ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี's logo

  Landscape architecture/เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปัตย์

  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี
  หลักสี่
  • ป.ตรี เกษตร/ภูมิทัศน์ จัดภูมิทัศน์ตรงตามที่มอบหมาย
  • ใช้โปรแกรมออกแบบภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมสวยงาม
  • มีประสบการณ์ ด้านภูมิทัศน์ และดูแลต้นไม้ 3ปีขึ้นไป
  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี's logo

  เจ้าหน้าที่บริหารจัดการรายได้โครงการ

  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี
  บางรัก
  • ป.ตรี บัญชี บริหารธุรกิจ สนใจ Feasibility Study
  • ปสก.บริหาร/พัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ
  • ใช้ MS.Office มีทักษะการสื่อสาร นำเสนองานได้ดี
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,LTD.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,LTD.)'s logo
  ต่างประเทศ
  • ผู้จัดการฟาร์มสุกร
  • ประจำประเทศลาว
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  Syngenta Crop Protection Limited's banner
  Syngenta Crop Protection Limited's logo

  Technical Support – Project SSD/FBC/MAIC

  Syngenta Crop Protection Limited
  ขอนแก่น
  • Master’s degree or equivalent in Agricultural
  • Excellent verbal and written communication in Engl
  • Understanding the principle of crop breeding
  Syngenta Crop Protection Limited's banner
  Syngenta Crop Protection Limited's logo

  Technical Support Crop

  Syngenta Crop Protection Limited
  ขอนแก่น
  • Bachelor/Master degree or equivalent in Agricultur
  • Good English skills
  • Must be eligible to work in KhonKaen Stat
  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี's logo

  Agriculture Officer/เจ้าหน้าที่เกษตร

  TCC Private Company/กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี
  จังหวัดอื่นๆ
  • ป.ตรี เกษตรศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.การดูแลพืชสวน/คุมคนงาน ประจำแปลงต่างจังหวัดได้
  • ใช้ MS.Office รักงานเพาะปลูก ชอบงานกลางแจ้ง
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo

  Ocean Conservation Coordinator

  World Wide Fund for Nature International: WWF
  พญาไท
  • Fisheries, Natural Resource Management
  • Marine Conservation, Project Management
  • NGO, INGO, Environmental Conservation
  Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • Establish and grow reliable tapioca supply
  • Maintain relationship and participation of farmers
  • Promote adoption of best practices to farmers
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาเกษตร
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบจัดแต่งสวน
  • สามารถใช้อุปกรณ์ จัดแต่งสวน เป็นอย่างดี
  Poon Udom Co., Ltd./บริษัท พูลอุดม จำกัด's banner
  Poon Udom Co., Ltd./บริษัท พูลอุดม จำกัด's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
  • ที่พักพนักงานฟรี
  • ขับรถยนต์หรือรถกะบะได้ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)