชาย-หญิงอายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด /สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Computer Engineering/Science/IT/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีภาษาอังกฤษ ใช้Java/Kotlin/WebServ
 • มีความคุ้นเคยกับ Android Platform APIs/Agile/Scrum

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Engineering/Science/IT/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ภาษาอังกฤษดี iOS Platform APIs
 • ความรู้Agile/Scrum Methodology,SoftwareDevelopment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Account Executive / Account Manager

YDM Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 years experienced in online marketing
 • Support clients in developing online marketing
 • Digital life and online heavy use is preferable

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนข่าว เขียนบทความ แปลข่าวและบทความต่างประเทศ
 • ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว Update Content
 • นำเสนอข้อมูลบนสื่อออนไลน์ และนิตยสาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in marketing, business development
 • experience in customer service or advertising
 • Knowledge of website & social media technologies

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital marketing
 • Social media expertise
 • Marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage projects from start to finish according to
 • At least 7 years of experience in the role
 • Knowledge in advertising & marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in online Marketing & Social Media
 • 3 relevant working experience in Sales & Marketing
 • Able to use graphic design software

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Experience in media relations is an advantage
 • Bachelor’s degree in any field

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้เครื่อง Mac book ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • มีพื้นฐานด้านการตลาด / ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin Facebook

Rubbersoul Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศ : หญิง ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead the online marketing division
 • Implementation of the digital marketing strategy
 • Development of Online & Social Media communication

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • E-commerce
 • E-commerce admin
 • E-commerce

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year experience in Advertising Agency
 • Communication skills in both Thai & English
 • Bachelor / Master Degree in Communication Arts

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Communication, sales and negotiation skills
 • Strong knowledge of digital media concepts
 • Time and self-management skills and service mind

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passion for Facebook Ads
 • Build and Drive Social Media
 • Having knowledge of Web Analytics tools

21-Nov-17

 

Applied
 • Excellent understanding digital marketing
 • Be creativity
 • Analytic skill

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for exciting online advertising company
 • Represent Twitter in Thailand
 • Join young, vibrant, success-focused team

21-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Video editing experience
 • Digital knowledge and design skills are a must
 • Able to work fast and under tight deadlines

21-Nov-17

 

Applied
 • Present and sell company products and services
 • Responsible for digital retail, hotel, and signage
 • Some work experience in customer facing role

21-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • commercial printing design and projects
 • Draft content, proof writing
 • Graphic and digital VDO clip editing and creation

21-Nov-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in advertising
 • Enjoy challenges and demonstrate can-do attitude
 • Suggest team for new way of MKT approach

21-Nov-17

 

Applied
 • 3 years experience
 • travel oversea
 • health insurance

21-Nov-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • 5 years+ experience in marketing or Licensing
 • Strong organizational,presentation, team leader
 • Strong analytical skills

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years of experience required
 • Good English skill
 • Enjoy working with team

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven written and editorial skills.
 • Background within communication, marketing.
 • Fluent in Thai and English (written and orally).

21-Nov-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิว
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี สายงาน AE-Account Executive
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To support the production of digital training
 • Bachelor degree, preferable from faculty
 • Able to shoot and edit VDO

21-Nov-17

 

Applied
 • Demonstrable experience leading and managing SEO
 • Experience in optimizing landing pages
 • Working knowledge of HTML, CSS, and JavaScript

21-Nov-17

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สามารถทำ Marketing Online
 • มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Digital Market

21-Nov-17

 

Applied
 • ติดตามและเปลี่ยนแปลงแคมเปญโฆษณา
 • จัดการสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • พัฒนาแคมเปญการตลาดเชิงบูรณาการและเนื้อหาในเว็บไซต์

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting and Control
 • Financial Analysis
 • Financial Planning

21-Nov-17

 

Applied
 • Good knowledge / interested in Digital MKT
 • Familiar with Mobile Games
 • Good knowledge in English communication

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 5 years experience in Advertising/Promotion
 • Maintain excellent interpersonal relationship

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล