• เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Risk and Security Management
 • 3 Years Work Experience in Public/Private Security
 • Fluent English Command

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Primary school / ประถมศึกษา
 • มีความขยัน อดทน
 • To work in the global company

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ดูแลและซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในสำนักงาน
 • วุฒิ ปวช ปวส สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ช่างกล
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงในอาคาร 1-3 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ด้านช่าง (ประปา+ไฟฟ้า) และซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการตามประกันสังคม
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลบริหารความเรียบร้อยอาคาร
 • งานแม่บ้าน ,รปภ. ,งานภูมิทัศน์อาคาร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ. ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 1yr exp. in admin,GA,interpreter
 • Male/Female Age 22-35 yrs
 • JLPT N1-N2

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒการศึกษา ปวส.ช่างยนต์
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • หัวหน้าช่างยนต์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานขับรถ

BOONYAKEAT ICE CREAM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • จบ ม.6 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย
 • มีใบขับขี่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำความสะอาดในพื้นที่ ที่ได้รับหมอบหมาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยันอดทน มีความซื่อสัตย์

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่างเทคนิค
 • Technician
 • ธุรกิจน้ำมัน

19-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา
 • เวลาในการทำงานตกลงกันได้
 • มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่น

19-Jun-18

มากกว่า THB725 /ชั่วโมง

Applied
 • HIGH ALLOWANCE for ENGLISH skill
 • Good management skill is also a must
 • Security related experience is advantage

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานตามแผนตรวจตราความปลอดภัยในอาคารสถานที่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์5ปี+ด้านการป้องกัน,ควบคุมการเกิดอัคคีภัย

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถโดยรักษากฎระเบียบความปลอดภัย
 • มีความประพฤติและกิริยามารยาทดี
 • รักษาความลับอย่างเข้มงวด

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานในสานที่ ที่มีฝุ่นละออง

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 • ชุดฟอร์มพนักงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 • ชุดฟอร์มพนักงาน, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

18-Jun-18

 

Applied
 • Salary: 25k - 50k basic plus great commission
 • Additional Benefit: Negotiable
 • Location: Bangkok, Thailand

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถส่องกล้องได้
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ทนต่อแรงกดดันได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deliver a training program directed
 • Plan and lead all sessions as directed
 • Liaise with the coaching team

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Driver

Khiri Travel Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • มีใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับรถประเภท ท1
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีใจรักบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ช่าง
 • ทำงานตรงต่อเวลา

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำช่างไม้
 • มีประสบการณ์การทำช่างไม้ ช่างผลิตติดตั้งเฟอร์นิเจ
 • เดินทางไปติดตั้งงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

18-Jun-18

 

Applied
 • สามารถทำงานกะกลางคืนหรือล่วงเวลาได้
 • บริหารงานแปลงเพาะปลูกของบริษัท
 • ควบคุมกำหนดแผนงานการเกษตร

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ วิศวกรรม
 • มีผลการเรียนดี ในสาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงไม้แปรรูป

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารควบคุมงานการผลิต ไม้แปรรูป และชิ้นไม้สับ
 • มีผลการเรียนดี ในสาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงไม้แปรรูป

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Answering telephone call
 • Visit the suppliers in certain places
 • Liaise with the existing suppliers

18-Jun-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ด้านช่าง (ประปา+ไฟฟ้า) และซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-ดับเบิ้ล
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขนสัมภาระให้ลูกค้าที่เข้ามาพัก
 • ขับรถรับ-ส่ง ลุกค้า ตามที่ลูกค้าจองไว้
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ. ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Young, Fresh ,Active
 • Female Age 22 years
 • Good communication in English

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary
 • Development
 • Minimum education

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

15-Jun-18

 

Applied