• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศ หญิง หรือ ชาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโทสาขาการออกแบบ
 • สนใจและอยากหาประสบการณ์ทำงาน Front End UI & UX
 • มีทักษะภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience working as graphic designer/multimedia
 • Must have relevant portfolio available
 • 5 Day working

23-Feb-18

 

Applied
 • Thai Nationals Only
 • 2+ years experience in web designing
 • Experience with Illustrator and Photoshop

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สร้างสรรค์กิจกรรมภายในรีสอร์ท
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมให้ตอบสนอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาที่ใช้ JAVA

23-Feb-18

 

Applied
 • Installation and maintenance of 3D and software
 • 3-5 Years of Experience in PDS or SP3D
 • Smart Plant design Review Session and customizatio

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

23-Feb-18

 

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ โปรสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์
 • คิดและออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , สารสนเทศและสาขาอื่นๆ

23-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS อย่างน้อย 1-2 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ชอบคิดค้นสิ่งแปลกๆใหม่ๆ

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แปลง content ลูกค้าเป็นสื่อการสอนรูปแบบ e-learning
 • มีประสบการณ์1-5ปี สามารถพิจารณาเด็กจบใหม่ที่ตั้งใจ
 • สามารถใช้ MS Office, Adobe Captivate

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบ นิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี ด้านงานกราฟฟิคดีไซน์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

22-Feb-18

 

Applied
 • digital communications experience
 • Excellent communication, presentation, analytical
 • Knowledge and command of social media platforms

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Designer

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ทำงานบริษัทพัฒนาเกม
 • ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง
 • ทำงานนนทบุรี

22-Feb-18

 

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

22-Feb-18

 

Applied
 • 1+ year video editing&shooting experience
 • Skilled in Premier Pro, Photoshop, etc.
 • Attractive salary package

22-Feb-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years Packaging experience
 • Knowledge of UK, EU and FDA standards
 • Ability to think out of the box

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็น

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 year of exp. in event / audio visual
 • team management experience
 • Able to speak Thai and English

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic Designer

Masala

คลองเตย

 • Minimum of 3 years design experience in a creative
 • Must possess excellent interpersonal
 • Communicating with clients to ensure

22-Feb-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์ออกแบบ
 • สร้างสรรค์และออกแบบสื่อต่างๆเพื่ือให้เหมาะสมกับงาน
 • คิดวิธีนำเสนอความคิดให้กับลูกค้าดูแลทีมงาน

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Thai Nationality, age 25 – 35 years
 • Minimum 3 years experience in Exhibition Design
 • Good command of English both of written & spoken

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GRAPHIC SUPERVISOR

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Graphic designer qualification
 • Able to use adobe illustrator / photoshop
 • Able to use both macintosh and pc

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน Photoshop
 • รักการเรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer
 • Having 1+ years experiences in Web Development
 • Good experience in developing software

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี
 • ออกแบบสถานที่จัดงาน กิจกรรมภายในงาน

21-Feb-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • VDO shooter and editing
 • Graphic design in Gimp or Ink scape
 • Work under pressure and deadline

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attending brief sessions to discuss the purpose
 • Attending global calls with a variety of markets
 • Substantial experience as a Senior Art Director

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min of 2 years’ experience
 • Excellent typography and design skills
 • Clear communication skills

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign
 • Advertising Agency or FMCG Background
 • Able to work in Bangna

21-Feb-18

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Minimum 3 years' experience
 • Experience in live webcasts is an advantage
 • Able to communicate in English

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum Bachelor degree with experience
 • Excellent on Design, Development, Maintenance
 • Can start immediately is a big plus

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be a major part of a fast-growing company
 • Create marketing materials for various industries
 • 3D software and video editing skills are a plus

21-Feb-18

 

Applied
 • Graphic Design
 • Interactive Design
 • Travel E-commerce Platform

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 20-30k, depends on skill and exprience
 • 1+ year experience
 • BTS and MRT accessible

21-Feb-18

 

Applied
 • อายุ ๒๓-๔๐ ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ตัดต่อเสียงการแสดง

21-Feb-18

 

Applied
 • Proficiency in illustration programs
 • Good command in English
 • Proficiency in Design programs

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Designer

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong academic background
 • Knowledge of Adobe programs especially Illustrator
 • Knowledge of Google Web Designer

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6-8 years’ experience of copywriting in English
 • Portfolio is required to demonstrate creative skil
 • Demonstrated judgment and imagination

21-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและสร้างแบนเนอร์
 • ทักษะด้าน Video Animation
 • ออกแบบหน้า Landing Page

20-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

20-Feb-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักการทำงานเป็นทีม
 • เก่งด้าน follow system

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เดินทางสะดวก MRT สุทธิสาร
 • มีท่องเที่ยวประจำปี
 • บรรยากาศอบอุ่น อยู่อย่างพี่น้อง

20-Feb-18

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ
 • 3D Modeler Operator

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้งาน In design, ,Illustrator,Photo Shop
 • ออกแบบ Artwork ได้สมบูรณ์ รวดเร็ว ทันกำหนดส่งงาน
 • มีประสบการณ์ด้านโฆษณาสิ่งพิมพ์/ออนไลน์

20-Feb-18

 

Applied
 • Experiencemore than 2 years of User Experience
 • Good English communication skill.
 • Continuous self-improvement

20-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Product Design
 • At least 5 years of relevant work experience
 • Having paper/whiteboard sketches, storyboards

20-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล