ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • Safety Officer
  • จป.วิชาชีพ
  • Prachin Buri
  Xayaburi Power Company Limited's banner
  Xayaburi Power Company Limited's logo

  Electrical Technician (Based in Lao PDR.)

  Xayaburi Power Company Limited
  ต่างประเทศ
  • Minimum 2 years’ experience
  • Hydro Power Plant
  • Based in Lao PDR
  Vinarco Services (Thailand) Limited's banner
  Vinarco Services (Thailand) Limited's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Well Services Operation
  • Onshore Project
  • Contract duration 3 years
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้กับลูกบ้าน
  • ควบคุม ดูแลให้ผู้เช่า ปฏิบัติตามระเบียบ
  • รายงานปัญหาต่าง ๆและการแก้ไข
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)