• VDO Editing
 • Graphic Design
 • English skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VDO Editor

STUDENT CARE CO., LTD.

ลาดพร้าว

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต

19-Oct-18

 

Applied
 • มัลติมีเดียกราฟฟิก
 • ตัดต่อวีดีโอ
 • ดูแลงานสื่อ

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic Designer/ เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถออกแบบโปสเตอร์

19-Oct-18

 

Applied
 • มีความสามารถในการใช้กล้อง DSLR
 • มีความเข้าใจเรื่องมุมภาพ
 • เข้าใจกระบวนการโปรดักชั่น

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบปริญญาตรี
 • ถ่ายวีดีโอ ภาพนิ่ง ได้อย่างสร้างสรรค์
 • คิด content ได้เอง

19-Oct-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ความรู้ด้านเกมส์เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนข่าว รีวิว บทความ
 • มีความสามารถในการพูดเชิง บรรยาย

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital video editing
 • Bachelor in Digital Media Production
 • Proficiency in Adobe creative

19-Oct-18

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Good knowledge of Microsoft office and Excel
 • Thai Driver's license for Car and Motorbike

18-Oct-18

 

Applied
 • 2+ years of experience as a Video Editor
 • Proficient in Editing software
 • Good command in English

18-Oct-18

 

Applied

Video Editor

Lexicon Limited

บางรัก

 • Video Editor
 • Photographer
 • Video Producer

18-Oct-18

 

Applied
 • Experience working as a Graphic Designer
 • Photoshop & Illustrator (advance level required)
 • Ability to converse in Chinese is a big plus.

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic English
 • Graphic animation experience
 • Experienced film editor

18-Oct-18

 

Applied
 • Have experience in graphic design
 • Skilled in AI, PS, InDesign, Premiere Pro
 • Can work under pressure

18-Oct-18

 

Applied
 • Producer / Line Producer
 • Producer / Line Producer
 • Producer / Line Producer

18-Oct-18

 

Applied
 • ฺีBusiness Development Executive / Manager
 • ฺีBusiness Development Executive / Manager
 • ฺีBusiness Development Executive / Manager

18-Oct-18

 

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graphic Design Multi Media
 • Communication and Knowledge Management
 • Creative Problem Solving and Presentation Skills

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • administrative work
 • PR manager
 • competitive salar

18-Oct-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fast growing fashion e-commerce company
 • Flat structure
 • International working environment

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenging job for innovative and creative ideas
 • New business model in Asean
 • Good salary and benefit package offered

17-Oct-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Basic English
 • Experienced camera person
 • Graphic animation experience

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องการ Director มือดี...ไม่อีโก้
 • เก่งเรื่องภาพ เป็นมนุษย์ออกกอง
 • วางแผนการทำงานได้ดี

17-Oct-18

 

Applied

Photographer

Duck Lab Co., Ltd.

บางกรวย

 • เพศหญิง มีประสบการณ์การทำงาน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานได้ทันที

17-Oct-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • คนรุ่นใหม่ ไฟแรง
 • โอกาสก้าวหน้าในงานด้านสื่อดิติตอล

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานออกแบบภายใต้แบรนด์ CARA
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ

17-Oct-18

 

Applied
 • 2+ years of digital studio photography experience
 • Good English proficiency
 • Must have portfolio

17-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป
 • มีความสามารถในการเล่าเรื่องและลำดับภาพ
 • มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนด

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องการ Editor ความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตัดต่อ
 • สนุกกับการทำงานเป็นทีม

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโออย่างน้อย1ปี
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในงานตัดต่อ
 • สามารถทำงานได้รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

16-Oct-18

 

Applied
 • graphic design and video with edge in edcuation
 • teaching kids basics of photo and video
 • managing social media

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความชำนาญในการใช้ เครื่องมือ โปรแกรม Photoshop แ
 • ใช้โปรแกรม 3D ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมSketchupได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เชียวชาญในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์
 • ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบสื่อการตลาดออนไลน์

16-Oct-18

 

Applied
 • ถ่ายภาพงาน Money Expo
 • ถ่ายภาพลงวารสารการเงินธนาคาร
 • ถ่ายภาพงาน Event ต่างๆ ภาพประกอบลงโฆษณา

16-Oct-18

 

Applied
 • To join leading e-commerce fashion in Asia
 • International working environment
 • Flat structure with room to grow

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานบริษัทเกม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทำงานนทบุรี

16-Oct-18

 

Applied

Graphic Designer

ESSE BEAUTY CO., LTD.

บางขุนเทียน

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอ
 • สามารถใช้โปรแกรม photoshop, adobe illustrator

16-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Graphic design
 • Good command in Adobe Photoshop
 • Interested in motorcycle will be an advantage

16-Oct-18

 

Applied
 • 1-2 years of experience in Content Marketing
 • Content Production - Artworks and Video
 • Good command of English both written and spoken

16-Oct-18

 

Applied

Graphic Designer/ เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถออกแบบโปสเตอร์

16-Oct-18

 

Applied
 • 1 year of experience
 • salary 12000-20000
 • Age 20-40

16-Oct-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop

16-Oct-18

 

Applied

Public Relations Manager (Logistic)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • To communicate the organization's position
 • To promote company to public in general
 • Responsible for internal communication

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ไม่จำกัด
 • อายุ : 22-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Content Coordinator – at Central world
 • Budget: 18K - 23K
 • 3 months Contract

15-Oct-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Perfect for folks who love binge-watching
 • Opportunity to practice your language skills
 • CBD Office (Central World) or work from home

15-Oct-18

 

Applied
 • Proficient in latest design softwares
 • Highly creative, proactive, detail oriented
 • Good communication in English

15-Oct-18

 

Applied
 • e-commerce, Photographer, Content
 • Generate source (image & content)
 • Commercial Marketing

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3D animation, live video
 • typography and/or photography
 • Can communicate clearly in English

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
 • รับทุกวุฒิการศึกษา
 • มีท่องเที่ยวไปต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

12-Oct-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied