• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

2 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

3 นาทีที่แล้ว

 

Applied

HSE Engineer

Larsen & Toubro Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Engineering with HSE Specialisation
 • 5 year experiene with Min2 year in 230kvSubstation
 • Salary is Negotaible

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • มีใบผู้ควบคุม น้า กาก อากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หอพักสวัสดิการ

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • ประสบการณ์ในงานมากกว่า 2 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

47 นาทีที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • Experience 1-5 years of work experience in safety

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Manufaturing
 • TS16949, ISO14001

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aviation safety expert
 • Knowledge and understanding of Safety Management
 • Experience in Crisis Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Assistant Manager,control safety,Automotive
 • environment,Develop and execute healty and safety
 • Evaluate pratices,Investigate,

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มฟรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานธุรกิจค้าปลีก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years working in Health, Safety
 • at least 3-5 years in management level
 • Strong knowledge of safety training management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • มีความรู้ด้านการบริหารระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO
 • ป.ตรี หรือป.โท สาขาอาชีวอนามัย และค.ปลอดภัย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Inspect & Suggest safety action following Safety
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • At least 3 years experience as Safety Officer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร จป.เทคนิคขั้นสูง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in Safety Field (จป วิชาชีพ)
 • HSE Policy & Safety Training
 • Accident Report & Risk Assessment

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Process Development Chemist

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor degree in Chemistry
 • Fresh graduate or has experience 1 – 2 years
 • Computer Skills, open for travelling.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานอาคารสำนักงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีประสบการณ์งานบริหารอาคารชุด หรือสำนักงานให้เช่า
 • ดูแลงานด้านการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety Officer
 • permanent
 • English in writing and communication

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5-7 years experienced in safety.
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety.
 • Knowledge of Machine safety inspection.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAFETY,SECURITY SPECIALIST,review project plant
 • initiate project proposal, HAZOP study, review
 • Comment during phase of design, review project pla

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Environmental Engineer
 • Experience more than 13 years for Environmental .
 • Knowledge of Environment law & ISO14001

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in OHS is required.
 • Working independently with multicultural peers.
 • Fun & friendly work environment.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop, implement and maintain safety standard
 • Lead and Conduct internal audit
 • inspect for plant safety

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in operational health
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads
 • Work exp, min 2-3 yrs as safety officer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายแรงงาน
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ขับรถยนต์และมีใบขับขี่สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Auditor
 • QC Auditor
 • ISO Officer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบ Certificate จป.เทคนิค
 • มีประสบการณ์งาน จป.ความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์งานในกลุ่มปิโตรเคมี และ Oil & Gas

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied