• ประกอบอุปกรณ์งานผลิต รวมถึงซ่อมบำรุงรักษา
 • รักงานด้านการซ่อมและบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน รักการเรียนรู้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ช่างได้ดี
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน และ อดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support the implementation on maintenance tasks
 • High Vocational or Bachelor Degree in Electrical
 • 3 – 5 years working experience in Maintenance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA back ground
 • QC Inspector
 • Experience 1-2 Years

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • บุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ดี มีเทคนิคในการสื่อสารกับลูก

20-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ตรวจเช็คงานตามแผ่น

20-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

20-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-18

 

Applied
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิคส์
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

20-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานป้ายโฆษณา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความละเอียดความรอบคอบในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเลคทรอนิคส์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มารยาทดี/มีเชาว์ปัญญา

19-Jan-18

 

Applied
 • รักงานบริการ ซื่อสัตย์
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

19-Jan-18

 

Applied
 • ติตตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส./ ช่างกล-โรงงาน
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • อ่านและเขียนแบบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่างและงานไอที 1-3 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • Quality control
 • user trial
 • audit

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Machine Tool / Mold & DIE
 • Experience in Program Auto CAD
 • Experience in Mold Making by CNC, EDM,WEDM,HGR

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

 

Applied
 • เงินเดือน เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี ค่าอาหาร
 • รางวัลการทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันพักร้อน งานเลี้ยงปีใหม่

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ช่างแม่พิมพ์พลาสติก, ช่างกล
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน Engineer Plastic

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High vocational in electrical or equivalent
 • Performs full electrical system inspection
 • Ability to operate various hand tools

19-Jan-18

 

Applied
 • vocational certificate from technical school
 • Two years direct experience in maintenance
 • Ability to operate various hand tools

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุง งานเครื่องกล งานไฟฟ้า
 • ปวช.ขึ้นไป ช่างกล ช่างไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ แข็งแรง
 • มีทักษะในการต่อและเดินสายไฟฟ้า มีทักษะช่างไฟฟ้า

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปวส.สาขาอิเล็คทรอนิคส์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว/ มีใบขับขีรถยนต์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

19-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

19-Jan-18

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมการผลิต ชิ้นส่วนกรองอากาศรถยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับพลาสติก
 • มีความรู้เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก Injection mold

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
 • เสนอแนะปรับปรุงแม่พิพมพ์ หรือ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก

19-Jan-18

 

Applied

TECHNICAL SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Creating customized presentations and explanations
 • Bachelor’s or Master’s Degree of Engineering
 • At least 3 years work experience

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านรถวอลโล และ สแกนเนีย
 • ช่างยนต์

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา

19-Jan-18

 

Applied

Technical

Umpire Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิ ปวช.และ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยและตั้งใจทำงาน
 • ซื่อสัตย์สุจริต

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล