• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศ หญิง หรือ ชาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถออกแบบภายใน
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค เช่น Photoshop , ill

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience Engineering Design
 • Familiarity with ERP system
 • capable of communicating technically with the clie

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, PrvdF, Transp,COLA
 • International Food Machinery Plant Manufacturing
 • Exp. in CAD Design of Machinery Plant

24-Feb-18

 

Applied
 • Graphic Desinger
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • Salary 17,000 - 25,000

24-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบกาณ์ด้านธุรการ/บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถปรับทัศนะคติต่อผู้ร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience working as graphic designer/multimedia
 • Must have relevant portfolio available
 • 5 Day working

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Fresh graduates are welcome
 • Good command of English

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นศิลปิน มันเป็นศิลปะ
 • ผู้ออกแบบภาพกราฟฟิก
 • สามารถสร้างผลงานให้สื่อสารกับคนทั่วไปได้

23-Feb-18

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

23-Feb-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ออกแบบ ปรับปรุง รูปแบบบรรจุภัณฑ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ Auto cad, Photoshop
 • มีความสามารถในการออกแแบบจิวเวอร์รี่

23-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ Auto cad, Photoshop
 • มีความสามารถในการออกแแบบจิวเวอร์รี่

23-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ Auto cad, Photoshop
 • มีความสามารถในการออกแแบบจิวเวอร์รี่

23-Feb-18

 

Applied
 • electrical design engineer
 • autocad
 • solidwork

23-Feb-18

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Salary negotiable
 • Life insurance
 • Full time, Permanent

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree
 • At least 5 years of related experience
 • Good English communication skills

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์

23-Feb-18

 

Applied
 • Minimum 3 yrs experienced in Conceptual & Design
 • Experience in Commercial Area,Retail,Shopping Mall
 • High creativity, result and details oriented

23-Feb-18

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Experience in Architecture
 • Fluent in using Photoshop, SketchUp

23-Feb-18

 

Applied
 • Steep learning curve
 • Dynamic and young working environment
 • Regional exposure

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคได้
 • มีความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์และงานแยกสี
 • เคยทำงานด้านการออกแบบ กราฟฟิค

23-Feb-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน 2D CAD
 • มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างอาคาร

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านกราฟิค นิเทศศาสตร์
 • ใช้โปรแกรมคอมพ์ 3D Max หรือ Sketchup, Illus, Photo
 • ประสบการณ์ตรงออกแบบดีไซน์เวที

23-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตย์ ,ออกเเบบภายใน หรือวางสเปค
 • ดูแลงานด้านวางสเปค และแนะนำวัสดุที่ใช้ในโครงการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เเละทำงานเป็นทีมได้ดี

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สร้างสรรค์กิจกรรมภายในรีสอร์ท
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมให้ตอบสนอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

23-Feb-18

 

Applied
 • A few years work experience or newly graduated
 • Energetic, self-organized and self-motivated
 • Ability to use AutoCAD, preferably Photoshop

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • ใช้โปรแกรม SAP2000, ETAB, AutoCAD ได้
 • ใช้โปรแกรม Revit ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สร้างสรรค์ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า
 • สนใจเกี่ยวกับวัสดุและรูปแบบโครงสร้างต่างๆ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม REVIT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ-ถอดองค์ประกอบแบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ออกแบบ/กราฟฟิกดีไซน์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Feb-18

 

Applied
 • Design Control Panel เบี้องต้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้ดี

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชากราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, 3D
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil , Design , Manager,Electro , mechanical ,
 • Structural, design,Detailed ,construction
 • AutoCAD, SAP, preferably , Structural Fabrication

23-Feb-18

 

Applied
 • Architectural Design, Interior Design
 • Design Developement
 • Real Estate, Property Development

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • รับจำนวน 2 อัตรา ด่วน !!!

23-Feb-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Installation and maintenance of 3D and software
 • 3-5 Years of Experience in PDS or SP3D
 • Smart Plant design Review Session and customizatio

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graphic Designers, creative, online marketing
 • basic video editing, Youtube deployment/marketing
 • social media and web development

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years experiences F&B / Event is preferred
 • Great presentation skill
 • 20000 -25000 (+commission)

23-Feb-18

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Architecturally educated
 • Preferably architect or architectural engineer
 • Over 8 years of working experience in Architecture

23-Feb-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเขียนแบบได้

23-Feb-18

 

Applied
 • International Company
 • Leading High end Interior Design projects
 • Multiple projects around Asia

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D max , Photoshop
 • มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้น
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Feb-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Graphic Designer/ Exhibition Design/ Event Design
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D max , Photoshop
 • มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้น

23-Feb-18

 

Applied

Design and Construction Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Ensures quality control standards for real estate
 • Leads the process for developing relationships
 • Recruits, develops, manages performance

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องออกกำลังกาย
 • ถนนพุทธมณฑลสาย3

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, IIlustrator
 • ถนนพุทธมณฑลสาย3

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการออกแบบภาพกราฟฟิก ได้เป็นอย่างดี

23-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล