• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
  • มีประสบการณ์ด้านออกแบบงานฐานราก
  • ออกแบบด้านงานฐานรากของงานเขื่อน

14-Dec-18

 

Applied
  • ArcGis and QGIS will be a BIG plus
  • Exp to work with mapping survey or mapping company
  • Validating geographic data

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วนภูมิศาตร์ (GIS)
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่