• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบอนุญาตและสามารถขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้
 • มีความกระตือรือล้น ซื่อสัตย์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 21- 45 ปี
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expanding & strengthening relationship with client
 • Knowledge of Ethernet PLC(RS-232C etc.),PC program
 • Office:1-2 days/week | Out of office: 3 days/week

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical and Mechanical Engineering
 • Responsible for project management
 • 7+ years experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in testing field related with Auto
 • Lead development team & address tasks to appropria
 • Good product development activity

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical and Mechanical Engineering
 • Complied with quality, environmental and safety
 • 5+ years experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical and Mechanical Engineering
 • Complied with quality, environmental and safety
 • 5+ years experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Related experience from 0 - 5 years is preferred
 • PhD or Master in an Engineering
 • Available for a permanent job at Amata City

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Instrument and Analyzer Engineer
 • Chemical Plant Experience
 • Good in English command

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 - 10 years of experience in Technical
 • Corporate new technical standard with BOSCH
 • Knowledge about mechanical / electrical

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-10 years working experience in Maintenance
 • Support the production line to ensure plant equipm
 • Development and management of maintenance tasks

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Location in Amata City Industrial Estate, Rayong
 • Working day: Monday – Friday, 8.00am – 05.30pm
 • Housing allowance - Health & life Insurance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist to perform circuit analysis, stability
 • Assist with component selection
 • Troubleshoot and technical documentation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 3 yrs working experiences in machine maintenance
 • Excellent analytical thinking & problem solving

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • You possess good analytical and intellectual skill
 • PhD or Master in an Engineering related
 • Related experience from 0 - 5 years is preferred

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical/Electrical enginee
 • Good interpersonal and communication skill in Th
 • Experience in sales of industrial products or ma

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics Manufacturing electrical components
 • electrical system electronic equipment electronic
 • electronic testing electronic design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To grow up with the joint venture company
 • Obtain a deep knowledge of instrumentation
 • Opportunity to improve engineering skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work with one of the Thai - Japanese
 • to utilize your skills to support company
 • to work in a company which have a good structure

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in one of the leading Automotive group
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits and high bonus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in one of the leading Automotive group
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits and high bonus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female not over 35 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in electrical or mechanical
 • Working in related field for minimum 3 years
 • Able to communicate clearly in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม
 • การศึกษา ปวช. ปวส. ช่างไฟฟ้า, ช่างกล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เป็นอย่างต่ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Day to day problem solving of product quality
 • Improve productivity in assigned area
 • Ensure critical process control parameters

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least one to three years of relevant experience
 • Define sales plan \ Select prospect
 • Developing existing account and close new business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure efficiency of all machine in operation
 • 7-10 years maintenance experience
 • Strong knowledge in Food Processing Plant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Electrical Engineer
 • Manage the site energy progress plan.
 • Animate the Energy Awareness Campaign for the site

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilities Management Managing Overall facilities
 • Educational background Bachelor or Master degree
 • At least 7 – 10 years of relevant experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Experience at least 3 years in solar PV
 • Proficiency with AutoCAD

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบหรือติดตั้ง
 • ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Electrical Engineering
 • Process improvement
 • Automation, Robot, PLC

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai national, age between 25 - 35 years
 • degree in Engineering (IE, ME, EE, Instrument)
 • 3 years’ experience in Quality Engineering

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SCG Job Available TOEIC
 • Electrical Engineer Power Engineering
 • หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Instrumentation, Electrical Engineer.
 • Direct and control the activities of Project.
 • Ensuring project work engineering standard.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี,สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบกว.พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality age 22 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Minimum 0 - 2 years experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree in Electrical
 • Minimum 5-7 years’ supervisory

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล