• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong track record in HSSE management
 • Knowledge and understanding of Group Control
 • Hands-on experience in the preparation of key HSSE

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • 5 years working experience in safety standard
 • Law and Regulation of Safety and Environment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ 2 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมและดูแลระบบผลิตน้ำดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฝึกอบรมพนักงาน และ contractor ให้มีความรู้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • Age not over 35 years
 • Has experience in safety at least 3 year.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-28 ปี จบปริญาตรี
 • มีประสบการณ์การเป็นจป.วิชาชีพ
 • สอดส่องดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสารระบบ ISO

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • HSE / Safety experience
 • Urgently Required !

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of related field
 • 1 years of qualified experience in Quality System
 • update and maintain related documentations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม
 • หากมีประสบการณ์ ด้าน CSR ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • Knowledge of Thai Occupational Health and Safety.
 • Promote safety activities to all level of employee

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 18001, ISO 14001
 • สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Health, Safety, Security and Environment
 • 4-5 years experience on H&S in manufacturing
 • Good understanding in Thailand Occupational

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High vocational or bachelor degree in Safety
 • Experience in Safety and environmental
 • Proficiency in computer skills and Microsoft Suite

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or above in Environmental or related
 • 1 year of work experience in Environmental control
 • Have license of Environmental control system

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety supervisor

Ananda Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
 • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Science / Safety
 • 1-2 years working experience in system design
 • Good experience in quality engineering

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของพนักงานขับรถ (GPS)
 • การศึกษาปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย
 • จัดทำรายงานในแต่ละเที่ยวของแต่ละบุคคล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Manager

Praxair (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Contributes to overall strategies of SH&E
 • Available to work at Samutprakarn and on site
 • 10 years in professional safety field

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • เพศชาย
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years in Property development
 • Control asset and monitor each events
 • Able to operate computer (Microsoft Office)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-3 years’ experience in OHSAS
 • Conduct safety, quality and environmental system
 • Analyze all products and non-conformance process

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering, maintenance and facility
 • International company
 • Based in Bangkok

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อายุ 23 - 45 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage SHE Team
 • At least 5 years' experience in SHE
 • Develop & maintain Safety Regulation

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Security Manager
 • ผู้จัดการรักษาความความปลอดภัย
 • Security Site Manager

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย 3 – 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายความปลอดภัย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachlor degree in Environmental Science
 • 5 years of Safety / Environment experience
 • Good Command in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety and Environment Officer

Toyota Auto Works Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Control and enhance the management system
 • Bachelor's degree in Environmental science
 • New graduate or 0 - 2 years work experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not more than 38 years old.
 • Bachelor’s Degree in Environmental Engineering
 • Good command of English.

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement EHS according to local regulation
 • Set EHS standard & preventive guideline
 • Identify training need for EHS programs

20-Sep-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or up in EHS
 • 8 yrs experience in Safety management in chemical
 • Experience with quality system management

20-Sep-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

20-Sep-17

 

Applied
 • วิศวกรระบบ
 • Site Engineer
 • Engineer

20-Sep-17

 

Applied
 • งานวิศวกรรม
 • วิศวกรรมอาคาร
 • หัวหน้าวิศวกรรมอาคาร

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Supplier Quality Assurance Engineer (Samutsakhon based)

Michael Page

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Fast-growing EMS company
 • Global working environment
 • Excellent learning & development programs

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45
 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านดูแลระบบความปลอดภัย

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี

20-Sep-17

 

Applied

FACTORY MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Male or female, aged between 30 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Industrial Engineer
 • At least 10 years’ experience

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล