ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 70 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 70 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-30 จาก 70 ตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ในสาขาช่างกล หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน Tool หรือ Die
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Ms.Office ได้
en world Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
บาท70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
 • Experience in automated warehouse design
 • Skills in AutoCad and SolidWorks
 • Ability to supervise subordinates
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
 • Component and material research
 • Creating the technical product spec sheet
 • Ensuring digital & physical files are kept
 • การศึกษา : ปวส. - ป.ตรี สาขา ช่างกล,เขียนแบบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับส่งมอบสินค้า
Kim Pai's Bænnexr̒ k̄hxng
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development
ถัด ไป
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)