• ทำอาหารได้หลากหลายเมนู
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานครัวภัตตาคาร ครัวโรงแรม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบอาหาร เตรียมวัตถุดิบ
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • ทำอาหารได้หลากหลายเมนู

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ตรงต่อเวลา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความคิดใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง กล้าพูดกล้าแสดงออก
 • อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่นิ่งดูดาย

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ 10 ล้อ ประเภท บ.2 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน ที่ APK GREEN ENERGY

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • แพ็คไม้อบ

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านการชั่งน้ำหนักจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมWORDหรือ EXCEL ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • เข้าใจในวิธีการที่จะประกอบรูปแบบชิ้นงาน
 • รู้จักการใช้เครื่องมือ

19-Jan-18

 

Applied
 • เจียร์ใบเลื่อย
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเจียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • เข้าไม้ให้ได้มาตรฐานการอัดน้ำยา มัดเชือก
 • งานอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่อัดน้ำยามอบหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทำเฟอร์นิเจอร์
 • อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานไม้ งานประกอบต่างๆ
 • ทำงานตามที่สั่งให้เสร็จและเรียบร้อยในเวลากำหนด
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า
 • ดูแลรับผิดชอบสินค้าที่นำไปขาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Jan-18

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • มีประสบการณ์นวดอย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diving instructors work in a variety of locations
 • A diving instructor teaches scuba diving technique
 • love and extensive knowledge of marine life

19-Jan-18

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

19-Jan-18

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างก่อสร้าง
 • จ.นครศรีธรรมราช

19-Jan-18

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างควบคุม
 • จ.นครศรีธรรมราช

19-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

18-Jan-18

 

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถ Forklift ได้ และมีความชำนาญในการขับ
 • มีระเบียบวินัยและรักษากฏระเบียบในการทำงาน

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาอย่างน้อย ม.3 ขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่ตาบอดสี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่ตาบอดสี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18-Jan-18

 

Applied
 • การบริหารจัดการแรงงาน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
 • มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเจรจาต่อรอง

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม 3. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • ทำงานล่วงเวลาได้

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ม 3. ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience from Engineering
 • Petrochemical,
 • Able to work at Prachinburi and Kanchanacuri

17-Jan-18

 

Applied
 • รักเด็ก
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ติดต่อ
 • สามารถติดตามนายจ้างไปต่างจังหวัดได้

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างซ่อมรถยนต์

P.ARCHITECT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการซ่อมรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อ่านแบบแม่พิมพ์ตาม Drawing ได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

17-Jan-18

 

Applied
 • ผลิตแบบแม่พิมพ์ไม้ ซ่อมแซมและแก้ไขแบบแม่พิมพ์ไม้
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทน

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นคนตรงต่อเวลา
 • ต้องมีใบขับขี่ ท2 ขึ้นไป

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป / หรือมีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (ควรมีใบอนุญาตขับขี่)
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถตัดเย็บ ซ่อมแซม ชุดแต่งงานได้
 • มีใจรักในงานผ้า มีความรับผิดชอบ

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถยกของหนักได้

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถโดยรักษากฎระเบียบความปลอดภัย
 • มีความประพฤติและกิริยามารยาทดี
 • รักษาความลับอย่างเข้มงวด

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6
 • สถานที่ทำงาน นครปฐม (สามพราน)
 • มีความขยันอดทน

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Manager - Samutprakarn

en world Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelors in laws, Lawyer License is preferred.
 • Excellent command of English
 • reviewing commercial agreements

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส-วุฒิป.ตรี ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บริหารจัดการและควบวัตถุดิบเพื่อลดการสูญเสียได้
 • ทำอาหารประเภทญี่ปุ่นได้พิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการทำอาหาร
 • มีความชำนาญด้านอาหารประเภทซูชิ และอาหารญี่ปุ่น
 • ทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15-Jan-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการทำอาหาร
 • มีความชำนาญด้านอาหารประเภทซูชิ และอาหารญี่ปุ่น
 • ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน

15-Jan-18

 

Applied
 • งานเชื่อมเหล็ก
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่าง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ขับรถยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • สื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • แปลเอกสารจากจีนเป็นไทย และไทยเป็นจีน
 • มีประสบการณ์การเป็นล่ามโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานไม้ งานประกอบต่างๆ
 • ทำงานตามที่สั่งให้เสร็จและเรียบร้อยในเวลากำหนด
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ตรงต่อเวลา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล