• วุฒิป.โทขึ้นไป-การเกษตร, เกษตรกรกลวิธาน การผลิตพืช
 • 0-5 ปี ด้านการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regulatory Affairs
 • Asia, Thailand
 • Veterinary, Animal Science

16 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดซื้อข้าวเปลือก
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว
 • การเกษตร

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master's degree / higher in Plant / Seed Patholoy
 • Minimum experience 5 years in seed health testing
 • Able to work in Chiang Mai

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree or higher(Doctorate) in Agricultul
 • 3-5 years experience in seed production
 • Fluency in English, verbal and written skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาด้านการเกษตรพืชไร่
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการคัดพันธุ์สุกร
 • เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย

16-Jan-19

 

Applied
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 • การศึกษา ปริญญาเอก สัตวศาสตร์
 • อาหารสัตว์

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ Feed Ingredients
 • สามารถวิเคราะห์ตลาด และหาช่องทางขายใหม่ได้
 • มีความคล่องตัวสูง และมีทักษะการประสานงาน

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of work experience in regulatory affairs
 • product registration with the Department of Agricu
 • Fair to Good command of English

15-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Masters/MSc or a Ph.D. degree in agriculture
 • Minimum five (5) years of experience
 • Good knowledge and skills in partnership

15-Jan-19

 

Applied
 • งานขาย
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การเกษตร

14-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor in Agriculture, Animal Husbandry,
 • Direct business development responsibility
 • Good English and presentation skills.

14-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้การตีเปอร์เซ็นปาล์ม
 • จังหวัดชุมพร
 • มีประสบการณ์

14-Jan-19

 

Applied
 • University degree in Agro Science and Food
 • 3 years of experience in fresh fruits
 • Familiar with German/European market

14-Jan-19

 

Applied

Regional Nutritionist, Aqua

Cargill Siam Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Aqua nutrition background at MSc or PhD level
 • 8-10 years of experience in aqua feed
 • Cultural agility and adaptability is a must.

14-Jan-19

 

Applied
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 • การศึกษา ปริญญาโท สัตว์น้ำ
 • อาหารสัตว์

12-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 • การศึกษา ปริญญาโท สัตวศาสตร์
 • อาหารสัตว์

12-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 • การศึกษา ปริญญาเอก สัตว์น้ำ
 • อาหารสัตว์

12-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Generalist
 • Recruitment
 • Regional

11-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สุขภาพแข็งแรง

11-Jan-19

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาด้านประมง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • ขับรถยนต์ได้ สามารถเดินทางต่างจังหวัด

11-Jan-19

 

Applied
 • ตกแต่งสวน จัดสวน ปรับปรุงทิวทัศน์ต่างๆ
 • ปริญญาตรี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

11-Jan-19

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านสัตวศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานฟาร์ม สัตวศาสร์และการวางแผน
 • ขับรถยนต์ มีใบอนุญาติขับรถยนต์

11-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม สาชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
 • สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

11-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary: 20,000–35,000THB
 • Workplace Area: Lat krabang, Bangkok
 • 2 years working experiences as Test Engineer

11-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ ,ประมง
 • ประจำประเทศไทย,ลาว
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

10-Jan-19

 

Applied
 • Proceed in product registration with FDA DOA DLD
 • Provide /Support Government & Regulatory Affairs
 • Manage regulatory database and documentation

09-Jan-19

 

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

09-Jan-19

 

Applied