• คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 21-25 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • New graduates are welcome to apply

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Electrical
 • Experience 0 – 2 years in Engineer position

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Junior technical supporter in new projects
 • Open to work on site /off office, and on weekends
 • Work with startups and innovative environment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Field
 • Able to communicate in English
 • Willing to learn

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in business, insurance or medical science
 • Service minded, able to work as shift
 • Welcome new graduate.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Opportunity to learn the business with world-famou
 • Opportunity to work in well-known company
 • Opportunity to work for the company

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้ด้าน ไอที CCTV IPCamera
 • ให้บริการ หลังการขาย กับลูกค้า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้ด้าน ไอที CCTV IPCamera
 • ให้บริการ หลังการขาย กับลูกค้า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Launch and manage the entire product life cycle
 • Update sales planning&decide production quantity
 • New Graduates are also welcome

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Import / Export
 • Fresh graduate is walmly welcome
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting outsource experience is preferred
 • Good English proficiency
 • Degree in Accounting ONLY

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work for a big company
 • to utilize your skills and grow
 • to gain experience in trading industry

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Degree in Civil Engineer or equivalent
 • 0-5 years in Oil and Gas Industry
 • Effective technical and practical engineering

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in any fields; new grads are welcome
 • Sales experience in OTC channel will be advantage
 • Good communication skill and computer literacy

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To gain an experience working as an interpreter
 • To work with a stable organization
 • To work contribute and develop Japanese skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชี และการเงิน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี และบัญชีต้นทุน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุระหว่าง 23-30 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างรายได้ที่ดี
 • ตารางทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เริ่มต้นได้ง่ายๆ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผลตอบแทนสูง
 • มีโอกาส เป็นพนักงานประจำ
 • ประกันสังคม ค่าอาหาร tip

22-Oct-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Transportation, Housing, Language
 • Design Service for Automotive Electric Parts
 • Communication level of English

22-Oct-17

 

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Provident Fund
 • Processed Material (Iron, Metal etc.) Trading
 • Daily communication level of Japanese

22-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 –ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Inspector
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น

22-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช.ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

22-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีต้อนรับน้องเภสัชจบใหม่

22-Oct-17

 

Applied
 • opportunity to work for a Japanese trading company
 • to grow as a merchandiser with the company
 • Chance to go abroad on business trip basis

21-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mathematical background
 • Good command in English
 • Fresh graduate are welcome

21-Oct-17

 

Applied
 • Thai, Female only, 22-25 yrs. Good command in Eng.
 • Min. 1 year experience, Fresh are welcome
 • 18-20K + 4 months bonus // @ BTS Ploenchit

21-Oct-17

 

Applied
 • Bonus 2 mths, Med.Ins, Prvd.F, Transp
 • Japanese Electric Product Trading
 • No Exp. is ok

21-Oct-17

 

Applied
 • Group Health Ins, Transportation, Training System
 • Big Group IT Security System Service
 • Japanese (JLPT N3), Fresh Graduate are welcome!

21-Oct-17

 

Applied
 • Fresh graduate are welcome
 • Japanese N5 up
 • Female, age not over 24 years old

21-Oct-17

 

Applied
 • Strong knowledge of .NET technologies
 • Applicants must have strong C#.NET, ASP.NET skills
 • Fast Learner, Leadership, Communication

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced call center
 • TOEIC score > 550 is required
 • Willing to work in shift work system

20-Oct-17

 

Applied
 • Japanese,japan,N1,N2,IT,IS,English
 • Application support,support,service desk
 • ภาษาญี่ปุ่น

20-Oct-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male / Female aged between 22-32
 • Good command in spoken and written English
 • Coordinating with foreign clients and officers

20-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 –ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Inspector
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or above in Business Administration
 • Can excel in a fast-paced environment
 • English proficiency, Chinese will be an advantage

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong communication skill in Thai & English
 • Ability to handle pressure & deliver works
 • Ability to work collaboratively across functions

20-Oct-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ดูแลและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • มีความรู้เรื่อง Material ระบบงานไฟฟ้า

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการทำงานในระบบไฟฟ้า

20-Oct-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีใบ กว. จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์1 - 3ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • กำหนดการตรวจสอบวัสดุหลักของอุปกรณ์เครื่องกล

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล